Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Yrittäjyyskasvatuksella Eteenpäin Suomessa – Yhdessä Enemmän Saavutuksia

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Yrittäjyyskasvatuksella Eteenpäin Suomessa – Yhdessä Enemmän Saavutuksia"— Esityksen transkriptio:

1 ”Yrittäjyyskasvatusta ja -opetusta eri koulutusasteilla vahvistava valtakunnallinen verkosto”

2 Yrittäjyyskasvatuksella Eteenpäin Suomessa – Yhdessä Enemmän Saavutuksia

3

4 Ote valtioneuvoston asetuksesta perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (422/2012), 2 luku 3 §. ”Opetuksen tavoitteena on tukea aktiivista kansalaisuutta ja antaa oppilaille valmiuksia yhteiskunnalliseen ajatteluun ja toimintaan sekä kestävän kehityksen edistämiseen. Lisäksi opetuksen tulee vahvistaa oppilaiden eettistä ajattelua ja toimintakykyä ja vahvistaa heidän kansalaisvalmiuksiaan ja tietojaan työelämästä ja yrittäjyydestä.”

5 Euroopan komission Yrittäjyys 2020 toimintaohjelma (9.1.2013)
Toimintaohjelmassa nostetaan kouluissa tapahtuva yrittäjyyskasvatus keskeiseen asemaan Euroopan hyvinvointikehityksen turvaamisessa. Komission näkemyksen mukaan jokaiselle toisen asteen opiskelijalle tulisi tarjota kokemuksia yrittäjyydestä esimerkiksi harjoitusyritystoiminnan avulla.

6 Hallitusohjelma 2011 (opetus, s. 31)
”Koulutuksen työelämäyhteyksiä sekä tietoa kansalaisen, työntekijän ja yrittäjän oikeuksista ja velvollisuuksista antavaa työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta vahvistetaan kaikilla koulutusasteilla.” ”Vahvistetaan jokaisen yksilön mahdollisuutta oppimiseen sekä luovuuden, osaamisen ja erilaisten lahjakkuuksien kehittämiseen.”(perusaste) Hallitusohjelma 2011 (elinkeino, s. 39) ”Yrittäjyyttä vahvistetaan” Kiinnostusta ja valmiuksia yrittäjyyteen pyritään lisäämään koulutuksellisin toimin eri koulutusasteilla. Edistetään koulutettujen nuorten työllistymistä ja yrittäjyyttä yrityshautomo- ja yrityskiihdyttämö toiminnan avulla. Suomi tarvitsee menestyviä yrittäjiä!”

7 Mihin haluamme vaikuttaa?
Elämänhallinnan taitoihin Oma-aloitteellisuuteen ja aktiivisuuteen Vuorovaikutustaitoihin Omien taitojen tunnistamiseen ja kehittämiseen Vastuunottamiseen Innovaatiokykyyn sekä Kykyyn kohdata muutoksia

8 VALTAKUNNALLINEN YES RY
Valtakunnallinen YES ry tukee ja koordinoi YES-verkoston toimintaa. YES ry edistää yrittäjyyskasvatuksen toteutumista tekemällä yhteistyötä jäseniensä ja sidosryhmiensä kanssa kansallisesti ja alueellisesti. YES ry:n tavoitteena on luoda YES-verkostosta pysyvä ja valtakunnallisesti kattava toimintamalli.

9 Valtakunnallinen YES ry (perustettu 1.6.2010)
Jäsenet 2013 Yhteistyökumppanit

10 YES-verkosto 27 aluetoimijaa 20 paikkakunnalla
Pohjois-Pohjanmaa (Oulu/Oulun eteläinen) Keski-Pohjanmaa (Kokkola) Pohjanmaa (Vaasa) Etelä-Pohjanmaa (Seinäjoki) Satakunta (Pori) Varsinais-Suomi (Turku) Kanta-Häme Pirkanmaa (Tampere) Keski-Suomi (Jyväskylä) Pohjois-Savo (Kuopio/Iisalmi) Etelä-Savo (Mikkeli) Kouvola Kotka-Hamina (Kotka) Päijät-Häme (Lahti) Uusimaa (Järvenpää, Porvoo) Länsi-Uusimaa (Lohja) Metropoli (Helsinki) Pohjois-Karjala (Joensuu)

11 YES-verkoston rahoitus
Pohjois-Pohjanmaa (ELY/ 2013) Keski-Pohjanmaa (OPH/2013*) Pohjanmaa (ELY/2013) Etelä-Pohjanmaa (OPH/2013*) Satakunta (OPH/2013*) Varsinais-Suomi (OPH/2013*) Kanta-Häme (avoin) Pirkanmaa (ELY 2012/OPH 2013*) Keski-Suomi (ELY2013) Pohjois-Savo (ELY2013) Etelä-Savo (ELY2012) Kouvola (Kouvolan kaupunki ja Iitin kunta) Kotka-Hamina (OPH 2013*) Päijät-Häme (ELY2013) Uusimaa (EER 2012/OPH2013*) Länsi-Uusimaa (kaupunki ja Luksia) Metropoli (Uudenmaan liitto 2013) Pohjois-Karjala (ELY/2013) *OPH:n osarahoittama YES goes to lukio -hanke

12 YES = resurssi opettajalle
YES välittää tietoa ja toimii kohtaamisfoorumina YES järjestää yhteistyötä opettajien, yrittäjien, elinkeinoelämän ja päättäjien välille. YES jakelukanavana YES toimii yrittäjyyskasvatuksen ja työelämävalmiuksia tukevien mallien, materiaalien ja hyvien käytänteiden jakelukanavana. YES välittää tietoa opettajille ja kouluille yritysten työvoima- ja osaamistarpeista YES verkottaa, viestii ja yhdistää koulutuksen, elinkeinoelämän ja tulevaisuuden tekijöiden tarpeita.

