Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VIRANOMAISRADIO = VIRVE

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VIRANOMAISRADIO = VIRVE"— Esityksen transkriptio:

1 VIRANOMAISRADIO = VIRVE
030305 Teijo Saari, LL TYKS/Anestesiologia ja tehohoito Mediheli 02

2 Yleistä Virvestä Suurin harhamme on;
”Virve kuuluu ainoastaan sairaankuljetuksen ja pelastuksen käyttöön” Lähtökohtana kannattaa pitää sitä viestintää, jota tehdään organisaatiossa päivittäin. Huomioitavan arvoinen asia on, että Virven kautta lähestyy aina toinen viranomainen. Virvessä käytetty ”kieli” koetaan vaikeaksi ymmärtää.

3 Yhteinen verkkoratkaisu avaa uusia mahdollisuuksia
Edistää oman organisaation yhteistoimintaa Säästää taajuuksia Tukee organisaatioiden yhteistyötä Yhteinen verkkoratkaisu edullisempi Paremmat data- palvelut Laaja tuote- valikoima Nopea yhteyden muodostus Laaja palveluvalikoima Parannettu turvallisuus ”Kuin oma verkko” Salaus

4 VIRVE –HANKKEEN SIDOSRYHMÄT
PUOLUSTUSVOIMAT Rauhanajan toiminnan turvallisuustehtäviä Viranomaisten välinen yhteistyö SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Normaaliolojen toiminta Valmiustoiminta SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA Poliisitoimi Pelastustoimi Rajavartiolaitos LIIKENNEMINISTERIÖN HALLINNONALA Ilmailulaitos Ilmatieteen laitos Merenkulkulaitos Telehallintokeskus Tielaitos Yleisradio YMPÄRISTÖHALLINTO OIKEUSMINISTERIÖ Vankeinhoitolaitos Onnettomuustutkintakeskus TULLILAITOS ULKOASIAINHALLINTO VALTIONEUVOSTON KANSLIA KTM Huoltovarmuuskeskus Elintarvikevirasto Turvatekniikan keskus MUITA KÄYTTÄJÄRYHMIÄ mm. Väestörekisterikeskus Valtion teknillinen tutkimuskeskus TASAVALLAN PRESIDENTIN KANSLIA Ot 1 kalvo 3a

5 TETRA - VERKON RAKENNEPERIAATE
DWS NMS Keskus= DXT Tukiasema tähtiverkossa Tuki- asema- rengas Varareitit Runko- johdot Hajautettu päivystys Tukiasema= TBS Keskitetty verkonhallinta Hallintakeskus Solmukeskus= DXTT Taajuus MHz Ot 3 kalvo 5a

6 Viranomaisradioverkko
VIRVE-verkon tilauksen on tehnyt Suomen valtio. VIRVE-verkko on viranomaisille suunnattu viestintäratkaisu. Suomen Erillisverkot omistaa verkon ja pitää verkkoa yllä. VIRVE-verkko on TETRA teknologiaan perustuva viranomaisradioverkko. Verkko käyttää standardoitua, digitaalista viestintätekniikkaa (TETRA standardi), joka on suunniteltu viranomaisille.

7 TETRA / TRUNKING TEKNIIKKA
Kunkin käyttäjän omien fyysisten kanavien sijaan yhteinen taajuusalue, josta digitaalinen keskus jakaa loogisia kanavia tarpeen mukaan. Mahdollistaa tilanteen-mukaisten puheryhmien käytön. Ot 3 kalvo 5b

8 Viranomaisradioverkko VIRVE
VIRVE-verkko on tekniikaltaan paljon turvallisempi ja salatumpi, kuin viranomaisten aikaisemmin käytössä olevat verkot. VIRVE-verkon tekniikan avulla viestintä on; turvallista luottamuksellista tietoturvan säilyttävää

9 VIRVE radiot ja niiden käyttö
Virveverkossa toimittaessa on käytettävissä erilaisia käsiradioita, ajoneuvoasemia ja niihin liitettäviä lisälaitteita. Kaikki Virve radiopuhelimet mahdollistavat ryhmäpuhelut sekä verkon sisällä tapahtuvat kahdenväliset puhelut (yksilöpuhelut). Lisäksi on mahdollista soittaa Virveverkon ulkopuolelle gsm-puhelimen tapaan.

