Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MOOTTORIKELKKAILU Moottorikelkkasafari on suosittu retkeilymuoto silloin, kun on tarve liikkua maastossa usean kelkan ryhmässä. Ryhmäkelkkailu poikkeaa.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MOOTTORIKELKKAILU Moottorikelkkasafari on suosittu retkeilymuoto silloin, kun on tarve liikkua maastossa usean kelkan ryhmässä. Ryhmäkelkkailu poikkeaa."— Esityksen transkriptio:

1 MOOTTORIKELKKAILU Moottorikelkkasafari on suosittu retkeilymuoto silloin, kun on tarve liikkua maastossa usean kelkan ryhmässä. Ryhmäkelkkailu poikkeaa jonkin verran yksinajelusta. Ensisijaisen tärkeätä on se, että jokainen retkelle osallistuja tuntee ennen retkeä sovitut käyttäytymis-säännöt ja noudattaa niitä.

2 Yhteiset käsimerkit  Yhteiset ja ennalta sovitut käsimerkit helpottavat ja turvaavat liikkumista. Jotta viesti menee ymmärrettävästi perille, tulisi jokaisen antaa merkki suunnilleen samassa kohdassa ennen ilmoitettavaa kohdetta. Esimerkiksi ennen tienylityspaikalle tuloa kukin antaa merkin takana oleville siinä vaiheessa, kun on ennakkoon sovittu. Etäisyydet kelkkojen välillä ajettaessa jonossa on pidettävä riittävän suurina.

3 Ryhmälle johtaja Ryhmässä kelkkailtaessa on syytä valita ryhmälle johtaja. Ryhmän johtajan tehtävänä on jo retken valmisteluvaiheessa tehdä selväksi pelisäännöt ja antaa oppaille sekä retkeläisille selkeät ohjeet niiden noudattamiseksi.

4 Reitin suunnittelu Reitti on suunniteltava siten, ettei se ole liian vaikea ja toisaalta sen pitää olla mielekäs kokeneille kelkkailijoille. Reitin on oltava turvallinen. Reitin aikataulu on suunniteltava siten, että on aikaa pitää tarpeellisia taukoja ja osallistujilla on ajon lomassakin aikaa ihailla maisemia. Kelkan valinnassa on otettava huomioon kuljettajan ajokokemus sekä kuljettajan on harjoiteltava riittävästi kelkan hallintaa ennen retkelle lähtöä.

5 Varustus Ryhmässä kelkkailtaessakin on syytä ottaa mukaan tarvittavia kelkkojen varaosia ja ryhmän on pystyttävä tekemään pieniä korjaustöitä maastossa. Ryhmän johtajan on valvottava, että osanottajat pukeutuvat olojen mukaisesti ja käyttävät muita asianmukaisia kelkkailuvarusteita. Taukopaikat on valittava siten, että ryhmä on oppaan hallinnassa eikä kukaan pääse eksymään joukosta. Ryhmän on tiedettävä missä liikkuu ja osattava paikallistaa itsensä kartalta mahdollisia pelastustoimenpiteitä varten. Ryhmäkelkkailijallakin on oltava asianmukainen yhteydenpitoväline mukanaan mahdollista avuntarvepyyntöä varten.

6 MOOTTORIKELKKAILUA KOSKEVAT SÄÄNNÖT Tärkeimmät kelkkailua ohjaavat säännökset löytyvät tieliikennelaista, maastoliikennelaista ja maastoliikenneasetuksesta. Lisäksi kelkkailua ohjaavat esimerkiksi asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä sekä asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista. Katso myös: peräreki - mitä ja miten sillä saa kuljettaa moottorikelkkailun etiketti moottorikelkkailu ryhmässä jatkokoulutus

7 Liikkuminen maastossa Maastossa liikkuminen vaatii aina maanomistajan tai maanhaltijan luvan. Erityislupaa ei tarvita merkityillä virallisilla moottorikelkkailureiteillä ja jääpeitteisellä vesialueilla liikuttaessa. Moottorikelkkailu-urilla lupakäytäntö vaihtelee alueittain. 

8 Vaatimukset kuljettajalle Maastossa moottorikelkkaa saa kuljettaa 15 vuotta täyttänyt henkilö. Poikkeuksen muodostaa alue, joka voidaan sulkea tätä tarkoitusta varten. Tällöin myös alle 15 -vuotias saa harjoitella turvallista kelkkailua. Oma pihapiiri tai esimerkiksi peltoalue eivät täytä suljetun alueen kriteerejä. Suljetuksi alueeksi katsotaan esimerkiksi aidoilla rajattu alue, jolle pääsyä voidaan rajoittaa ja jota voidaan tarkkailla.

9 Ajokortti Virallisilla moottorikelkkareitillä, tiellä ajettaessa tai tietä ylitettäessä moottorikelkan kuljettajalla tulee olla vähintään T-luokan ajokortti. Yleisemmin moottorikelkkaa ei saa käyttää tiellä muutoin kuin tien tai sillan ylitykseen. Jos maastossa liikkuminen on kohtuuttoman vaikeata tai jos sitä on pidettävä turvallisen tien ylittämisen kannalta tarpeellisena, saa kelkkaa tilapäisesti kuljettaa tiellä käyttäen ensisijaisesti tien auraamatonta osaa.

10 Rattijuopumusta koskevat säännökset Rattijuopumussäännökset koskevat myös moottorikelkkailijaa, maastossakin: rattijuopumuksen raja on 0,5 promillea, törkeän rattijuopumuksen raja on 1,2 promillea alkoholia veressä.  Nopeus Moottorikelkkailua koskevat nopeusrajoitukset: moottorikelkan suurin sallittu nopeus maastossa maa-alueella on enintään 60 km/h, muualla tiellä enintään 40 km/h, jääpeitteisellä vesialueella nopeus on enintään 80 km/h ja jos kelkkaan on kytketty reki, jossa kuljetaan henkilöitä, on suurin sallittu nopeus 40 km/h.

11 Kypärän käyttäminen Kypärä on kelkkailijan tärkein turvaväline ja siksi se on määrätty pakolliseksi kuljettajalle ja matkustajalle. Kypäränkäyttöpakko koskee myös avonaisessa reessä matkustavia. Ajovalojen käyttö Kelkalla liikuttaessa on tarpeen käyttää ajovaloja. Virallisella moottorikelkkareitillä ajovalojen käyttö on pakollista. Moottorikelkat on rekisteröitävä ja rekisteriotteen tekninen osa on pidettävä ajossa mukana.


Lataa ppt "MOOTTORIKELKKAILU Moottorikelkkasafari on suosittu retkeilymuoto silloin, kun on tarve liikkua maastossa usean kelkan ryhmässä. Ryhmäkelkkailu poikkeaa."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google