Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Harjus Jovloluoppalilla

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Harjus Jovloluoppalilla"— Esityksen transkriptio:

1 Harjus Jovloluoppalilla

2 Populaation tila Luonnontilainen Hyvin vähäinen kalastuspaine
Biomassaa vaikea arvioida Ei tietoja kalastosta, vedenlaadusta, pohjaeläimistä… Harjus on IUCN luokittelussa elinvoimainen, eli kanta on runsas ja vakaa

3 Populaation tila Omia arvioita Järvi oligotrofinen ja humuspitoinen
Ravintoa hyvin -> kalat nopeakasvuisia Mahdollista migraatioita eri järvien välillä

4 Sulkeminen kalastukselta
Säätelyllä ei todennäköisesti ole vaikutusta järven harjuskannan tilaan Nykyinen kalastus oletettavasti vähäistä Toisaalta kalastustiedot järveltä puuttuvat Säätely tuskin vaikuttaa kotitarvekalastukseen Säätelylle ei löydy ympäristöön liittyviä perusteita

5 Käytetyt tietolähteet
RKTL verkkosivujen lajitietoa, Thymallus thymallus RKTL saalistilastoja, Lapin sisävedet Maanmittauslaitos, karttapaikka.fi, maastotyypit järven ympärillä Hertta-järjestelmä Ei löytynyt tietoa edes lähimmistä vesistöistä Fishbase, perusbiologia, kasvu ja fekunditeetti

6 Tarvittavia lisäselvityksiä
Verkkokoekalastukset Harjuksen ikä- ja kokojakauma Harjuksen ravinnonkäyttö Järven kalasto Kalastuskysely Kalastuspaine Saaliin määrä ja muutokset saaliissa Merkintä Harjuksen migraatio järvien välillä Sähkökoekalastukset Harjuksen lisääntyminen Fysikaalis-kemiallisten muuttujien määrittäminen Järven luokittelu


Lataa ppt "Harjus Jovloluoppalilla"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google