10 Keitä meitä siellä verkossa on?
Terveystoimi Pelastustoimi Sosiaalitoimi Poliisi Puolustusvoimat Rajavartiolaitos

11 THR880 KÄSIRADIO Koko ja paino 147x57x35/245g Puheryhmäkansioita 200
Akku Li-Ion Valmiusaika h Puheaika ,5 h Käyttöaika h Lähetysteho 1W Värinäyttö WAP-selain Pakettidata Puheryhmäkansioita Ryhmiä DGNA-ryhmiä DMO taajuusväli MHz 380 – 400 MHz Puhelinluettelo 255 Pikavalikkopainike Puhepalautteet

12 Puhelinpuoli Tuttu Nokialainen GSM-puhelin Sama valikkorakenne
Vihreä ja punainen luuri

13 Radiopuhelinpuoli Kaiutin Hätäkutsu Mikrofoni aktiivipidikkeessä
Puheryhmänvalitsin Kakkostangentti Paluu-painike lyhyt; valittu/viimeksi valittu pitkä; kotiryhmä TANGENTTI

14 (Tilatiedot ja tekstiviestit)
VIRVE-TOIMINTEET Ryhmäliikenne Yksilöpuhelut Suorakanavaliikenne Hätäkutsut (Tilatiedot ja tekstiviestit) Ot 4 kalvo 6

15 1. RYHMÄPUHELU =PUHERYHMÄVIESTINTÄ eli RYHMÄPUHELU
Virveradiossa on tuttuun ”kännykkä-ympäristöön” yhdistetty perinteisen VHF-radion idea. Tätä puhelinympäristössä toimivaa radiota yhdistää Windowsista tuttu kansiorakenne. Tällä tavoin päädymme puhumaan kansioista, jonne olemme suunnitelleet käyttäjän tarvitsemia puheryhmiä. Radion kansiot pyritään nimeämään toimintaa kuvaavilla nimillä. Kansiossa oleva puheryhmiä käytetään radio-puhelimen kaltaiseen viestintään =PUHERYHMÄVIESTINTÄ eli RYHMÄPUHELU

16 RYHMÄPUHELU Käytettävä ryhmä valitaan valintakytkimellä
Viestinnän laadun / tilanteen mukaan voidaan valita toimintaan sopiva ryhmä

17 PUHERYHMÄT ON LUOTU AJATELLEN:
oman organisaation sisäinen ryhmäpuhelu sairaala / terveyskeskuskohtainen ryhmäpuhelu hätäkeskuksen antoalueen sisäinen ryhmäpuhelu sairaanhoitopiirin sisäinen ryhmäpuhelu hätäkeskusalueen viranomaisten ryhmäpuhelu läänin kokoinen viranomaisten ryhmäpuhelu koko Suomen viranomaisten ryhmäpuhelu

18 Sama puheryhmä voi olla useammassa kansiossa jäsenenä
Kunkin käyttäjän omien fyysisten kanavien sijaan yhteinen taajuusalue, josta digitaalinen keskus jakaa loogisia kanavia tarpeen mukaan. Mahdollistaa tilanteen-mukaisten puheryhmien käytön. Ot 3 kalvo 5b

19 PUHERYHMIEN SIJOITTELU
Sama puheryhmä voi olla useammassa kansiossa jäsenenä. Yhteen kansioon mahtuu ryhmiä 24 – n. 75 kpl:tta. Sairaankuljetuksella & MediHelillä on käytössä ns. kuntakohtaiset kansiot Terveyskeskuksilla & sairaaloilla on oman organisaation kansio, sairaalat kansio, VIR YT – kansio sekä SURO kansio

