Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ADR -AJOLUPAKOULUTUKSET

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ADR -AJOLUPAKOULUTUKSET"— Esityksen transkriptio:

1 ADR -AJOLUPAKOULUTUKSET

2 ADR-AJOLUPAKOULUTUKSET
PÄÄHAKEMISTO Peruskurssi (P) Yhdistetty peruskurssi (YP) Luokan 1 erikoiskurssi (E1) Luokan 7 erikoiskurssi (E7) Säiliökurssi (ES) Täydennysperuskurssi (TP) Yhdistetty täydennyskurssi (YT) Luokan 1 täydennyskurssi (T1) Luokan 7 täydennyskurssi (T7) Säiliökuljetusten täydennyskurssi (TS) Ohje: Voit edetä esityksessä joko hakemistojen kautta tai nuolinäppäimillä / hiirellä.

3 Tämän kurssin hakemistoon
ADR -AJOLUPAKOULUTUS PERUSKURSSI (P) Tämän kurssin hakemistoon Päähakemistoon Kuva: Scania

4 PERUSKURSSIN (P) HAKEMISTO
Ajolupakoulutus ja sen tavoitteet Ajolupa- ja koulutusvaatimukset Mitä ovat vaaralliset aineet Asiakirjat Kuljetusmääräykset, valvonta ja viranomaiset Varusteet Osapuolten vastuut ja velvollisuudet Vaarallisten jätteiden kuljettaminen Vaarallisten aineiden luokitus Kuljetusvälineet / määritelmät Vaarallisten aineiden luokat ja vaaraominaisuudet Ajoneuvojen merkintä Ajokiellot ja rajoitukset Tunnelirajoitukset Pakkaukset Ajoneuvon pysäköinti ja valvonta/S-lausekkeet Vapautukset Turvatoimia koskevat säännökset Kuormaaminen, kuljettaminen, purkaminen Toimenpiteet onnettomuustilanteessa Huomio! Tätä PowerPoint esitystä saa käyttää vain Suomen Kuljetusturva Ky:n kanssa esityksen käytöstä sopimuksen tehnyt ja käyttöluvan saanut kouluttaja. Päähakemistoon

5 Mitä ovat vaaralliset aineet? (P)
6 Vaarallisilla aineilla tarkoitetaan lainsäädännössä kaikkia sellaisia aineita ja esineitä, jotka saattavat aiheuttaa vahinkoa ihmiselle, omaisuudelle tai ympäristölle. Alkuun

6 Mitä ovat vaaralliset aineet?
6 Näiden aineiden pääasiallisimmat vaaraominaisuudet ovat seuraavat: • Räjähdysvaara • Palovaara • Myrkyllisyys • Säteilyvaara • Syövyttävyys • Tartuntavaara • Muu vaaraa aiheuttava ominaisuus Alkuun

7 VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET, VALVONTA JA VIRANOMAISET (P)
7 Alkuun

8 Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta
7 Lakia sovelletaan vaarallisten aineiden kuljettamiseen myös satama-alueella, lentopaikalla ja muussa terminaalissa. Kuva: Scania Alkuun

9 VASTUUT JA VELVOLLISUUDET VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSISSA (P)
11 OSAPUOLTEN Alkuun

10 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET
12 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET Kuljetusyksikössä saa olla enintään yksi perävaunu tai puoliperävaunu. Apuvaunun (dollyn) avulla kytketty puoliperävaunu katsotaan Suomessa yhdeksi perävaunuksi (ennen sallittu myös Ruotsissa, sopimus päättyi , mahdollisesti uusitaan). Kuva: Volvo Trucks Alkuun

11 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET
12 YLEISET VAATIMUKSET JA VELVOLLISUUDET B-junaa EI saa käyttää yli vapaarajan olevissa vaarallisten aineiden kuljetuksissa (kuva) Kuva: Pertti Aaltonen Alkuun

12 Vastuut ja velvollisuudet kuljetuksissa
14 Alkuun

13 VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKITUS (P)
16 Alkuun

14 VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKAT JA VAARATEKIJÄT (P)
19 VAARALLISTEN AINEIDEN LUOKAT JA VAARATEKIJÄT (P) LUOKKA 1. RÄJÄHTEET Alkuun

15 40 PAKKAUKSET (P) Kuva: Erkki Heiskanen / DSV Oy:n terminaali Alkuun

16 Pakkausten hyväksyntä ja hyväksymismerkintä sekä varoituslipukkeet
40 UN = pakkaus on hyväksytty ADR-‐ ja IMDG-‐ kuljetuksiin 4 = laatikko G = pahvi Y = pakkausryhmä (voi käyttää pakkausryhmien II ja III aineille) 36 = enimmäisbruttomassa S = pakkauksessa on sisäpakkaus 05 = valmistusvuosi NL = hyväksynnän antanut valtio VL 823 = valmistajan kirjaamisnumero Kuva: Erkki Heiskanen Alkuun

