Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suon eri pintojen metaanipäästöjen mallintaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suon eri pintojen metaanipäästöjen mallintaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Suon eri pintojen metaanipäästöjen mallintaminen
Anu Kettunen

2 Auringon energia ja aineiden kierto

3 Luonnollinen kasvihuoneilmiö
Ilmakehä  maapallon pintalämpötila n. 30oC korkeampi kuin vastaavalla planeetalla, jolla ei ole ilmakehää Syy: kasvihuonekaasut estävät auringon energiaa poistumasta maapallolta H2O, CO2, CH4, N2O, CFC-yhdisteet

4 Ihmisen toiminta Fossiilisten polttoaineiden käyttö jne. ihmisen toiminta nostaa kasvihuonekaasujen pitoisuuksia = voimistaa kasvihuoneilmiötä  ilmaston muutos Robert T. Watson, IPCC chair

5 Tuleva ilmasto Keskimäärin lämpimämpi Alueelliset ennusteet
Sateiden määrä ja vuodenaikaisvaihtelu Äärimmäisten säätyyppien (kuivuus, hirmumyrskyt) osuus kasvaa

6 Suot Pohjoisten suot jääkauden jälkeen hiilinieluja, turpeessa valtava määrä hiiltä Suot tuottavat kasvihuone-kaasuja (CO2 ja CH4) Tärkeä ymmärtää soiden merkitys hiilen kierrossa

7 Metaani CH4 merkittävä kasvihuonekaasu
Pitoisuus kasvaa n. 1% vuosittain Kosteikot (20-30 %), riisipellot, märehtijät, kaatopaikat, tekojärvet

8 Tutkimusongelma Aiemmin ei metaanipäästöjen alueellista ja ajallista vaihtelua ole kyetty kuvaamaan Kasvukauden aikaiset mittaukset: CH4, T, WT etc. suon eri pinnoilta Metaanin tuotto- ja hapetuspotentiaalit Prosessimalli kytkee metaanivuon kasvillisuuspeitteeseen, kasvien yhteyttämiseen ja lämpötila- ja kosteusolosuhteisiin

9 Prosessimalli

10 Mallin ennustukset

11 Tuore hiili, NPP ja T Malli herkkä tuoreelle hiilelle
Jos T ja CO2   NPP   hiilenlähde   CH4  Jos vain T  CH4  vähemmän

12 Hapen kulkeutuminen turpeeseen
Mitä enemmän happea sarat kuljettavat turpeeseen, sen pienempi CH4 vuo Jos metaaninhapetus   CH4  Muutos sarakasvien hapen kuljetuksessa

13 Kuivuuden vaikutus Pitkät kuivat kaudet  metaanintuottajat   CH4 
Jos > 4-6 viikon kuivuus, CH4 ei palaudu sittenkään kun sateet tulevat

14 Päätulos Simulointimalli suon eri pintojen metaanipäästöille  voidaan ennustaa pohjoisten soiden CH4 päästöjä nykyisissä ja tulevissa ilmasto-olosuhteissa Lisääntynyt ymmärrys Voidaan kytkeä osaksi laajempia ilmastonmuutosmalleja


Lataa ppt "Suon eri pintojen metaanipäästöjen mallintaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google