Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vastuullisuus verkkokalastuksessa

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vastuullisuus verkkokalastuksessa"— Esityksen transkriptio:

1 Vastuullisuus verkkokalastuksessa
Hannu Lehtonen Helsingin yliopisto

2 Kalastuslaki on Suomessa erittäin salliva
Kalastuslaki on Suomessa erittäin salliva. Vain meillä on mahdollista käyttää verkkoja, katiskoita, rysiä ja muita seisovia pyydyksiä siinä määrin kuin niitä käytetään vapaa-ajankalastuksessa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tilastot osoittavat verkkosaaliin muodostavan noin 40 prosenttia kaikesta vapaa-ajankalastuksen saaliista. Vapaa-ajankalastajien saaliin jakautuminen eri pyydyksille vuonna 2010 (RKTL)

3 Verkolla on ominaisuuksia, jotka tekevät siitä kalastuksen säätelyn kannalta aivan omanlaisensa pyydyksen. Merkittävin ominaisuus on suuri valikoivuus. Verkko valikoi saaliinsa paitsi koon usein myös lajin suhteen ja antaa huomattavia mahdollisuuksia vaikuttaa saaliin rakenteeseen verkon ominaisuuksia säätelemällä

4 Verkkokalastus on mahdollista kohdistaa halutun kokoisiin kaloihin

5 Siikojen pituudet eriharvuisissa verkoissa (RKTL:n aineistojen mukaan)

6 Verkon valikoivuus riippuu monesta tekijästä, kuten mm.
- kalan koosta ja lajista - Kalan muodosta - Kalan piikkisyydestä - verkkomateriaalista langan paksuudesta kalojen liikkuvuudesta

7 Käytännön kalastuksen säätelyssä kaikkia tekijöitä ei voi ottaa huomioon. On yleensä keskityttävä helpoimmin valvottavissa oleviin asioihin. Tällaisia ovat mm. - verkon silmäharvuus - verkkojen tai kalastajien lukumäärä - ajalliset ja alueelliset rajoitukset Säätelyn kannalta paras tulos saadaan useimmiten yhdistelemällä erilaisia säätelytapoja

8 Vastuullinen verkkokalastaja ei kuitenkaan ahnehdi enempää saalista kuin tarvitsee
Ongelmaksi voi muodostua se, että verkkoon takertuvien kalojen määrää ei voi ennalta arvata Pyydystä ja päästä - periaate toimii usein melko huonosti verkkokalastuksessa ?

9 Verkkosäätelyllä pyritään vaikuttamaan kalojen kuolevuuteen kokoryhmittäin
Vastuullisessa kalastuksessa tavoitteena on turvata elinvoimaisten kalakantojen olemassa olo ja kutevan kannan perinnöllinen monimuotoisuus Jos isokokoisia (=nopeakasvuisia) emokaloja on vähän, kalastus vaikuttaa kasvua hidastavasti ja lisääntymistulosta heikentävästi

10 Vastuullinen verkkokalastaja
pitää huolen, että saalis koostuu halutun kokoisista ja lajisista kaloista kalastaa siten, että emokalakannan koko ja rakenne säilyvät kannan olemassaolon kannalta hyvinä (riittävästi kookkaita emokaloja) huomioi muut kalastajat ja ranta-asukkaat välttää uhanalaisten ja vaarantuneiden lajien pyyntiä kalastaa vain sen verran minkä pystyy käyttämään

11 Kiitos mielenkiinnosta


Lataa ppt "Vastuullisuus verkkokalastuksessa"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google