Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

luonnontieteellinen tausta

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "luonnontieteellinen tausta"— Esityksen transkriptio:

1 luonnontieteellinen tausta
Ilmari-koulutus Ilmastonmuutoksen luonnontieteellinen tausta Lisäkalvoja Theo Kurten

2 Maailman kasvihuonekaasupäästöt
CO2 – päästöistä n. 75% syntyy fossiilisten polttoaineiden poltosta, n. 25% luontaisten hiilinielujen hävityksestä (lähinnä trooppisista metsähakkuista). CO2 on lähes kaikkien polttoprosessien päätuote; päästöjä ei voi vähentää suodattimilla, katalysaattoreilla jne. CH4:a syntyy fossiilisten polttoaineiden louhinnan ja käsittelyn yhteydessä sekä karjankasvatuksesta, riisinviljelystä, bioenergian käytöstä ja kaatopaikoilta N2O:a syntyy monissa polttoprosesseissa ja maatalouden typpilannoituksen yhteydessä. CFC – päästöjä tulee jäähdytyslaitteista ja joistain teollisuusprosesseista.

3 Ilmastonmuutos ja otsonikato
...Ovat eri asioita!! Otsonikadossa CFC – yhdisteet edesauttavat yläilmakehän otsonikerroksen tuhoutumista, ja lisäävät maapallolle pääsevän UV – säteilyn määrää. Seurauksena mm. lisää ihosyöpää. Otsonikatoa on hillitty menestyksekkäästi Montrealin sopimuksella. (Ilmastonmuutosta ei ole vielä hillitty...) Ongelmilla on ainakin kaksi yhteyttä: Ilmastonmuutoksessa alailmakehä lämpenee ja yläilmakehä jäähtyy. Tämä todennäköisesti kiihdyttää tuhoamissyklejä, ja pahentaa otsonikatoa. CFC – yhdisteet (sekä myös alailmakehän otsoni) toimivat lisäksi kasvihuonekaasuina.

4

5 Miksi ilmastoennusteet ovat epävarmoja / epätarkkoja?
Yhteiskuntatieteellinen epävarmuus Miten ihmiskunnan energian- ja materiaalinkulutus tulee kehittymään? Mitä teknologioita tullaan käyttämään? Miten hyvin ilmastonmuutosta torjutaan? => Päästöt Luonnontieteellinen epävarmuus Kuinka herkkä ilmasto on päästöillemme? Mitkä palautekytkennät ovat tärkeimpiä? Miten muut muutostekijät (aerosolit, auringon aktiivisuus, jne.) kehittyvät?

6

7 Ilmastotiede: mitä tiedämme, ja kuinka varmasti tiedämme sen.
Tiedämme varmasti: Kasvihuonekaasujen pitoisuuksien lisääntymien voimistaa kasvihuoneilmiötä, ja lämmittää ilmakehää. Maapallon keskilämpötila on noussut merkittävästi 1900-luvulla. Tiedämme melko varmasti: Havaittu lämpeneminen johtuu ainakin osittain ihmiskunnan kasvihuonekaasupäästöistä. Lämpeneminen tulee jatkumaan. Tiedämme kohtuullisen varmasti: Lämpeneminen tulee olemaan voimakasta, ja sillä tulee olemaan ihmiskunnalle haitallisia vaikutuksia, kuten merenpinnan nousu. Voimme perustellusti arvata: Tartuntatautien levinneisyys ja äärimmäisten sääilmiöiden esiintymisrunsaus tulee kasvamaan, lajirunsaus tulee vähenemään entisestään.

8

9 Skeptikkojen Top - 5 Lämpeneminen johtuu auringosta.
Ilmasto on muuttunut ennenkin. Lämpenemisennusteet perustuvat vain tietokonemalleihin, joihin ei kannata luottaa. Lämpeneminen ei tule olemaan niin haitallista, siitä on hyötyäkin. Torjuminen on liian kallista, kannattaa panostaa sopeutumiseen ja haittojen ehkäisyyn.

10 Muutamia vasta-argumentteja:
Ilmaston menneet vaihtelut ovat osoitus siitä, että ilmasto reagoi muutostekijöihin kohtuullisen herkästi. Ihmiskunnan khk-päästöjen tiedetään olevan voimakas muutostekijä. Menneet ilmastovaihtelut ovat siis argumentti ilmastonsuojelun puolesta, eivät sitä vastaan. Epävarmuuksia on molempiin suuntiin. Voi olla, että ilmasto ei lämpene niin paljon kuin ennustetaan. Voi myös olla, että se lämpenee paljon enemmän. Epävarmuus on myös argumentti ilmastonsuojelun puolesta! Ilmastonmuutoksen torjumisen vaikeuden ja hinnakkuuden ennustukset pohjautuvat talousmalleihin. Ne vasta epävarmoja ovatkin!

11

12


Lataa ppt "luonnontieteellinen tausta"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google