Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Millaisia hankkeita rahoitetaan? Kannattaako kulttuurienvälistä työtä hankkeistaa? Verkostotapaaminen 20.8.2010 Terhi Nikula Asiantuntija, Euroopan sosiaalirahasto.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Millaisia hankkeita rahoitetaan? Kannattaako kulttuurienvälistä työtä hankkeistaa? Verkostotapaaminen 20.8.2010 Terhi Nikula Asiantuntija, Euroopan sosiaalirahasto."— Esityksen transkriptio:

1 Millaisia hankkeita rahoitetaan? Kannattaako kulttuurienvälistä työtä hankkeistaa? Verkostotapaaminen 20.8.2010 Terhi Nikula Asiantuntija, Euroopan sosiaalirahasto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

2 Hankkeita tuetaan neljällä toimintalinjalla TOIMINTALINJA 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (36,1%) Kohderyhminä työssä olevat, yrittäjät, potentiaaliset yrittäjät, starttirahaan oikeutetut, maahanmuuttajat, naiset, naisyrittäjät, yritysopetushenkilöstö TOIMINTALINJA 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy (30,1%) Kohderyhminä pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, maahanmuuttajat, vaikeasti työllistyvät työnhakijat, matalan koulutustason omaavat, syrjäytymisen ehkäisyä edistävät organisaatiot, syrjäytymisvaarassa olevat työikäiset TOIMINTALINJA 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis- ja palvelujärjestelmien kehittäminen (30,4%) Kohderyhminä koulutuksen laatua kehittävä henkilöstö, julkinen sektori, kolmannen sektorin toimijat, opiskelijat, T&K-organisaatiot, työssä olevat TOIMINTALINJA 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa (3,4%) Kohderyhminä työperusteiset maahanmuuttajat perheenjäsenineen, työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvät kumppanuudet, alueelle pyrkivät elinkeinonharjoittajat, viranomaiset, T&K-organisaatiot

3 Kuka voi hakea? •Kunnat ja niiden liikelaitokset, yritykset, oppilaitokset, kehittämisorganisaatiot, järjestöt, säätiöt ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt •Pienet toimijat voivat tehdä aloitteita suuremmille ja/tai kokeneemmille organisaatioille kehittämishankkeen toteuttamiseksi

4 Sopiiko hanke ESR-osarahoitettavaksi? •Tavoitteena on ihmisten osaamisen kehittäminen •Hallinnoivan organisaation palkkaama projektihenkilöstö suunnittelee ja toteuttaa toimenpiteitä kohderyhmälle •Käytännön toimenpiteinä esim. koulutusta, työpajoja, asiantuntijapalveluiden hankintaa, infotilaisuuksia ja verkostoitumistapaamisia •Suuri tai keskisuuri, enintään 3-vuotinen kehittämishanke •Luodaan uusia työpaikkoja tai yrityksiä •Järjestetään konkreettisia ja tarpeellisia toimenpiteitä selkeälle kohderyhmälle •Tehdään yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa (sopimukset!) •Innovatiivisuus

5 …jatkoa •Toiminnan jatkuvuus •Hyöty Pohjois-Pohjanmaalle mahdollisimman laajasti, erityisesti tuetaan Oulunkaaren, Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Koillismaan seutukuntiin kohdistuvia hankkeita •Kustannukset korvataan jälkikäteen •ESR-rahoitusosuus voi olla korkeintaan 85% kirjanpidon kokonaiskustannuksista, edellytetään omarahoitusta ja kuntarahoitusta •Yhteiset periaatteet kaikessa ESR-toiminnassa: tasa-arvo, kumppanuus, sosiaaliset innovaatiot ja kestävä kehitys

6 Rahoittajan hankearviointi •Välttämättömät ehdot valinnalle (kyllä / ei) • Projekti sopii ESR-ohjelmaan ja johonkin haussa olevaan ohjelman toimintalinjaan • Projektin toteuttajaorganisaatio on tukikelpoinen ohjelmasta myönnettävään tukeen • Projekti edistää vahvasti ainakin yhtä ESR-ohjelman horisontaalisista painotuksista (tasa-arvo, kumppanuus, sosiaaliset innovaatiot, kestävä kehitys) •Yleiset arviointiperusteet (0-25 pistettä) 1.Suunnitelman tarvelähtöisyys ja toteuttamiskelpoisuus 2.Hankkeen kustannustehokkuus 3.Toteuttajan osaaminen ja kokemus 4.Verkostot ja yhteistyö oleellisiin sidosryhmiin 5.Työllisyyttä edistävät tai ylläpitävät tulokset •Erityiset arviointiperusteet (0-5 pistettä) • Hanke tukee Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman painotuksia ja tavoitteita (alueosion hankkeet) • Hanke tukee rahoittajan painotuksia ja vastaa hakuilmoituksessa mainittuja kriteereitä (valtakunnallisen osion hankkeet)

7 Rahoituksen hakeminen •Jatkuva haku käynnissä, koontipäivät ilmoitetaan lehdissä •Suunnittele projekti huolellisesti (mitä, miten, milloin, miksi, mitä maksaa?) ja yhteistyössä oleellisen verkoston kanssa. •Tutustu Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirjaan esim. www.rakennerahastot.fi –sivustolla ja huomioi alueen strategiset asiakirjat esim. maakuntaohjelma 2011-2014 www.rakennerahastot.fi •Tee hakemus www.EURA2007.fi –sivustolle ja lähetä kirjallinen allekirjoitettu versio ELY-keskukseenwww.EURA2007.fi •Hankkeen valmistelija ottaa yhteyttä pyytääkseen lisätietoja hakuajan sulkeuduttua

8 Lisätietoja •www.rakennerahastot.fiwww.rakennerahastot.fi •www.pohjois-suomi.fiwww.pohjois-suomi.fi •www.eura2007.fiwww.eura2007.fi •www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaawww.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa


Lataa ppt "Millaisia hankkeita rahoitetaan? Kannattaako kulttuurienvälistä työtä hankkeistaa? Verkostotapaaminen 20.8.2010 Terhi Nikula Asiantuntija, Euroopan sosiaalirahasto."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google