Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Talouden näkymät vuosina 2012-2014 Euro & talous 5/2012 Pääjohtaja Erkki Liikanen 13.12.2012 1 Erkki Liikanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Talouden näkymät vuosina 2012-2014 Euro & talous 5/2012 Pääjohtaja Erkki Liikanen 13.12.2012 1 Erkki Liikanen."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Talouden näkymät vuosina 2012-2014 Euro & talous 5/2012 Pääjohtaja Erkki Liikanen 13.12.2012 1 Erkki Liikanen

2 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kansainvälisen talouden viestit kaksisuuntaisia 13.12.2012 2 Erkki Liikanen

3 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Tilanne rahoitusmarkkinoilla kohentunut kesän jälkeen… 13.12.2012 3 Erkki Liikanen

4 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND …mutta kasvuennusteita heikennetty vuoden mittaan 13.12.2012 4 Erkki Liikanen

5 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kasvunäkymät heikentyneet myös Suomessa 13.12.2012 5 Erkki Liikanen

6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen talouskasvu niukkaa 13.12.2012 6 Erkki Liikanen

7 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 2011*201020112012e2013e2014e Mrd. euroa Määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote189,43,32,70,30,41,5 Kesäkuun ennuste2,91,51,21,6 Muutos-0,2-1,2-0,8-0,1 Tuonti78,36,95,7-1,21,04,2 Vienti77,17,52,6-1,91,34,3 Yksityinen kulutus105,23,32,50,7-0,11,2 Julkinen kulutus46,0-0,30,4-0,31,00,6 Yksityiset investoinnit32,43,57,7-0,90,43,5 Julkiset investoinnit4,6-7,70,60,40,51,3 Kysyntä ja tarjonta * Käyvin hinnoin, mrd. euroa. 13.12.2012 7 Erkki Liikanen

8 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Työmarkkinoiden tila heikkenee 13.12.2012 8 Erkki Liikanen

9 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Hidas kasvu lisää työttömyyttä 13.12.2012 9 Erkki Liikanen

10 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Työvoimakustannukset nousseet 13.12.2012 10 Erkki Liikanen

11 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Teollisuuden yksikkötyökustannukset antavat liian suotuisan kuvan kilpailukyvystä 13.12.2012 11 Erkki Liikanen

12 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kotimainen kysyntä hiipuu, viennin näkymät vaisut 13.12.2012 12 Erkki Liikanen

13 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kotitalouksien kulutus vaimenee 13.12.2012 13 Erkki Liikanen

14 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Viennin kasvu jää heikoksi 13.12.2012 14 Erkki Liikanen

15 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Vaihtotase pysyy alijäämäisenä 13.12.2012 15 Erkki Liikanen

16 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Avoimen sektorin tulee asettaa palkkaratkaisun puitteet  Viennin kehitys ollut heikkoa, näkymät vaisut.  Taustalla: –Kansainvälisen talouskasvun vaimeus. –Elektroniikka- ja paperiteollisuuden erityisongelmat. –Työkustannusten kasvu.  Viennin vahvistaminen, avoimen sektorin työllisyys ja ulkomaankaupan tasapaino edellyttävät, että menetykset kurotaan umpeen ja avoimen sektorin kilpailuasemaa vahvistetaan. 13.12.2012 16 Erkki Liikanen

17 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Inflaatio hidastuu vähitellen 13.12.2012 17 Erkki Liikanen

18 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Elintarvikkeiden ja palveluiden hinnat nousseet nopeasti 13.12.2012 18 Erkki Liikanen

19 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Inflaatio hidastuu välillisten verojen korotuksista huolimatta 13.12.2012 19 Erkki Liikanen

20 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkisen talouden vakauttaminen välttämätöntä 13.12.2012 20 Erkki Liikanen

21 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Valtion ja kuntien rahoitusvaje pienenee vähän 13.12.2012 21 Erkki Liikanen

22 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkinen velkaantuminen ei taitu ilman uusia sopeutustoimia 13.12.2012 22 Erkki Liikanen

23 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kestävyysongelma on mittava 13.12.2012 23 Erkki Liikanen

24 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Julkisen talouden sopeuttamistarve mittava  Kevään 2012 päätökset olivat merkittäviä, mutta talouskehitys on jäämässä tuolloin odotettua heikommaksi.  Hallituksen tavoite valtion velka-asteen taittamisesta ei ennusteen mukaan toteudu ilman lisätoimia.  Riittävän ylijäämän saaminen koko julkiseen talouteen vaatii vielä mittavampia toimia.  Tarvitaan koko vuosikymmenen kattava sopeuttamisohjelma. –Keskeistä on toimien kasvuvaikutukset. –Määrärahakehysten taso sopeutettava asteittain vastaamaan rahoituspohjaa. 13.12.2012 24 Erkki Liikanen

