Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Onko tämä näkemys täysin yksimielinen?

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Onko tämä näkemys täysin yksimielinen?"— Esityksen transkriptio:

1 Onko tämä näkemys täysin yksimielinen?
BI3 ILMASTON MUUTOS 1 Ilmaston muutokseen suhtautuminen Maapallon ilmasto lämpenee, mikä aiheuttaa monia haitallisia seurauksia. Tämä lämpeneminen johtuu pääosin ihmisen toiminnasta. Näin voidaan tiivistää ilmastotutkijoiden käsitys asiasta. Onko tämä näkemys täysin yksimielinen? Vaikka näkemys on laajalti hyväksytty, on tutkijoita, jotka epäilevät asiaa.

2 BI3 ILMASTON MUUTOS 2 Ilmaston muutos ja kasvihuoneilmiö Kun tiedotusvälineissä käsitellään ilmaston muutosta ja nimenomaan sen lämpenemistä, käytetään usein käsitettä "kasvihuoneilmiö". Tässä pohdiskellaan näiden käsitteiden keskinäistä suhdetta. Ilmaston lämpeneminen ja kasvihuoneilmiö ovat sama asia, eli ilmiöitä voidaan kuvata kummalla termillä tahansa? Tarkasti ottaen ei! Kasvihuoneilmiöllä tarkoitetaan maapallon ilmakehän ns. kasvihuonekaasujen lämmittävää vaikutusta maapallon ilmastoon. Tämä "kasvihuoneilmiö" on maapallolla ollut aina. Ihminen lisää tätä kasvihuonevaikutusta ja sitä kautta aiheuttaa ilmaston lämpenemistä.

3 Tärkein kasvihuonevaikutusta aiheuttava kaasu on
BI3 ILMASTON MUUTOS 3 Kasvihuonekaasut Tärkein kasvihuonevaikutusta aiheuttava kaasu on ja eniten kasvihuonevaikutusta lisäävä ja samalla ilmaston lämpenemiseen vaikuttava kaasu on VESIHÖYRY HIILIDIOKSIDI

4 hiilidioksidin liukeneminen veteen merieliöiden kuorten synty
BI3 ILMASTON MUUTOS 4 Hiilen kierto Hiili kiertää luonnossa ja ekosysteemeissä. Kierron kuluessa tapahtuu sekä hiilen sitoutumista että sen vapautumista takaisin kiertoon. Mitkä seuraavista prosesseista sitovat (s) ja myös varastoivat hiiltä ja mitkä vapauttavat (v) hiilidioksidia ilmakehään? S fotosynteesi hengitys maanhengitys hiilidioksidin liukeneminen veteen merieliöiden kuorten synty turpeen, kivihiilen ja öljyn synty fossiilisten polttoaineiden käyttö tulivuoritoiminta v v S S S v v

5 Mikä on tällä hetkellä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus?
BI3 ILMASTON MUUTOS 5 Ilmakehän hiilidioksidipitoisuus ja hiilinielut Mikä on tällä hetkellä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus? 0,038 % Koska metsät sitovat fotosynteesin kautta runsaasti hiiltä, niitä kutsutaan merien ohella hiilinieluiksi

6 BI3 ILMASTON MUUTOS 6 Ennusteita ja seurauksia maapallolla Kuinka paljon maapallon keskilämpötila on ennusteiden mukaan korkeampi 50 vuoden kuluttua kuin vertailuajanjaksona keskimäärin? 1-3 astetta Maapallon ilmaston lämpeneminen on erilaista eri puolilla maailmaa ja myös sen seuraukset vaihtelevat. Yhdistä ennustetut ilmiöt ja alueet toisiinsa. Lämpenevät maapallon alueista eniten ja nimenomaan talvisin Välimeren maat Pohjoiset maa- alueet kuten Pohjois- Eurooppa Kesät entistä kuivempia Tulvat yleistyvät Pohjois- Eurooppa Kasvukausi pitenee Keski- Eurooppa

7 BI3 ILMASTON MUUTOS 7 Ilmaston muutoksen seurauksia pohjoisilla alueilla Ennusteiden mukaan ilmasto lämpenee nopeimmin ja suhteessa eniten maapallon pohjoisilla maa-alueilla. Tästä on monia, enimmäkseen ikäviä seurauksia. Yläilmakehä jäähtyy, minkä seurauksena eräät kemialliset reaktiot kiihtyvät > Otsonikato nopeutuu Ikirouta sulaa > Paikallisten asukkaiden elämä ja luonnonvarojen hyödyntäminen vaikeutuu, kun rakenteet vajoavat ja syntyy laajoja tulvia. Makean, suolattoman veden määrä Atlantin pohjoisosissa ja Jäämerellä lisääntyy > Merivirtojen kulku saattaa muuttua Tuholaisia leviää alueelle > Maa- ja metsätalous kärsii Kasvukausi pitenee > Maa- ja metsätalous hyötyy Ilmaston lämmetessä nykyisin alueella syntyneet ekosysteemit joutuvat sopeutumaan nopeasti uusiin olosuhteisiin > Metsätyyppien levinneisyys ja puulajisuhteet muuttuvat

