Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä…

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä…"— Esityksen transkriptio:

1

2

3 Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä…

4 …kokkina tai keittäjänä
• Kokin tai keittäjän ammatteihin haluavalta edellytetään kokin tai suurtalouskeittäjän tutkintoa tai muuta elintarvikealan perustutkintoa. Tutkinnon voi suorittaa ammattiopistossa. • Yleisinä ominaisuuksina arvostetaan ahkeraa ja reipasta otetta työntekoon, asiakaspalvelualttiutta, organisointikykyä, tiimityöskentelytaitoa ja palveluenglannin hallintaa. • Osaamistarpeiksi luokitellaan mm. hyvä makuaisti ja ”värisilmä”. • Kokkeja ja keittäjiä jää kunta-alalla eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä 62,2%.

5 ...englanninopettajana •Englanninopettajaksi haluavan tulee opiskella yliopistossa filosofian maisteriksi englantilainen filologia pääaineena sekä opiskella itselleen opettajan pätevyys. •Englanninopettajat opettavat peruskouluissa, lukioissa, muissa yleissivistävissä kouluissa, aikuisopistoissa, ammattiopistoissa ja erilaisilla kursseilla mm. kansalaisopistoissa. •Kelpoisuusvaatimus: Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (1998/986). •Opettajana työskentelevän tulee olla rikostaustaltaan nuhteeton. • Englanninopettajan on tärkeää olla innostunut oppilastyöstä sekä omata hyvät yhteistyötaidot. • Aineenopettajia jää eläkkeelle kunta-alalla vuoteen 2025 menneessä 48,2%.

6 ...hammaslääkärinä • Hammaslääkärit ovat koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatteja, erikoishammaslääkäreitä tai hammaslääketieteen tohtoreita. •Kelpoisuusvaatimus: Laillistetun hammaslääkärin pätevyys ja erikoishammaslääkärin tutkinto kyseiseltä alalta (laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994). •Hammaslääkärin on tärkeää olla innostunut potilastyöstä sekä halukas kehittämään itseään. Myös vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikointitaidot ovat hammaslääkärin työssä korvaamattomat. •Hammaslääkäreitä jää kunta-alalla eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä 57,5%.

7 …sähköasentajana Sähköasentajan koulutus on joko sähköasentajan tutkinto tai perustutkinto sähköalalta ammattiopistossa. Kelpoisuusvaatimus: Vaatimus ammattitaitoa edellyttävissä sähköalan töissä (351/2010). Sähköasentajan tehtävissä vaaditaan mm. aloitteellisuutta, luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Osaamistarpeina nähdään organisointikyky sekä asiakaspalvelutaidot. Sähköasentajan ammatissa tarvitaan myös näppäryyttä. Sähköasentajia jää eläkkeelle kunta-alalla vuoteen 2025 mennessä 53,7 %.

8 ...lastentarhanopettajana
Lastentarhanopettajilla on vähintään –kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai –sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot. Lastentarhanopettajana toimivan tulee olla rikostaustaltaan nuhteeton. Ammatillisina osaamisvaatimuksina korostuvat varhaiskasvatustaidot sekä lapsen kasvun tukeminen ja ohjaaminen. Työssä arvostetaan taitoa suuntautua tehtäviin lapsilähtöisesti ja perhekeskeisesti. Lastentarhanopettajia jää kunta-alalla eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä 37,4%.

9 …kirjastonhoitajana tai informaatikkona
Kirjastonhoitajan ja informaatikon ammatteihin voi opiskella –ammattiopistossa (esim. merkonomin tutkinto, tieto- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma). –ammattikorkeakoulussa. Tradenomin tutkinnolla (kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma), saa kirjastolain mukaisen kelpoisuuden erilaisiin yleisten kirjastojen tehtäviin. –yliopistossa (opintoihin tulee sisältyä informaatiotutkimuksen opintoja). Kirjastonhoitajan työtehtäviin kuuluu mm. kirjaston toiminnan suunnitteleminen, aineiston hankkiminen ja tietopalvelutyö. Osaamisvaatimuksina ovat hyvät asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot. Kirjastonhoitajan työssä tarvitaan myös oma-aloitteisuutta. Kirjastonhoitajia ja informaatikkoja jää kunta-alalla eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä 58,8 %.

10 …henkilöstöjohtajana
Henkilöstöjohtajalta edellytetään korkeakoulututkinto, useimmiten ylempi korkeakoulututkinto. Henkilöstöjohtajan koulutusalaa ei ole määritelty. Henkilöstöjohtajan työssä tarvitaan mm. johtamistaitoja, organisointikykyä ja ongelmanratkaisukykyä. Henkilöstöjohtajan työssä on tarpeellista omata hyvät sosiaaliset taidot. Käytännön työ liittyy mm. henkilöstösuunnitteluun, henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvoinnin edistämiseen sekä palkkaus- ja palvelussuhdeasioihin. Henkilöstöjohtajia jää kunta-alalla eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä 69,9 %.

11 …lähihoitajana tai lääkintävahtimestarina
Lähihoitajien tyypillisin koulutustausta on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajat suorittavat potilaan hoitoon liittyviä tehtäviä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa. He mm. avustavat tutkimuksissa ja hoidoissa. Lähihoitajien tulee hallita potilaan päivittäiset perushoitotoimenpiteet, osata toimia hyvässä yhteistyössä asiakkaiden omaisten ja perheen kanssa ja hallita peruslääkityksen antaminen. Lääkintävahtimestarit mm. huolehtivat potilaiden siirtämisestä eri osastoille, käyttävät ja huoltavat laitteita, antavat tarvittaessa ensiapua ja ajavat ambulanssia. Lähihoitajia ja lääkintävahtimestareita jää eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä 47,3%.

12 …entä missä kunta-alan ammatissa tietyllä tutkinnolla voi työskennellä
Putkiasentajan ammattitutkinto: vastaava laitosmies, talonmies, tuntiopettaja Agrologi: maatalouslomittaja, maaseutuasiamies Insinööri (AMK) LVI-tekniikka: lehtori, lvi-insinööri, ympäristöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Kätilö (AMK): kätilö, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, perushoitaja Medianomi (AMK): tuntiopettaja, graafinen suunnittelija, tiedottaja, projektisihteeri Sosionomi (AMK): lastentarhanopettaja, sosiaaliohjaaja, sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä Valtiotieteen maisteri (taloustiede): talousjohtaja, lehtori, hallintopäällikkö, kaupunginjohtaja

13 Ammatit, tutkinnot, palkat
Ammattinimikkeitä tutkinnoittain -ohjelmassa saat valitsemalla tutkinnon tiedon siitä, missä ammateissa tutkinnolla työskennellään. Esimerkiksi suuhygienistin (AMK) tutkinnolla työskennellään mm. hammashoitajan, hammashuoltajan, erikoishammashoitajan tai suuhygienistin ammattinimikkeillä. Ohjelman löydät osoitteesta Kunta-alan palkkoja ammattinimikkeittäin -ohjelmasta löydät lähes ammattinimikkeen keskipalkat. Palkkatiedot ovat lokakuulta Palkkatiedot eivät sisällä lokakuun 2009 jälkeen tulleita sopimuskorotuksia. Ohjelmasta näet myös, kuinka monta henkilöä nimikkeellä työskentelee.

14 Lisätietoja

15


Lataa ppt "Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä…"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google