17 Varoituslipukkeet 41 Vaarallisia aineita sisältävään kolliin on kiinnitettävä sen sisältämän vaarallisen aineen varoituslipuke/-lipukkeet Kuva: Erkki Heiskanen Alkuun

18 42 LQ- ja EQ-pakkaukset (rajoitetut ja poikkeusmäärät vaarallisia aineita) Kuljetettaessa ns. rajoitettuja määriä tai poikkeavia määriä vaarallisia aineita, kollit on merkittävä LQ- tai EQ-merkinnöillä. Näiden pakkaustyyppien käyttö ja pakkausten merkintä on selvitetty tarkemmin oppikirjan kohdassa ”Vapautukset”, sivut Kuva: Erkki Heiskanen Alkuun

19 VAPAUTUKSET VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSISTÄ (P)
44 VAPAUTUKSET VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSISTÄ (P) Kuva: Erkki Heiskanen Alkuun

20 VAPAARAJA Vapaaraja koskee vain kappaletavarakuljetuksia! 44
Vapaarajalla tarkoitetaan kuljetettavan aineen enimmäismäärää, jolloin kuljetusmääräykset eivät ole täysimääräisinä voimassa. Vapaaraja koskee vain kappaletavarakuljetuksia! Alkuun

21 KUN VAPAARAJA YLITTYY 45 Kaikki vaarallisten aineiden kuljetusmääräykset astuvat voimaan! Alkuun

22 Vapaarajataulukko suuremmassa koossa.
46 Vapaarajataulukko suuremmassa koossa. Alkuun

23 MUUT VAPAUTUKSET 49 Kun kuljetetaan rajoitettuja määriä bruttomassaltaan yli 8 tonnia kokonaismassaltaan yli 12 tonnin kuljetusyksikössä, on kuljetusyksikkö merkittävä kiinnittämällä oheinen mustakärkinen neliömerkki kuljetusyksikön eteen ja taakse. Vanha merkintä, voidaan käyttää saakka. Kuva: Volvo Trucks Alkuun

24 LQ –aineet / kuljetusyksikön merkintä
71 Jos samalla kuljetetaan vaarallisia aineita, jotka vaativat oranssikilven, riittää pelkästään se, eikä LQ-merkintää vaadita. Se saa kuitenkin olla oranssikilven lisäksi. 2013 KULJETUSYKSIKÖN MERKINTÄVAIHTOEHDOT: vain LQ-tavaraa Vaarallisia aineita sekä LQ-pakattuna että yli vapaarajan Kuvat: Volvo Trucks Alkuun

25 Oppikirjan sivut 54 Alkuun

26 AJOLUPA- JA KOULUTUSVAATIMUKSET (P)
55 Kuva: Volvo Trucks Alkuun

27 VARUSTEET (P) 63 Kuva: Eurofire.fi Alkuun

28 Sammuttimet 64 Käsisammutin on sijoitettava kuljetusyksikköön siten, että se on ajoneuvon miehistön helposti saatavissa sammuttimet on oltava suojattu sään vaikutuksilta niiden käyttöturvallisuuden heikkenemättä. Kuva: Eurofire.fi Kuva: Eurofire.fi Alkuun

29 KULJETUSVÄLINEET / MÄÄRITELMÄT (P)
67 KULJETUSVÄLINEET / MÄÄRITELMÄT (P) Kuva: Ökombi Alkuun

30 Kuljetusyksikkö 67 Käytännössä vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettäviä ajoneuvoja ovat kuorma-auto ja sen perävaunu tai pakettiauto. Kuljetusyksikkö = auto tai auto + perävaunu (t) Ajoneuvo voi olla umpinainen, avonainen tai peitteellä varustettu. Kuva: Volvo Trucks Kuva: Fiat Kuva: Volvo Trucks Kuva: Volvo Trucks Alkuun

31 Kuljetusyksikkö 69 Tällä kuljetusyksiköllä saa kuljettaa vaarallisia aineita Kuva: Volvo Trucks Tällä ei! Kuva: Pertti Aaltonen Alkuun

32 KULJETUSYKSIKÖIDEN, AJONEUVOJEN JA
70 KONTTIEN MERKINTÄ (P) Kuva: Erkki Heiskanen Alkuun

33 KAPPALETAVARAKULJETUS YLI VAPAARAJAN (MUUT LUOKAT, MUTTA EI 1 JA 7)
70 Tyhjä oranssikilpi kuljetusyksikön edessä ja takana. Alkuun

34 LQ-KULJETUS 71 Kun kuljetetaan rajoitettuja määriä bruttomassaltaan yli 8 tonnia kokonaismassaltaan yli 12 tonnin kuljetusyksikössä, on kuljetusyksikkö merkittävä kiinnittämällä oheinen mustakärkinen neliömerkki kuljetusyksikön eteen ja taakse. Vanha merkintä, voidaan käyttää saakka. Kuva: Volvo Trucks Alkuun