20 RYHMÄPUHELUT / ORGANISAATION SISÄISET PUHERYHMÄT
Oman organisaation sisäiset ryhmät tarkoitettu organisaation omaan viestintään. näitä eivät muut käyttäjät pysty kuulemaan, ei myöskään hätäkeskus. Kaikissa ryhmäpuheluissa puhuttaessa painetaan tangenttia ja kuunneltaessa tangentti on vapautettava. puheliikenne on tällöin yksisuuntaista

21 Paina ”alanuolta” aktivoidaksesi kansion valinnan
PUHERYHMÄKANSION VALINTA Paina ”alanuolta” aktivoidaksesi kansion valinnan Valitse kansio nuolinäppäimillä tai Paina kansion nimen ensimmäisten kirjainten mukaisia numeronäppäimiä Vahvista kansion valinta painamalla ”valitse”

22 Paina ”ylänuolta” aktivoidaksesi puheryhmän valinnan
PUHERYHMÄN VALINTA Paina ”ylänuolta” aktivoidaksesi puheryhmän valinnan Valitse puheryhmä nuolinäppäimillä Haluamasi puheryhmän kohdalla paina ”Valinnat” Valitse; puheryhmä tulee valituksi ryhmäksi Kotiryhmäksi; puheryhmä tulee kotiryhmäksi (muuttaminen ehdottomasti kielletty) Lähetä viesti; voit lähettää tekstiviestin koko ryhmälle Lähetä status, voit lähettää statuksen tai soittopyynnön koko ryhmälle Skannaukseen / Pois skannauksesta

23 KIERTOKYTKIN JA PALUUPAINIKE
Ryhmän valintaan Paluu-painike Lyhyt painallus: paluu viimeksi valittuun ryhmään Pitkä painallus: paluu kotiryhmään Opastava puhepalaute

24 TANGENTIN KÄYTTÖ Merkkivalo Vihreä; lähettää Oranssi; jonottaa Punainen; läh. epäonnistui Ryhmäpuhelu alkaa siinä ryhmässä, jonka tunnus näkyy näytöllä Valittu ryhmä, jos ei liikennettä Jos liikennettä, puhelu alkaa ko. ryhmässä Vaihtuu valituksi ryhmäksi n. 10 sekunnissa

25 RYHMÄLIIKENNE, yleistä
Valittu ryhmä ei liikennettä 10 Menu SCAN RYHMÄ 2 Valitussa ryhmässä liikennettä 10 Menu SCAN RYHMÄ 2 YKSIKKÖ 3 Värit kuvaavat eri puheryhmiä Ryhmän 2 jäsen ”tapailee” kaikkia ryhmiä Ot 4 kalvo 7a

26 SKANNAUS ELI TAPAILU Ryhmä voi olla valittuna radion näytöllä tai se voi olla kuuntelulla (skannauksessa). Skannauksessa radio kuuntelee useampaa ryhmää yhtä aikaa. mistä tahansa skannauksessa olevasta puheryhmästä tuleva viestiliikenne otetaan vastaan jos samanaikaisesti vastaanotetaan useasta puheryhmästä liikennettä, radio valitsee kuuntelulle sen ryhmän, jolla liikenne alkoi ensin (ryhmän prioriteetti vaikuttaa) Käyttäjä voi itse lisätä ryhmiä skannaukseen tai poistaa niitä skannauksesta. max. skannauksessa olevien puheryhmien määrä n. 4 – 5

27 RYHMÄLIIKENNE, skannaus
1 Ryhmä 2 2 Ryhmä 1 K Ryhmässä 5 ja Valitussa ryhmässä liikennettä samaan aikaan Skannaus päällä-> Ryhmä 2 kuuluu Prioriteettitasot: Korkea (Valittu ryhmä) Normaali Matala Ei skannauksessa 10 Menu SCAN RYHMÄ 2 5 RYHMÄ 5 YKSIKKÖ 1 Valittu ryhmä ei liikennettä Scannaus päällä YKSIKKÖ 2 Ryhmässä 5 liikennettä Skannaus päällä Ot 4 kalvo 7e