8 BI3 ILMASTON MUUTOS 8 Ilmaston muutoksen estäminen Ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi on pidetty kansainvälisiä kokouksia ja solmittu sopimuksia. Näistä tärkein on vuonna 1997 solmittu …………….sopimus.  Siinä asetettiin teollisuusmaiden yhteiseksi tavoitteeksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisen………% vuoden 1990 tasosta. Sopimuksen käytännön toteutusta ja maailmanlaajuisia positiivisia seurauksia vaikeuttaa suuresti etenkin se, että………….ei ole sitä allekirjoittanut. Perusteena sen ja joidenkin muidenkin teollisuusmaiden nihkeään suhtautumiseen sopimukseen on se, että……………………………………………………………………………………………………………………….. Kioton sopimus on alku hyvään suuntaan, vaikkakin se toteutuessaankaan ei suinkaan torju ilmastomuutosta. Tähän tarvittaisiin paljon suurempia CO2- päästöjen supistuksia. Vasta niiden pudottaminen………prosenttia vaikuttaisi merkittävästi ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kehittymiseen. KIOTON 5 USA se ei ole tarpeeksi kattava, vaan myös kehitysmaat pitäisi saada mukaan 50

9 100.000 BI3 ILMASTON MUUTOS 9 Pitkien ajanjaksojen ilmastomuutokset
Ilmaston yllättävänkin nopea lämpeneminen on vaikutuksiltaan tärkeä asia koko ihmiskunnalle ja saanut siksi myös runsaasti mediajulkisuutta. Tiedon tulvan keskellä sitten usein häviää se tosiasia, etteivät maapallon ilmaston muutokset ole suinkaan mitään uutta - Jos otetaan tarpeeksi pitkä ajanjakso tarkasteluun, ovat keskilämpötilan muutokset olleet varsin huomattavia. Niinpä maapallolla on viimeisen miljoonan vuoden aikana ollut useita kylmiä ajanjaksoja, jääkausia noin………………vuoden välein.

10 Maan rata on lähinnä ympyrää ja akselin kallistuskulma pienimmillään
BI3 ILMASTON MUUTOS 9 Jääkausien syyt Maapallolla olleiden jääkausijaksojen syistä on esitetty erilaisia teorioita. Tähtitieteelliset teoriat selittävät ilmaston kylmenemistä maapallon asennon ja akselin kallistuskulman muutoksilla. Nämä ovat todennettuja, eri tahtiin tapahtuvia asioita ja vaikuttavat maapallon auringosta saamaan säteilyn määrään. Oleellista jääkausien synnylle on se, miten nämä jaksot sattuvat kohdalleen. Tutkija Milankovicin teoria pohjautuu tähän. Sen mukaan maapallon pohjoiset osat saavat säteilyä vuoden aikana vähiten silloin, kun...(valitse vaihtoehdoista oikein)..jolloin jäätiköityminen käynnistyy. Maan rata on lähinnä ympyrää ja akselin kallistuskulma pienimmillään Maan rata on lähinnä ympyrää ja akselin kallistuskulma suurimmillaan Maan radan muoto on soikeimmillaan ja akselin kallistuskulma pienimmillään Maan radan muoto on soikeimmillaan ja akselin kallistuskulma suurin X

11 Ilmaston lämpenemisen vaikutus Golf- virtaan
BI3 ILMASTON MUUTOS 10 Ilmaston lämpenemisen vaikutus Golf- virtaan Merien "käyttäytyminen" ja merivirtojen osuus ilmaston muutoksissa ovat tekijöitä, jotka saattavat sotkea ilmaston lämpenemistä koskevia ennusteita alueellisesti. Meitä koskettavat ennen kaikkea lämpimän Golf- virran mahdolliset muutokset. Niinpä on esitetty myös sellaisia näkymiä, että ilmaston lämpeneminen loppujen lopuksi voisi johtaa jopa uuteen jääkauteen Pohjolassa. Tämä teoria perustuu seuraaviin syihin ja niistä tehtyihin päätelmiin. Subtrooppisilta alueilta lähemmäs napa- alueita virtaava suolainen, lämmin merivesi jäähtyy Viilennyt, suolaisempi vesi painuu pinnalta raskaampana kohti pohjaa Jäätiköiden sulaminen ja lisääntyneet sateet tuottavat Pohjois-Atlantin pintaosiin aikaisempaa enemmän vähäsuolaista, kevyempää vettä. Tämä muutos pintaveden koostumuksessa estää lämpimän virran tulon ja normaalin veden pystysuoran kierron pohjoisimmilla alueilla Lämpenemisen alkuvaiheissa Golf- virta vielä tuo lämmintä vettä pohjoisille merialueille Lämpimästä vedestä haihtuu runsaasti vesihöyryä, jolloin sateen lisääntyvät. Kun Golf- virran lämmittävä vaikutus heikkenee, mutta sateet ovat vielä runsaita, ne ilmaston viiletessä muuttuvat lumisateiksi Syntyy kierre: Lumen ja jään peittävien alueiden laajeneminen kiihdyttää ilmaston viilenemistä entisestään, mikä saattaa johtaa uuteen jääkauteen yllättävänkin pian


Lataa ppt "Onko tämä näkemys täysin yksimielinen?"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google