35 IRROTETTU PERÄVAUNU 72 2013 Jos vaarallisia aineita sisältävä perävaunu irrotetaan vetävästä moottoriajoneuvosta kuljetuksen aikana, oranssikilven on oltava kiinnitettynä perävaunun taakse. Alkuun

36 Tunnelikategoriat 80 Tunnelirajoitukset ja vaihtoehtoiset reitit on osoitettava liikennemerkeillä ja -opasteilla. Kuva: Edumap, Matti Putkiranta Alkuun

37 Tunnelikategoriat 80 Kirjaintunnus osoittaa tunnelirajoituskategorian, johon kuuluvien vaarallisten aineiden kuljetus on kielletty kyseisessä tunnelissa. Kuva: L. Ruusu-Viitanen Alkuun

38 TOIMENPITEET VAARA- JA ONNETTOMUUSTILANTEISSA (P)
87 Alkuun

39 KIITOS MIELENKIINNOSTA!
Kuva: Erkki Heiskanen KIITOS MIELENKIINNOSTA! Alkuun Päähakemistoon

40 SÄILIÖKULJETUSTEN TÄYDENNYSKURSSI (TS) Tämän kurssin hakemistoon
ADR -AJOLUPAKOULUTUS SÄILIÖKULJETUSTEN TÄYDENNYSKURSSI (TS) ADR-10 Kuva: Volvo Tämän kurssin hakemistoon Päähakemistoon

41 SÄILIÖKULJETUSTEN TÄYDENNYSKURSSIN HAKEMISTO (TS)
1. päivä Ajolupakoulutus ja sen tavoitteet Säiliöissä kuljetettavien aineiden luokat t Säiliöajoneuvojen merkintä Ajokiellot ja rajoitukset Kuljetusvälineet / määritelmät Ajoneuvon pysäköinti ja valvonta/S-lausekkeet Ajolupa- ja koulutusvaatimukset Tunnelirajoitukset Säiliökoodit ja -hierarkia Turvatoimia koskevat säännökset Säiliöiden hyväksynnät ja tarkastukset Säiliöajoneuvon käyttäytyminen tiellä Kuormaaminen, purkaminen, säiliöiden puhdistus Ajoneuvovaatimukset ja -hyväksyntä Asiakirjat Kaasulla desinfioidut kontit ja säiliöt Varusteet Huomio! Tätä PowerPoint esitystä saa käyttää vain Suomen Kuljetusturva Ky:n kanssa esityksen käytöstä sopimuksen tehnyt ja käyttöluvan saanut kouluttaja. Päähakemistoon

42 Määritelmiä 89 Säiliöajoneuvo. Nesteiden, kaasujen, jauhemaisten tai rakeisten aineiden kuljetukseen rakennettu ajoneuvo, jossa on yksi tai useampi kiinteä säiliö. Kuva: Jarkko Nisula Alkuun

43 AJOLUPA- JA KOULUTUSVAATIMUKSET (TS)
55 AJOLUPA- JA KOULUTUSVAATIMUKSET (TS) Kuva: Volvo Trucks Alkuun

44 SÄILIÖAJOLUPA 56 Alkuun

45 Säiliöajoneuvon hyväksyntä (”ADR-/VAK-katsastus”)
90 Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävä säiliöajoneuvo, sekä auto että perä-vaunu on erikseen VAK- tai ADR hyväksymiskatsastettava. Kuva: Scania Alkuun

46 Säiliöajoneuvotyypit
91 VAK- ja/tai ADR-katsastettavat säiliöajoneuvotyypit ovat: FL OX AT MEMU Kuva: Edumap, Matti Putkivaara Alkuun

47 SÄILIÖKULJETUSYKSIKÖN MERKINTÄ (TS)
70 SÄILIÖKULJETUSYKSIKÖN MERKINTÄ (TS) Kuva: Erkki Heiskanen Alkuun

48 SÄILIÖAJONEUVON JA SÄILIÖKONTIN MERKINTÄ
95 Säiliökuljetus, yhtä ainetta Huom! Myös tyhjä puhdistamaton! Alkuun

49 IRROTETTU PERÄVAUNU 72 2013 Jos vaarallisia aineita sisältävä perävaunu irrotetaan vetävästä moottoriajoneuvosta kuljetuksen aikana, oranssikilven on oltava kiinnitettynä perävaunun taakse. Alkuun

50 Säiliöajoneuvon käyttäytyminen
100 Elävä ”sitomaton” kuorma Usein aineella on suuri tiheys, esimerkiksi rikkihapolla n kg/m³ Jos painopiste siirtyy tukipisteen ulkopuolelle, ajoneuvo kaatuu! painopiste Kuva: Scania tukipiste Alkuun

51 99 MUISTA MAADOITUS! PALAVIA KAASUJA JA PALAVIA NESTEITÄ KUORMATTAESSA/PURETTAESSA Alkuun

52 KIITOS MIELENKIINNOSTA!
Kuva: Erkki Heiskanen KIITOS MIELENKIINNOSTA! Alkuun Päähakemistoon


Lataa ppt "ADR -AJOLUPAKOULUTUKSET"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google