28 JOTTEI VARJOS HAALISTU,
Eri ryhmille voi määritellä eri skannausprioriteetit tärkeysjärjestyksen mukaan: Korkea Valittu ryhmä Normaali Matala Mahdollistaa usean ryhmän kuuntelun ja vastaamisen skannattuun ryhmään Taustaryhmät ovat aina skannattuina Kun skannaus on päällä, käyttäjä kuulee: Valitun kansion skannattuja ryhmiä Kotiryhmää, vaikka se olisi eri kansiossa Taustaryhmiä

29 KOTIRYHMÄN TANGENTTI Kotiryhmän tangentti
Kotiryhmä määritellään päätelaitteen käyttäjän mukaan. MUUTTAMINEN MAHDOLLISTA AINOASTAAN ERILLISILLÄ OIKEUKSILLA !

30 2. YKSILÖPUHELU Tarkoittaa Virve verkossa tapahtuvaa kahdenvälistä puhelua, joka soitetaan ”gsm puhelun” tapaan eli radiota pidetään kuten tavallista luuria. molemmat osapuolet voivat puhua samanaikaisesti. Yksilöpuhelun tullessa radio hälyttää samoin kuin gsm puhelu. Yksilöpuhelu on henkilökohtainen ja mahdollistaa tietoturvan säilymisen.

31 YKSILÖPUHELUT Ilmaisia toiseen Virve-puhelimeen Numero+vihreä luuri
Kysyy puhelun laatua TETRA, lyhytnro: Virve-verkon sisäiset puhelut Puhelin: GSM tai lankaverkkoon Ei suuntanumeroita TETRA/GSM-puheluihin Konsultaatiot SAKU-MH, MH-TYKSea, MH-TEHO MYRKYTYSKESKUS, TÖÖLÖ jne.

32 YKSILÖPUHELU MUISTA! Yksilöpuhelun aikana et kuule ryhmäliikennettä.
PÄIVYSTÄJÄ Ryhmän jäsenelle muun ryhmän toimintaa häiritsemättä Henkilökohtainen (tietoturva), päivystäjä näkee tilaajan olevan yksilöpuhelussa, mutta ei voi kuunnella Automaattinen tilaajavaihde Yleinen puhelinverkko RYHMÄ 2 RYHMÄ 1 Valinta näppäimistöltä tai puhelin-luettelosta Yksilöpuheluun voi vastata myös PTT:llä Ryhmäliikenteen kuluessa voi soittaa yksilöpuhelun Yksilöpuhelun päättyessä palataan kuuntelemaan menossa olevaa ryhmäliikennettä MUISTA! Yksilöpuhelun aikana et kuule ryhmäliikennettä. Ot 4 kalvo 9a

33 PUHELINLUETTELO Tilaa vähintään 255 nimelle ja jokaiselle voi antaa: 20 merkin nimen 5 puhelinnumeroa 2 tekstikenttää Jokaiselle numerolle valitaan puhelutyyppi: Alanro (oman vaihteen alanumero) Puhelin Tetra Voidaan tallentaa nimiä, puhelinnumeroita ja osoitteita

34 VIRVE RADIO JA TURVALLISUUS 1
Sosiaali- ja terveystoimen Virve radioihin on ohjelmoitu kuulutus- ja taustaryhmiä. Näiden avulla esim. hätäkeskus voi ”pakkokuuluttaa” kiireellisen viestin toimijoille. mahdollistaa nopean tiedottamisen useille ryhmille yhtä aikaa. Kuulutettavan alueen voi muodostaa koko hätäkeskusalue , sairaala jne.