25 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Vakaata julkista taloutta ei saavuteta ilman rakenteellisia toimia  Finanssipoliittisilla toimilla voidaan estää julkisen talouden paniikkijarrutus ensi vuosikymmenen alussa.  Kestävyyttä ei kuitenkaan voida turvata ilman työvoiman tarjonnan lisäämistä.  Työpanosta olisi lisättävä työuran kaikissa vaiheissa. Se tasoittaisi kustannusten jakautumista ikäryhmien välillä. –Työurien aloittamisen aikaistaminen. –Eläkkeelle jäämisen myöhentäminen. –Työn tarjonnan kannustimet.  Kuntataloudessa toimintaa tehostettava. 13.12.2012 25 Erkki Liikanen

26 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Rahoitusjärjestelmän vakaudesta 13.12.2012 26 Erkki Liikanen

27 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Toimintaympäristö haastava, vaikka rahoitusmarkkinoilla vakautumista  Rahoitusmarkkinoiden tilan kohentumisesta huolimatta Euroopan talouden tilanne haavoittuva.  Heikko reaalitalouden kehitys altistaisi Euroopan pankkisektorin omaisuuserien hintojen laskupaineille ja kasvattaisi luottoriskejä.  Vakautta edistävien toimenpiteiden nopea läpivienti tärkeää. 13.12.2012 27 Erkki Liikanen

28 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Pankkiunioni toimintavalmiiksi  Ecofin; yhteisymmärrys tänä aamuna.  Pankkiunioni vakauttaa rahoitusmarkkinoita ja vähentää pankkikriisien todennäköisyyttä.  Ensin yhteinen valvontamekanismi.  Lisäksi tarvitaan yhteinen kriisinratkaisujärjestelmä.  Tavoite on pienentää valtiolle ja veronmaksajille aiheutuvia kustannuksia sekä lisätä velkojien vastuuta  Keskitetty kriisinratkaisujärjestelmä mahdollistaa suurtenkin pankkien hallitun alasajon ilman valtion tukea. 13.12.2012 28 Erkki Liikanen

29 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Luottamusta Euroopan pankkien tilaan lisättävä läpinäkyvyydellä  Markkinatoimijoiden ei ole helppo saada kokonaiskuvaa –varojen sitoutuneisuudesta –lainanhoitojoustoista  Vakavaraisuuslaskennan menetelmien vertailukelpoisuuteen kohdistuu epäilyjä. –Riskipainoissa on huomattavia eroja valitun menetelmän mukaan. Matalammat lainojen riskipainot kuin kilpailijoilla voivat vääristää kilpailua. 13.12.2012 29 Erkki Liikanen

30 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Suomen rahoitusjärjestelmä vakaa – haasteet liittyvät velkaantumiseen, reaalitalouden heikkoihin näkymiin ja matalaan korkotasoon Makrotalous Pankkien kestävyys Asuntojen hinnat RiskipreemiotVelkaantuneisuus 13.12.2012 30 Erkki Liikanen

31 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kotitalouksien kasvavaan velkaantuneisuuteen liittyy riskejä  Velkaantuneisuuden kasvu lisää kotitalouksien haavoittuvuutta talouden häiriöiden suhteen.  Kotitalouksien velkaantumista tulee hillitä seuraavasti:  Kotitalouksien tulee varautua riittävästi korkomenojen mahdolliseen kasvuun.  Pankkien tulee noudattaa Finanssivalvonnan suosituksia asuntolainanhakijoiden maksukyvyn arvioimisen ja enimmäisluototuksen osalta.  Viranomaisten tulee saada käyttöön riittävät makrovakausvälineet. 13.12.2012 31 Erkki Liikanen

32 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Euro & talous: Talouden näkymät 5/2012 Liiteartikkelit:  Rahoitusjärjestelmän vakaus  Suomen julkisen talouden kestävyystarkasteluja Helvi Kinnunen, Petri Mäki-Fränti ja Hannu Viertola  Suomen kilpailukyky ja sen mittaaminen Lauri Kajanoja 13.12.2012 32 Erkki Liikanen

33 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Yhteenveto  Julkisen talouden sopeuttamistarve mittava jo tällä vuosikymmenellä.  Pitkällä aikavälillä vakaata julkista taloutta ei saavuteta ilman rakenteellisia toimia.  Palkkaratkaisut mitoitettava avoimen sektorin kilpailukyvyn mukaan. 13.12.2012 33 Erkki Liikanen

34 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Kiitos! 13.12.2012 34 Erkki Liikanen


Lataa ppt "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND Talouden näkymät vuosina 2012-2014 Euro & talous 5/2012 Pääjohtaja Erkki Liikanen 13.12.2012 1 Erkki Liikanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google