Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Talouden näkymät -- kasvun merkitys kansantaloudelle 30.8.2013 Lauri Kajanoja Suomen Pankki 130.8.2013Lauri.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Talouden näkymät -- kasvun merkitys kansantaloudelle 30.8.2013 Lauri Kajanoja Suomen Pankki 130.8.2013Lauri."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Talouden näkymät -- kasvun merkitys kansantaloudelle 30.8.2013 Lauri Kajanoja Suomen Pankki 130.8.2013Lauri Kajanoja

2 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Kansainvälisen talouden elpymisestä varovaisia merkkejä 2Lauri Kajanoja30.8.2013

3 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Finanssikriisin pitkä jälki 3Lauri Kajanoja30.8.2013

4 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Yritysten luottamuksessa alustavia, vielä epävarmoja merkkejä paremmasta myös euroalueella Teollisuuden ostopäällikköindeksi 4Lauri Kajanoja30.8.2013

5 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Epätasapainojen sopeutus edennyt euroalueella VaihtotaseJulkisen talouden vaje 5Lauri Kajanoja30.8.2013

6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Valtionlainojen tuottoerot kaventuneet merkittävästi sitten kesän 2012 6Lauri Kajanoja30.8.2013

7 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Luottamuksen paraneminen euroalueella näkyy myös Suomen Pankin taseessa 7Lauri Kajanoja30.8.2013

8 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Kansainvälinen finanssikriisi helpottamassa. Suomen rakenneongelmat merkittäviä. 8Lauri Kajanoja30.8.2013

9 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen BKT laskusuunnassa viimeiset 1½ vuotta 9Lauri Kajanoja30.8.2013

10 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Suomi menettänyt markkinaosuuksia viennissä 10Lauri Kajanoja30.8.2013

11 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Keskeisten vientialojen ongelmat näkyvät sekä viennissä että BKT:ssä 11Lauri Kajanoja30.8.2013

12 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Suomen talouden tilaa vaikeuttanut myös kustannusten nopea nousu 12Lauri Kajanoja30.8.2013

13 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Kustannuskilpailukyky heikentynyt Yksikkötyökustannukset, koko talous 13Lauri Kajanoja30.8.2013

14 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Myös ulkomaankaupan vaihtosuhde heikentynyt tuntuvasti 14Lauri Kajanoja30.8.2013

15 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Kilpailukykyvertailuissa näkyvät Suomen vahvuudet ja heikkoudet Sijoitusv. 2000v. 2012/2013 WEF*1.3. IMD4.20.  Perustuvat lähinnä yritysjohtajille tehtäviin kyselyihin sekä tilastoihin  Suomen vahvuudet: koulutus, terveydenhuolto, oikeusjärjestelmä ym.  Suomen heikkoudet: talouskasvu, vienti, suorat sijoitukset, verotus, työtunnit ym. WEF = World Economic Forum. IMD = Institute for Management Development. *) 2000 Current Competitiveness Index, 2013 Global Competitiveness Index. 15Lauri Kajanoja30.8.2013

16 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Julkisen talouden tila heikentynyt 16Lauri Kajanoja30.8.2013

17 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Julkiseen talouteen on muodostunut tuntuva rahoitusvaje 17Lauri Kajanoja30.8.2013

18 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Alijäämä ja hidas kasvu lisäävät julkista velkaantumista 18Lauri Kajanoja30.8.2013

19 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Talouden supistuminen paisuttanut julkisen talouden alijäämää  Kesäkuussa 2012 Suomen Pankki oli talouden ennustajista varovaisimpia.  Silti Suomen Pankin kesäkuun 2013 ennusteen arvio vuoden 2014 BKT:stä on noin 10 miljardia euroa vuoden takaista arviota pienempi.  Kaavamaisesti arvioiden tämä johtaa noin 4,5 miljardin verotulojen ja veroluonteisten maksujen menetykseen vuodessa. 19Lauri Kajanoja30.8.2013

20 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Työllisyyden heikkeneminen varjostaa tulevaisuutta 20Lauri Kajanoja30.8.2013

21 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Talouskasvun heikkous lisännyt työttömyyttä 21Lauri Kajanoja30.8.2013

22 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Nuorten miesten työttömyyden kasvu uhkaa jättää pitkän varjon  Työmarkkinatilanne työuran alussa vaikuttaa pitkään kohorttien työvoimaosuuksiin.  1990-luvun lama näyttää vähentäneen pysyvästi 1960- ja 1970-luvulla syntyneiden naisten osallistumista työmarkkinoille.  Nyt uhkaa vaikeutua erityisesti 1980-luvulla syntyneiden miesten kiinnittyminen työmarkkinoille.  Voi johtaa aiempia arviota heikompaan työvoiman kehitykseen. 22Lauri Kajanoja30.8.2013

23 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Politiikkavaihtoehdoista 23Lauri Kajanoja30.8.2013

