Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Ammatillisen kuntoutuksen tienviittoja Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 (Päivitetty 25.10.2011) Matti Heikkinen,

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Ammatillisen kuntoutuksen tienviittoja Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 (Päivitetty 25.10.2011) Matti Heikkinen,"— Esityksen transkriptio:

1 Ammatillisen kuntoutuksen tienviittoja Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 (Päivitetty 25.10.2011) Matti Heikkinen, matti.heikkinen@kainuu.fi, p. 044 797 0294 (Kuva: Futureimagebank.com)matti.heikkinen@kainuu.fi

2 Ohje Julkaisun tarkoitus on selkeyttää ammatillisen kuntoutuksen vastuunjakoa, toimijoita ja toimeentuloturvaa. Vastaamalla kysymyksiin saat lisätietoa ammatillisen kuntoutuksen toimijoista, toimenpiteistä sekä etuuksista. Aloita painamalla tästä

3 Aiheuttaako sairaus tai vamma työkyvyttömyyttä tai sen uhkaa? Työeläkelakien mukaan oikeus työeläkekuntoutukseen ammatilliseen kuntoutukseen syntyy, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: –asianmukaisesti todettu vika, vamma tai sairaus todennäköisesti aiheuttaa uhkan, jonka vuoksi hakija tulee työkyvyttömäksi (edellyttää lääkärin lausuntoa) –työkyky on alentunut vähintään 2/5 yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan Lisätietoa työeläkelainsäädännöstä, ks. Finlex – Valtion säädöstietopankki kyllä ei

4 Onko asiakas työtön työnhakija tai työttömyysuhan alainen? kyllä ei

5 Työ- ja elinkeinohallinnon harkinnanvarainen ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus Työ- ja elinkeinotoimisto voi järjestää vajaakuntoisille¹ asiakkaille erilaisia kuntoutustoimenpiteitä: –terveydelliset ja muut työkunnon tutkimukset työhön sijoittumisen tueksi –kuntoutustutkimus –työkokeilu työpaikalla –koulutuskokeilut sekä yhdistetyt koulutus- ja työkokeilut –työkokeilu työklinikassa –työhönvalmennus –työolosuhteiden järjestelytuki työnantajalle ¹ Vajaakuntoisella asiakkaalla tarkoitetaan henkilöä, jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai edetä työssä ovat huomattavasti vähentyneet asianmukaisesti todetun vamman, sairauden tai vajavuuden takia (ks. laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002) Toimeentulon turva Yhteystaho ja muut toimijat

6 Työ- ja elinkeinohallinnon harkinnanvarainen ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus Toimeentulon turva: työttömyysetuus/ harkinnanvarainen päiväraha ylläpitokorvaus työolosuhteiden järjestelytuki (maksetaan työnantajalle) Laskurit ja lisätietoa: ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrä (TYJ ry)ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrä peruspäivärahan sekä työmarkkinatuen määrä (Kela)peruspäivärahan sekä työmarkkinatuen määrä ylläpitokorvaus (Kela)ylläpitokorvaus

7 Työ- ja elinkeinohallinnon harkinnanvarainen ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus Ensisijainen yhteystaho: Työ- ja elinkeinotoimisto, yhteystiedotyhteystiedot Muut toimijat: työterveyshuolto tai terveyskeskus 1työterveyshuoltoterveyskeskus Kela tai työttömyyskassa 1 Jos henkilö on työsuhteessa, työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuollon palvelut (väh. lakisääteinen ehkäisevä työterveyshuolto, minkä lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon). Yrittäjälle työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista. Jos työterveyshuoltoa ei ole järjestetty, yrittäjän kuntoutuksesta vastaa kunnallinen terveydenhuolto eli perusterveydenhuolto.

8 Kansaneläkelaitoksen harkinnanvarainen ammatillinen ja lääkinnällinen koulutus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon harkinnanvarainen kuntoutus Kelan harkinnanvarainen kuntoutus voi olla esimerkiksi: –yksilöllisiä kuntoutusjaksoja –kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja –ammatillisesti syvennettyä lääketieteellistä kuntoutusta (ASLAK) –kuntouttavaa hoitoa reumaa sairastavalle –neuropsykologista kuntoutusta –työtä helpottavien apuvälineiden korvaamista, kun työnantaja tai terveydenhuolto ei vastaa niiden hankkimisesta Sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutus voi olla esimerkiksi: –kuntouttavaa työtoimintaa (sosiaalityö) –vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä edistävä toiminta –vammaisten kuntoutus –päihdekuntoutus –lääkinnällinen kuntoutus (mm. kuntoutusohjaus ja -neuvonta, kuntoutustarvetta selvittävät tutkimukset, hoito- ja kuntoutusjaksot, apuvälinepalvelu, sopeutumisvalmennus) Toimeentulon turva Yhteystaho ja muut toimijat