35 VIRVE RADIO JA TURVALLISUUS 2: HÄTÄKUTSU

36 HÄTÄKUTSU PÄÄTELAITTEESSA THR880
PUNAINEN HÄTÄPAINIKE Toimii, kunhan puhelin on verkossa Puhetie pysyy auki hätäkeskukseen 5 min

37 OHJE SOSTER VIRVE PÄÄTELAITTEEN HÄTÄKUTSUN (EMRG/E) KÄYTÖSTÄ
HÄTÄTILANNE OMAAN TAI TOISEN HENKEEN / TERVEYTEEN KOHDISTUVA FYYSINEN VÄKIVALTA TAI SEN UHKA ase tms. esillä / uhkaa, ”käy päälle” tms. MUU HÄTILANNE ” päätelaitteen haltija jäänyt sortuman alle, tieltä ulosajo, onnettomuus tms.” PAINA HÄTÄPAINIKETTA PAINA HÄTÄPAINIKETTA ILMOITA KOHDEHENKILÖN KAUTTA ” pudota puukko ! ” Hätäkeskus kuulee mitä kohteessa tapahtuu. Hätäkeskus ei kutsu Sinua, koska kohdehenkilö saattaisi provosoitua. Poliisi hälytetään kohteeseen. Hiljaisuus tulkitaan myös hätätilanteeksi. Hätäkeskus kuulee kohteesta tulevaa ääntä ?? 5 minuuttia. KERRO MITÄ ON TAPAHTUNUT Kuvaile tapahtumaa, pyri tarkentamaan paikkaa sekä onnettomuuden laatua. Viranomaisapua lähetetään tilanteen mukaan kohteeseen. Hiljaisuus tulkitaan myös hätätilanteeksi. Hätäkeskus kuulee kohteesta tulevaa ääntä 5 minuuttia. JOS MAHDOLLISTA VARMISTA AVUN SAAMINEN PAIKALLE TARVITTAESSA MYÖS MUULLA MENETELMÄLLÄ. MIKÄLI PAINAT EREHDYKSESSÄ HÄTÄPAINIKETTA, ILMOITA SIITÄ AINA SOITTAMALLA HÄTÄKESKUKSEN / INFOLINJALLA. MUULLA MENETELMÄLLÄ TAI MUUHUN NUMEROON TEHDYT PERUUTUSILMOITUKSET EIVÄT PERUUTA AVUN TULOA PAIKALLE. ON MAHDOLLISTA ETTÄ KOHDEHENKILÖ ”PAKOTTAA” PERUUTTAMAAN LISÄAVUN TULON SAATUAAN TIEDON MAHDOLLISESTA HÄTÄPAINIKKEEN KÄYTÖSTÄ.

38 Paina Valikko ja valitse 5
KÄYTTÖPROFIILIT Paina Valikko ja valitse 5 1. Yleinen Ota käyttöön; profiili otetaan käyttöön Muokkaa - soittotapa - soittoääni - tangenttipuhelujen soittoääni - soiton voimakkuus - viestin merkkiääni 2. Äänetön 3. Kokous 4. Ulkoilma 5. Hakulaite Oikotie profiiliin valitaan painamalla virtakytkintä

39 NÄPPÄINLUKKO Näppäinlukon aktivointi/passivointi
Radiossa on kaksi näppäinlukkoa Valikko ja * lyhyesti, aktivoi ”normaalin näppäinlukon” ja näytöllä teksti ”Näppäimet lukittu” Valikko ja * pitkään, aktivoi ”laajan” näppäinlukon näytöllä teksti ”Kaikki näppäimet lukittu” (1-tangentti, paluupainike ja hätäkutsu toimii) Avaa ja * vapauttaa näppäinlukon

40 VIRVE TILANNE VARSINAIS-SUOMESSA
Yksityinen sairaankuljetus on siirtynyt operoimaan Virvellä laitteita heillä n. 70 kpl Aluepelastuslaitoksen sairaankuljetus siirtyi SosTer Virveen syksyn 2004 aikana. laitteita heillä n. 60 kpl Pääterveysasemille otettu Virve radioita laitteita tk:ssa n. 38 kpl Aluesairaalat käynnistysvaiheessa LAS:ssa 6 Virve laitetta TYKS:ssa tulossa 18 Virve laitetta, käytössä.


Lataa ppt "VIRANOMAISRADIO = VIRVE"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google