24 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Rakenteellisille ongelmille rakenteelliset ratkaisut  Suomen talouden ongelmat pääosin rakenteellisia –Elektroniikka- ja osin paperiteollisuuden supistuminen –Väestön ikääntyminen –Rakenneongelmat eivät korjaannu kansainvälisen suhdanteen elpymisen myötä  Korjaavien toimien tulee myös olla rakenteellisia –Julkisen kysynnän yleisellä lisäämisellä ei voi rakentaa siltaa rakenneongelmien yli –Harkinnalle on tilaa lähinnä investointien ajoituksessa 24Lauri Kajanoja30.8.2013

25 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Millä toimilla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle?  Turvataan Suomen perusvahvuudet –Hyvä peruskoulutus, osaava väestö, toimiva infrastruktuuri, tehokas hallinto, luotettava oikeuslaitos, vahva innovaatiojärjestelmä ym. –Perusvahvuuksista huolehtiminen on lähtökohta talouden uudistumiselle  Vahvistetaan kilpailukykyä –Palkkaratkaisut avoimen sektorin tilan mukaan; kustannusten nousun täytyy olla kilpailijamaita hitaampaa usean vuoden ajan  Toteutetaan tarvittavat rakenneuudistukset –Rakenneuudistus = pitkävaikutteinen, ei suhdanteeseen liittyvä –Alueita: työn tarjonta, kilpailun edistäminen, maan ja asuntojen tarjonta, julkisten palvelujen tuottavuus, verojärjestelmä 25Lauri Kajanoja30.8.2013

26 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Kasvua tukevien rakenneuudistusten alueita 26Lauri Kajanoja30.8.2013

27 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Työllisyys  Työn tarjonnan kasvattaminen olennaista –Eläkejärjestelmä, kannusteet, työviihtyvyys –Määrittää pitkällä aikavälillä työllisyyden tason –Työvoiman tarjonnan kasvattaminen ei ajan mittaan lisää työttömyyttä ( mm. kv. kokemukset naisten tulosta työmarkkinoille)  Suhdannetyöttömyyden juurtuminen rakenteelliseksi syrjäytymiseksi tulee ehkäistä –Työvoimapolitiikka, koulutus, työlainsäädäntö 27Lauri Kajanoja30.8.2013

28 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Kilpailun lisääminen palveluissa ja rakentamisessa  Tukee työllisyyttä ja tuottavuutta, laskee hintoja –Kuluttajan etu: hinnat alenevat, tuotteet paranevat –Kansantalouden etu: tuottavuus kasvaa, innovaatiot lisääntyvät  Sääntelyuudistukset keskeisiä  Kilpailun esteiden purkamista vastustavat usein erityiseduista nauttineet ryhmät –Siksi muutokset edellyttävät määrätietoisuutta ja pitkäjänteisyyttä päättäjiltä 28Lauri Kajanoja30.8.2013

29 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Asuntojen tarjonnan kasvu  Vaimentaa asuntojen hintojen ja vuokrien nousua, parantaa työvoiman liikkuvuutta, tukee rakentamista  Keskeistä tonttien tarjonta  Kuntien rooli; sääntely ja kilpailu rakentamisessa 29Lauri Kajanoja30.8.2013

30 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Julkisen palvelutuotannon laatu ja tehokkuus  Väestön ikääntyessä yhä tärkeämpää  Tuottavuutta voidaan parantaa, kun haetaan jatkuvasti hakea uusia ja parempia tapoja organisoida työ –Henkilökunnan hyvä koulutus ja kehittynyt tietoteknologia antavat siihen suuria mahdollisuuksia –Ovatko kannustimet kunnossa?  Lisäksi tarvitaan tehokkaita rakenteita julkisten hyvinvointipalvelujen tuotannossa 30Lauri Kajanoja30.8.2013

31 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Verojärjestelmän kehittämisen yleissuunta: pienemmät haitat suhteessa tuloihin  Laajat veropohjat ja matalat veroasteet –ALV-kanta EU-maiden joukossa korkeimpia, mutta veropohja ei laajimpia  Painopistettä voidaan siirtää työn verottamisesta esim. kiinteistöjen ja maapohjan verottamiseen –Kiinteistöjen ja maapohjan verotuksen tuotto noin puolet EU:n keskiarvosta –Alan tutkimuksen käsitys: Kiinteistöverotus voidaan toteuttaa niin, että haitat ovat vähäiset 31Lauri Kajanoja30.8.2013

32 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Rakenteellisten ongelmien korjaaminen vie aikaa  Tärkeät ratkaisut eivät ole helppoja –Uuden tuotannollisen pohjan rakentuminen vie aikaa –Kannattava yksityinen yritystoiminta on kestävän talouskasvun peruspilari –Julkisen vallan tehtävänä on luoda edellytyksiä, mutta se ei voi valita voittajia  Mutta uskottavat päätökset voivat kohentaa luottamusta lyhyelläkin aikavälillä 32Lauri Kajanoja30.8.2013

33 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Kiitos! 33Lauri Kajanoja30.8.2013


Lataa ppt "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen Talouden näkymät -- kasvun merkitys kansantaloudelle 30.8.2013 Lauri Kajanoja Suomen Pankki 130.8.2013Lauri."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google