9 Kansaneläkelaitoksen harkinnanvarainen ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon harkinnanvarainen kuntoutus Toimeentulon turva: kuntoutusraha (edellyttää kuntoutuspäätöstä) tai sairauspäiväraha harkinnanvarainen ylläpitokorvaus harkinnanvarainen kuntoutusavustus matkakorvaus työmarkkinatuki ja ylläpitokorvaus tai toimeentulotuki ja toimintaraha sekä matkakustannukset (kuntouttava työtoiminta) Laskurit: sairastamiseen liittyvät tuet (Kela)sairastamiseen liittyvät tuet toimeentulotukilaskuri (Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus)toimeentulotukilaskuri

10 Kansaneläkelaitoksen harkinnanvarainen ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon harkinnanvarainen kuntoutus Ensisijainen yhteystaho: työterveyshuolto tai terveyskeskustyöterveyshuoltoterveyskeskus sosiaalihuolto Muut toimijat: Kela (ks. Kelan harkinnanvarainen kuntoutus)Kelan harkinnanvarainen kuntoutus

11 Vaikuttiko työkykyyn työtapaturma, ammattitauti tai liikennetapaturma? kyllä ei

12 Tapaturma- tai liikennevakuutuksen korvaama ammatillinen koulutus Toimenpiteet: kuntoutustutkimukset työ- ja koulutuskokeilut työhönvalmennus koulutus työhön tai ammattiin ja siihen valmentava peruskoulutus työn vaatimat apuvälineet elinkeinotuki lääketieteellinen hoito tilanteissa, joissa se nopeuttaa kuntoutusta Toimeentulon turva Yhteystaho ja muut toimijat

13 Tapaturma- tai liikennevakuutuksen korvaama ammatillinen kuntoutus Toimeentulon turva: päiväraha osittainen tapaturmaeläke tapaturmaeläke elinkeinotuki haittaraha sekä haitta-, vaate- ja opaskoiralisä korvaus lisääntyneistä kodinhoitokustannuksista kuntoutuksesta aiheutuvien kustannusten, kuten apuvälineiden tai matkakulujen korvaus

14 Tapaturma- tai liikennevakuutuksen korvaama ammatillinen kuntoutus Ensisijainen yhteystaho: työterveyshuolto tai terveyskeskus tai yksityinen terveydenhuoltotyöterveyshuoltoterveyskeskus Muut toimijat: tapaturma- ja liikennevakuutuslaitos (ks. myös Vakuutuskuntoutus VKK ry.)Vakuutuskuntoutus VKK ry.

15 Täyttyykö ansiorajavaatimus? Onko suhde työelämään vakiintunut? Työeläkelakien mukaan oikeus työeläkekuntoutukseen ammatilliseen kuntoutukseen syntyy, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: –Asianmukaisesti todettu vika, vamma tai sairaus todennäköisesti aiheuttaa uhkan, jonka vuoksi hakija tulee työkyvyttömäksi (työkyky alentunut väh. 2/5 yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan) –Hakijalla tulee olla työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden viiden vuoden ajalta työnansioita vähintään 30 939,22 e (vuoden 2010 ind.). –Ei oikeutta kuntoutukseen tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen perusteella –Lisäksi kuntoutuksen saamisen edellytyksiä arvioidaan tarkoituksenmukaisuutta (mm. ikä, ammatti, aikaisempi toiminta, koulutus, vakiintuneisuus työelämään, työhön paluun mahdollisuus) (Eläketurvakeskuksen ohje Oikeus työeläkekuntoutukseen ja kuntoutusoikeuden arviointi)Oikeus työeläkekuntoutukseen ja kuntoutusoikeuden arviointi kyllä ei

16 Työeläkelaitoksen korvaama ammatillinen kuntoutus (työeläkekuntoutus) Toimenpiteet: kuntoutussuunnitelman laatimisen tukeminen työkokeilut työhönvalmennus työhön tai ammattiin johtava koulutus elinkeinotuki Toimeentulon turva Yhteystaho ja muut toimijat

17 Työeläkelaitoksen korvaama ammatillinen kuntoutus (työeläkekuntoutus) Toimeentulon turva: osakuntoutusraha/kuntoutusraha kuntoutustuki (edellyttää hoito- tai kuntoutussuunnitelman) kuntoutuskorotus harkinnanvarainen kuntoutusavustus elinkeinotuki kuntoutuksesta aiheutuvien kustannusten, kuten apuvälineiden tai matkakulujen korvaus

18 Työeläkelaitoksen korvaama ammatillinen kuntoutus (työeläkekuntoutus) Ensisijainen yhteystaho: työterveyshuolto tai terveyskeskustyöterveyshuoltoterveyskeskus Muut toimijat: työeläkelaitos

19 Kansaneläkelaitoksen ammatillinen kuntoutus TYK-kuntoutus työ- ja koulutuskokeilu kuntoutustarveselvitys kuntoutustutkimus työhönvalmennus perus-, jatko- ja uudelleenkoulutus sopivaan ammattiin tai työhön sekä tähän välttämätön peruskoulutus vaikeavammaisen työssä ja opiskelussa tarvitsemat kalliit ja teknisesti vaativat apuvälineet elinkeinotuki Toimeentulon turva Yhteystaho ja muut toimijat