13 YES = RESURSSI OPETTAJALLE
YES-palvelut YES = RESURSSI OPETTAJALLE

14 KOULUTUKSET YES-palvelut
YES Kouluttaa opettajia Eri pituisia yrittäjyyskasvatuksen koulutuksia opetushenkilöstölle: - YES Infot - YES Vesot - YES Asiantuntijakoulutukset - NY opinto-ohjelmakoulutukset Yrittäjyyskasvatus ja työelämävalmiudet tulevat osaksi opetusta. Nuoret saavat opetussuunnitelman tavoitteiden mukaista opetusta.

15 STRATEGIAT JA SUUNNITELMAT
YES-palvelut STRATEGIAT JA SUUNNITELMAT YES osallistuu strategioiden ja suunnitelmien laatimiseen ja kehittämiseen YES toimii monella alueella yrittäjyyskasvatuksen strategiatyön alullepanijana ja koordinoijana. YES antaa tukea oppilaitoksille opetussuunnitelman toteuttamiseen ja yrittäjyyskasvatuksen sisällyttämiseen osaksi oppilaitoksen toimintaa. Nuoret saavat laadukasta yrittäjyyskasvatusta myös tulevaisuudessa. Mainitse jo tehdyt strategia; Satakunta, Keski-Suomi. Strategiatyö käynnissä Varsinais-Suomi, Päijät-Häme, Etelä-Savo, Kotka-Hamina+Kouvola

16 MATERIAALIT JA TOIMINTAMALLIT
YES-palvelut MATERIAALIT JA TOIMINTAMALLIT YES tarjoaa yrittäjyyskasvatuksen malleja ja materiaaleja opetukseen YES Katalogit - hyviä käytäntöjä yrittäjyyskasvatuksesta YES Helmet - lyhyitä case-esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksesta Muiden toimijoiden yrittäjyyskasvatuksen materiaalit ja toimintamallit Nuoret oppivat aktiivisen tekemisen kautta elämänhallintaa sekä tulevaisuudessa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

17 KOULU-YRITYSYHTEISTYÖ
YES-palvelut KOULU-YRITYSYHTEISTYÖ YES antaa tukea yhteistyöhön koulun ja työelämän välillä YES Ope-yrittäjätreffit - opettaja ja yrittäjä kohtaavat yhteisen teeman äärellä luoden uusia kontakteja YES Café - opettajankokous siirtyy koululta yritykseen YES Kummit ja YES Kummiportaali - yritysten ja elinkeinoelämän edustajia, jotka sitoutuvat kouluyritysyhteistyöhön - YES Kummiportaali apuvälinen YES Kummien etsintään Alueen elinkeino- ja yrityselämä tuleet tutuksi. Nuoret saavat realistista tietoa työelämästä ja tarvittavista taidoista ja luovat kontakteja tulevaisuuteen.

18 NY ALUEPALVELUT YES-palvelut
YES tarjoaa koulutusta Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmien toteuttamiseen NY yrittäjyyskasvatuksen polku tarjoaa käytännönläheisiä opinto-ohjelmia esiopetuksesta korkea-asteelle learning by doing- periaatteella. Opinto-ohjelmat tukevat opetussuunnitelmien tavoitteita. Nuoret oppivat yrittäjyysasennetta, työelämätaitoja ja talouden hallintaa tekemällä oppien.

19 Mitä hyötyä toiminnasta?
ELINKEINOELÄMÄ - alueen osaamisen ennakointi KUNNAT - oman alueen yhteinen osaaminen käyttöön YRITYKSET - alueen osaaminen käyttöön ja tietotaidon jakaminen vastavuoroisesti NUORET - elämänhallintaa, omien/erilaisten taitojen ja vahvuuksien tiedostamista ja käyttöönottamista, yrittäjyysasennetta ja -osaamista = Oy Suomi Ab: enemmän hyvinvointia ja vähemmän syrjäytymistä. Yrittäjyysasennetta, elämänhallintaa, osaamista työpaikoille ja uutta yrittäjyyttä KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT - tiivis vuorovaikutus koulun ulkopuolisen työelämän kanssa, tukea opsin toteutumiseen, tiedon päivittäminen ajan haasteisiin

20 YES-toiminnan vaikuttavuus 2013
YRITTÄJIÄ/ YRITYKSIÄ (yhteistyötä yli kertaa) OPETTAJIA 8 000 (palvelua yli kertaa) ARVIOITU VAIKUTUS 22 000 NUOREEN

21 www.yes-keskus.fi facebook.com/yesverkosto facebook.com/YESgoestolukio


Lataa ppt "Yrittäjyyskasvatuksella Eteenpäin Suomessa – Yhdessä Enemmän Saavutuksia"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google