Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

ELINVOIMAISUUTTA TUKEVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "ELINVOIMAISUUTTA TUKEVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ"— Esityksen transkriptio:

1 ELINVOIMAISUUTTA TUKEVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
ELINVOIMASEMINAARI ELINVOIMAISUUTTA TUKEVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ Erkki Jaala Kaupunkirakennepalvelut Jyväskylän kaupunki

2 MATKA KAUPUNKIYMPÄRISTÖÖN

3 URBAANI KAUPUNKI Kestävä kaupunkikulttuuri ( Gemic / Sitra ) IHMISTEN NÄKÖKULMA KAUPUNKIASUMISEEN Paikan henki Kaupunki on tilallista pääomaa - ei vain asumistiheyttä Paikan henki, esteettinen taju, historia ja kestävän alueen tavoitteet näkyväksi Kotona kaupungissa Osaksi paikallisuutta: Poliittinen demokratia ja suora demokratia Läpinäkyvä sosiaalisuus, tapahtumat ja tapahtumien omaehtoinen luominen Järjestetyt tilat ja tilan luominen ja näkyvät kauttakulkupaikat LUOVIEN PK-YRITYSTEN NÄKÖKULMA KAUPUNKIIN Kaupunki, ei lähiö, houkuttelevia mahdollisuuksia pk-yrityksille Aluebrändäys ihmisvirtojen tukena, elävä paikalliskulttuuri ja rytmit Byrokratian haasteet Haaste kaupungille – funktionaalisuudesta tilalliseen pääomaan

4 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISTRATEGIA
ESIMERKKEJÄ STRATEGIAPOLUISTA KESKUSTAVISIO 2020 ASUMISVISIO 2020 KUMPPIR OHJELMA MAANKÄYTÖSTÄ

5 VISION – ACTION - PASSION
KAUPUNGILLA ON KESKEINEN ROOLI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISESSÄ JA LAADUN TURVAAMISESSA KAAVOITUSMONOPOLIN JA MAAPOLIITTISEN ASEMANSA VUOKSI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEN ON KUITENKIN TAPAHDUTTAVA NIIN, ETTÄ SE VASTAA ASUKKAIDEN, ASUNTORAKENTAMISEN, LIIKE-ELÄMÄN JA PALVELUTUOTTAJIEN TARPEITA VISION – ACTION - PASSION KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEN TAPAHTUU VERKOSTOMAISESSA YMPÄRISTÖSSÄ, JOHON OSALLISTUU KESKEISTEN TOIMIJOIDEN LISÄKSI LAAJA SIDOSRYHMÄVERKOSTO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMISEN VAATII ERI OSAPUOLIEN VÄLISTÄ AVOINTA DIALOGIA JA ERITASOISTA YHTEISTYÖTÄ

6 JYVÄSKYLÄN KANGAS Jyväskylän keskusta-alueen lähivuosien merkittävin kaupunkikehityshanke Seppälä Kangas 1 km Keskusta Kankaan sijainti Jyväskylän ydinkeskustasta n. 1 km koilliseen. keskeisellä paikalla yhdyskuntarakenteessa, Seppälän automarketalueen ja kaupungin keskustan välissä.

7 KANKAAN ALUE Lopetettuaan Kankaan paperitehtaan toiminnan Sappi Finland I Oy myi M-real Oyj:lle tehdaskiinteistöt (27 ha) , hinta 13 M€ Kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeutta ja alue siirtyi Jyväskylän kaupungin hallintaan Alue n. 27 ha ja koko suunnittelualue n. 49 ha ( arkkitehtikilpailun alue ) Vanha paperitehdas n brm2 tyhjä, pääosin suojeltu käyttö- ja ylläpitokulut minimoitu. Paperikone 4 Uusi paperitehdas n brm2 Sappin PK 4 tehtaassa vuoteen 2015 purkutoimenpiteet käynnistetään v Tilat pääosin vuokrattuna.

8 Selvitys- ja tavoitevaihe
Arkkitehtikilpailun valmistelu Kaupungin Kangas-projekti Osallistuva kaupunkisuunnittelu n. 600 osallistujaa Kaupunkilaisten haaveita ja ehdotuksia hyväksi kaupungiksi Maankäyttö Selvitysvaihe Luonto, Liikenne Kaupallinen, Käytettävyys Rakennettavuus Kulttuurihistorialliset arvot Arkkitehtikilpailu Kilpailuohjelman työstö Kilpailuaika Kilpailun arviointi vuoden 2011 loppuun mennessä Kilpailutyöt (32 kpl) on viety nettiin yleisön arvioitavaksi

9 Kankaan kehittämisen teemat
Virikkeellinen virkistys, vesi ja vihreys; hoidettua, hoitamatonta ja suojeltua luontoa, VIHREÄ - Joki ja luonnonsuojelualue, puistot ja pihat Vahva kevyt liikenne ja mahdollisuudet elää autoriippumattomasti; JALKA Kattavat kevyenliikenteen reitit Keskitetty, rakenteellinen pysäköinti Elämyksellisyys, monipuolisuus ja yhteisöllisyys; Vanhasta Paperitehtaasta sykkivä SYDÄN alueelle; palvelujen, työpaikkojen ja asumisen kohtaaminen. KESTÄVÄn kehityksen periaatteet; tiivis kaupunkirakenne, ekologista elämäntapaa tukeva ympäristö ja rakentaminen, kohti hiilineutraaliutta. Kankaan kehittämisen teemat

