Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Jyväskylän Yliopisto Psykologian Laitos

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Jyväskylän Yliopisto Psykologian Laitos"— Esityksen transkriptio:

1 Jyväskylän Yliopisto Psykologian Laitos
Lehtori Juha Holma

2 Jyväskylän Yliopiston Psykologian Laitos

3 Laitoksen arkeen kuuluu…
Opetusta Tutkimusta

4 Psykologian laitos sijaitsee Mattilanniemessä

5 Psykologin Maisterin Tutkinto
Psykologian tieteenalan (330 op) koulutus johtaa psykologian maisterin (PsM) tutkintoon Tutkinnon suorittaneet voivat hakea oikeutta harjoittaa psykologin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä 559/1994)

6 Psykologin Maisterin Tutkinto
Ammattitutkinto Välitutkintona suoritetaan psykologian kandidaatin (PsK) tutkinto 180 op (ei psykologin pätevyyttä) Valmius psykologian jatko-opintoihin

7 Psykologian opinnot Tavoite: suoritetaan 5v 6kk
Kandidaatin tutkinto (180 op) 3v Maisterin tutkinto (150 op) 2v 6kk Keskimääräinen opiskeluaika: 5v 3kk Valmistut varmasti!

8 Psykologian opinnot Perusopinnot 25 op Psykologiset käsitteet
Kehityspsykologia Neuropsykologia ja kognitiivinen psykologia Persoonallisuus- ja työpsykologia Kliininen psykologia Psykologian tutkimusmenetelmät

9 Psykologian opinnot Psykologiset menetelmät
Aineopinnot 50 op Psykologiset menetelmät Edellisten opintojaksojen syventäminen Valinnaisia opintoja Kandidaatin tutkielma

10 Psykologian opinnot Syventävät opinnot 120 op Ammatilliset opinnot
Ammattikäytäntöopinnot Psykoterapia tai kuntoutus ja neuvonta Harjoittelu Teoreettiset opinnot ja pro gradu -tutkielma Syventävät opinnot Pro Gradu –tutkielma Maturiteetti Lopputentti

11 Psykologian opinnot Lisäksi opiskellaan pakollisina opintoina kieli- ja tilasto-opintoja sekä muita sivuaineita kiinnostuksen mukaan

12 Psykologit toimivat… Ammatinvalintapsykologeina Kuntoutuspsykologeina
Konsulttina Tutkijana Opettajana Terapeuttina

13 Psykologien työpaikat
Toisen palveluksessa työskenteleviä psykologeja on yhteensä noin Lisäksi psykologeja toimii yksityisinä ammatinharjoittajina noin 300. Psykologien työttömyys vähäistä

14 Psykologien työpaikat
Terveyskeskus 12% Mielenterveystoimisto 12 % Sairaala/ poliklinikka 17 % Kasvatus- ja perheneuvola 12 % Muu sosiaalitoimi 3% Koulutoimi (koulupsykologit) 6 % Oppilaitos, yliopisto 8% Työhallinto 11 % Kunnan/ valtion virasto 6 % Yksityinen yritys 12 % Muu työpaikka 2 %

15 Tutkimuksen pääalueet
Kokoelämänkaaren kattava kehityksellinen lähestymistapa persoonallisuuden kehitys motivationaalinen kehitys kielen kehitys oppimisen, oppimisvaikeuksien, erityisesti dysleksian, ja muistin sekä niiden hermostollisen perustan tutkimus

16 Tutkimuksen pääalueet
Psykoterapian ja terapeuttisten hoitojärjestelmien tutkimus, sisältäen hoitoprosessien, tuloksellisuuden ja yhteistyöverkostojen tutkimuksen. Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus, joka kohdistuu erityisesti työhyvinvoinnin ja -terveyden tutkimukseen sekä siihen liittyvään allianssiyhteistyöhön

17 Tutkimuksen pääalueet
Oppiminen ja motivaatio Perhe, koulu, motivaatio ja oppiminen Oppimisvaikeuksien ja vähäisen oppimismotivaation preventiiviset interventiot Motivaatio, oppimisvaikeudet ja myöhemmät koulutusurat

18 Tutkimuksen pääalueet
Sosioemotionaalinen kehitys Oppimisen ja muistamisen hermostollinen perusta Psykoterapian tutkimus Työelämän tutkimus Ikääntymisen psykologia Kognitiivinen neurotiede

19 Laitoksen piirissä toimivat:
Huippututkimusyksikkö Oppiminen ja motivaatio Psykonet -yliopistoverkosto Valtakunnallinen opetusyhteistyö Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikka

20 Laitoksen piirissä toimivat:
Valtakunnallinen perhetutkimuskeskus Niilo Mäki Instituutti Lasten oppimisvaikeuksien tutkimus Lapsitutkimuskeskus Suomen gerontologian tutkimuskeskus Useita Suomen Akatemian rahoittamia tutkimusprojekteja

21 Lisätietoja: www.jyu.fi/psychology Laitoksen www-sivut
Opas opiskelemaan aikoville 2009 © Sami Määttä


Lataa ppt "Jyväskylän Yliopisto Psykologian Laitos"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google