20 Kansaneläkelaitoksen ammatillinen kuntoutus Toimeentulon turva: sairauspäiväraha (Kela) nuoren kuntoutusraha (edellyttää opiskelu- ja kuntoutussuunnitelman) kuntoutusraha (edellyttää kuntoutuspäätöksen) kuntoutustuki (edellyttää hoito- ja kuntoutussuunnitelman) harkinnanvarainen ylläpitokorvaus tai kuntoutusavustus elinkeinotuki kuntoutuksesta aiheutuvien kustannusten, kuten apuvälineiden tai matkakulujen korvaus Etuuden suuruuden voit arvioida Kelan laskurillaKelan laskurilla

21 Kansaneläkelaitoksen ammatillinen kuntoutus Ensisijainen yhteystaho: työterveyshuolto tai terveyskeskustyöterveyshuoltoterveyskeskus Muut tahot: Kela (ks. viranomaislinja sekä vakuutuspiirien yhteystiedot)viranomaislinjavakuutuspiirien yhteystiedot sosiaalitoimisto

22 Työterveyshuolto toimenpiteet lyhytaikaisessa työkyvyttömyydessä: –tarvittava hoito, ohjaus ja neuvonta sekä aktivointi –sairausloman toteaminen (lääkärintodistus A, kesto enintään 2-4 kk) toimenpiteet pitkittyvässä työkyvyttömyydessä: –hoito- ja kuntoutussuunnitelma –työkyvyn arviointi (lääkärinlausunto B, yli 2-4 kk:n lausunnoissa kannanotto kuntoutustarpeesta) –työkykyä ylläpitävä toiminta –hoito- ja lääkinnällinen kuntoutus –työhön paluun suunnitelma –ks. suositus: työkyvyn alenemisen varhainen tunnistaminen työterveyshuollossa (TOIMIA-tietokanta)TOIMIA-tietokanta Toimijat Kainuussa: Kainuun työterveys -liikelaitos, yhteystiedotyhteystiedot Terveystalo Kajaani, yhteystiedotyhteystiedot ODL Kajaani, yhteystiedotyhteystiedot

23 Perusterveydenhuolto toimenpiteet lyhytaikaisessa työkyvyttömyydessä: –tarvittava hoito, ohjaus ja neuvonta sekä aktivointi –sairausloman toteaminen (lääkärintodistus A, kesto enintään 2-4 kk) toimenpiteet pitkittyvässä työkyvyttömyydessä: –hoito- ja kuntoutussuunnitelma –työkyvyn arviointi (lääkärinlausunto B, yli 2-4 kk:n lausunnoissa kannanotto kuntoutustarpeesta) –työkykyä ylläpitävä toiminta –hoito- ja lääkinnällinen kuntoutus (mm. kuntoutusohjaus ja - neuvonta, kuntoutustarvetta selvittävät tutkimukset, hoito- ja kuntoutusjaksot, apuvälinepalvelu, sopeutumisvalmennus, vammaisten lääkinnällinen kuntoutus) –työhön paluun suunnitelma Toimija Kainuussa: Kainuun maakunta -kuntayhtymän terveysasemat ja terveyskeskussairaalat ks. yhteystiedotyhteystiedot Yleinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluohjaus ja neuvonta (vaihde) p. 08 6156 1 sekä sairaanhoitajan ympärivuorokautinen puhelinneuvonta p. 08 6156 6000

24 Sosiaalinen kuntoutus ja sosiaalityö Toimenpiteet –kuntouttavaa työtoiminta on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille ja sen järjestäminen perustuu aktivointisuunnitelmaan (ks. laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001) –vammaisten ja vajaakuntoisten työllistymistä edistävää toimintaa järjestetään henkilöille, joilla on sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi erityisiä vaikeuksia selviytyä tavanomaisista elämän toiminnoista (ks. sosiaalihuoltolaki 710/1982, § 27 d) –päihdehuollon palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palveluja on annettava avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella (ks. päihdehuoltolaki 41/1986) Toimijat Kainuussa: Sosiaalityön yhteystiedotyhteystiedot Riippuvuuksien hoidon ja päihdetyön yhteystiedotyhteystiedot

25 Kirjallisuus Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001. Luettavissa Valtion säädöstietopankki Finlexin kautta, ks. www.finlex.fiwww.finlex.fi päihdehuoltolaki 41/1986, ks. www.finlex.fiwww.finlex.fi Sosiaalihuoltolaki 710/1982, ks. www.finlex.fiwww.finlex.fi STM. 2008. Työterveyshuollon, työpaikkojen ja kuntoutuksessa toimivien yhteistyö. Helsinki: STM. Pylkkönen, M., Vuori, J. & Kääriäinen, M. 2010. Terveenä työttömyydestä. Miten hallitset elämäntilanteesi? Vilppula: Edita.


Lataa ppt "Ammatillisen kuntoutuksen tienviittoja Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli -hanke S10073 (Päivitetty 25.10.2011) Matti Heikkinen,"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google