10 Asuminen ja työpaikkojen tavoitteet
Alueelle tavoitellaan noin 3000 asukasta ja noin 150  k-m2 asumisen rakennusoikeutta. Uuden Kankaan työpaikkatavoite on noin k-m2 työpaikkaintensiivisiä toimintoja, toimistoja, palveluja ja toimitilaa uusia työpaikkoja kpl VPT n k-m2, uutta työpaikkarakentamista n – k-m2 Monipuoliset palvelut (päivittäistavarakauppa, ravintola, kahvila, liikunta- ja hyvinvointipalvelut) tukevat alueen sydämen muodostumista, sekä työpaikkoja että asumista. Tulevaisuuden näkökulma, jossa asuminen, palvelut ja työpaikat yhdistyvät uudenlaiseksi kokonaisuudeksi

11 Aikataululliset tavoitteet
Osayleiskaavakilpailu v. 2011 kaavarunko 05/2012 Osayleiskaava valmis v. 2013 Ensimmäinen asemakaava valmis 12/2013 Kunnallistekniikan rakentaminen alkaa v. 2013 Asuinrakennuksista 1. aloitettu 2014 Ensimmäiset asukkaat alueelle v. 2015 Kangas valmis kaupunginosa

12 Kankaan ydinprosessit
KAAVAT TONTINLUOVUTUS MAANKÄYTTÖ JA ALUERAKENTAMINEN KUNNALLISTEKN. RAKENTAMINEN Kankaan kehittäminen KIINTEISTÖN HALTUUNOTTO TILAPÄINEN KÄYTTÖ ISÄNNÖINTI, UPT TP-VUOKRAUS IDENTITEETTI JA BRÄNDI, tapahtumat TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN Vanha paperitehdas VPT YHTEISJÄRJESTELYT ja niiden hallintomalli Talous Viestintä HYBRIDI, asuminen, työpaikat ja palvelut 12

13 Toiminnallisen kehittämisen aikataulu
syksy 2011 esiselvitysvaihe kevät 2012 syksy 2012 VPT:STÄ LUOPUMINEN kehittäjäselvitykset kilpailu/neuvottelumateriaalin valmistelu SIDOSRYHMIEN TOIMINTAMALLI YHTEISJÄRJESTELYT ja LÄHIPALVELUT Periaatevaihtoehdot ja hallintomallien selvitys, Tekes-hankkeet Kytkin ja Susecon IDENTITEETIN MUODOSTUMINEN Kulttuuristrategian laatiminen Tilapäinen käyttö HYBRIDI - asuminen, työpaikat ja palvelut Infopiste Kytkinasema Urban Europe I (VTT & Tekes) KILPAILUTUS ESISOPIMUKSET YLEISSUUNNITELMAT, ARVIONNIT SUUNTAVIIVAT JA STRATEGIAN TOIMEENPANO YLEISSUUNNITELMA/ TOIMEENPANO MYYNTI/ VAIHEITTAINEN LUOPUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU MALLIN PYSTYTYS SÄÄNNÖLLINEN TAPAHTUMASYKLI INFOPISTE TOIMINNASSA VAIHEISTUS

14 Yhteinen asiakasmassa:
Yhteisjärjestelyt - Uusi toiminta- ja hallinnointimalli Elämisen tukipalvelut ”Room service” ruoka, hoiva ja pyykki Viihdytyspalvelut; taide &kulttuuri Jyväs-Parkki Oy Työskentelyn tukipalvelut ”Room service” ruoka hyvinvointipalvelut Viihdytyspalvelut; tapahtumat, asuntovuokraus Pysäköinti Väestönsuojat Jätteenkeräys ICT -ratkaisut Julkinen/puolijulkinen tila Muut toiminnot Energiaratkaisut Yhteinen asiakasmassa: tietokanta ja kanavat Aluepalvelutuottajat ”Kiint.Oy Kangas” Omistusmallit ja vaiheittaisuus Langaton verkko Smart grid-palvelut mm. aurinkoenergian keskitetty hajatuotanto, JE Tori, katu-, piha-alueiden hoito & toiminnat Yksityinen? Kaupunki? Tytäryhtiö? Liikuntapalvelut väestösuojassa Kaavamääräykset, rakentaminen, julkisivut, Palvelumalli kiinteistö Oy:lle Omistus, hallinnointi, hyödyt? Jätehuolto Muuta yritystoimintaa

15 Kankaan urbaani kesanto – matkalla palvelujen, asumisen ja työpaikkojen alueeksi
SYDÄN ja JALKA TAVATAAN KANKAALLA


Lataa ppt "ELINVOIMAISUUTTA TUKEVA KAUPUNKIYMPÄRISTÖ"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google