Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

VHKA arkkitehtiryhmä järjestäytyminen 14.3.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "VHKA arkkitehtiryhmä järjestäytyminen 14.3."— Esityksen transkriptio:

1 VHKA arkkitehtiryhmä järjestäytyminen 14.3.
Jari Kallela

2 VHKA järjestäytyminen ja ensimmäiset tehtävät
Aika Tehtävä Vastuu 3/2014 VHKA arkkitehtiryhmän asettaminen JulkICT jory Valtionhallinnon KA-hallintamalli A-ryhmä 4/2014 Hallintomallin ja VHKA periaatteiden hyväksyminen TIETOKEKO / KP kokous 5/2014 Työsuunnitelma 6/2014 Kehityspolku TIETOKEKO

3 Julkisen hallinnon yhteisen arkkitehtuurin ohjaus
Julkisen hallinnon yhteinen arkkitehtuuri JHKA vastuutaho (pj.) = VM / JulkICT JHKA johtoryhmä = JUHTA Arkkitehtuuriryhmä = JHKA-jaos Kokonaisarkkitehtuurin johtoryhmä Arkkitehtuuriryhmä Ohjaus Seuranta Kohdealueen KA Kohdealueen KA:n vastuutaho (pj.) = vastuuministeriö Kohdealueen KA:n ohjausryhmä = N.N. Kohdealueen arkkitehtuuriryhmä = N.N. Kohdealueen KA ohjausryhmä Arkkitehtuuriryhmä Valtionhallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuuri KA:n vastuutaho (pj.) = VM / JulkICT KA:n ohjausryhmä = TIETOKEKO / Kansliapäällikkökokous Kohdealueen arkkitehtuuriryhmä = VHKA arkkitehtiryhmä Ohjaus Seuranta Kohdealueen osan KA ohjausryhmä Kuntasektorin KA KA:n vastuutaho (pj.) = Suomen Kuntaliitto ry KA:n ohjausryhmä = Kuntasektorin KA:n ohjausryhmä arkkitehtuuriryhmä = Kuntasektorin KA:n arkkitehtuuriryhmä Arkkitehtuuriryhmä

4 VHKA arkkitehtiryhmä JulkICT:n asiantuntijat VM Valtori Palkeet VNHY
Haltik

5 Valtionhallinnon yhteiset palvelut
Tietovarantopalvelut Raportointipalvelut Säilytyspalvelut Metatietopalvelut Julkaisupalvelut Strategisen päätöksenteon tietovarannot Viestintäpalvelut Yhteiset infrapalvelut Yhteiset tietovarannot Yhteiset tietojärjestelmäpalvelut Työasemapalvelut Konesalit ja käyttöpalvelut Yhteisille toiminnoille Yhteinen verkkopalvelu Tukiprosesseille TUVE Asianhallintapalvelut

6 Roolit ja tehtävät VHKA-johtoryhmä VHKA-Arkkitehtiryhmä
TIETOKEKO Vastaa arkkitehtuurin johtamisprosessista Yksityiskohtaisten ja teknisluonteisten linjausten hyväksyminen VHKA kehityspolun hyväksyntä Kansliapäällikkökokous Arkkitehtuuriperiaatteiden hyväksyntä Laajasti vaikuttavien linjausten hyväksyntä Arkkitehtuurilinjausten hallinta VHKA-alueella Yhteistyö muiden kohdealueiden kanssa VHKA kehityspolun suunnittelu Pyytää tarvittaessa lausuntoja Ylläpitää valtionhallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria Ohjaa ratkaisujen kehittämistä Antaa pyydettäessä lausuntoja arkkitehtuurinmukaisuudesta

7 VHKAn periaatteet Tee yhdessä Turvaa jatkuvuus Toimi samalla tavalla
Helpota käyttäjää Hallitse muutosta

8 VHKA vuosikello Q4 Nykytilan päivitys Seuraavan vuoden työsuunnitelma
Kypsyysarviointi Tavoitteiden asettaminen Q2 Tiekarttojen päivitys Q3 Budjetin valmistelu Hanke-ehdotukset

9 VHKA työsuunnitelma 2014 Järjestäytyminen ja käytännöt
Dokumentaation päivitys ja täydentäminen Kehityspolku Periaatteet Linjaukset yhteisistä palveluista Luokiteltujen aineistojen viitearkkitehtuuri (SATU, TUVE, VN-verkko, palvelinhotellit…) Asianhallinta, arkistointi, asiakirjahallinta Aineistojen säilytys palveluna Projektinhallinta ja hankesalkku Valtion taloushallinnon viitearkkitehtuuri Rooli ja valtuus

10 VHKA Kehittämispolku 2014 Tuotos Tilanne ja suunnitelma Aikataulu 2014
VHKA Hallintamalli Työn käynnistäminen xxx VHKA periaatteet Puuttuu, laaditaan JHKA periaatteiden pohjalta xx VHKA kehityspolku Puuttuu Yhteisten ICT-palvelujen viitearkkitehtuuri V1.0, päivitettävä TORIn perustamisen jälkeen Luokiteltujen aineistojen viitearkkitehtuuri Osana SATU-hanketta ja VN-verkon kehitystä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Taloushallinnon viitearkkitehtuuri Perustuu päivitettyyn strategiaan Päätelaitearkkitehtuuri Hankesuunnitelma keväällä Konesalistrategian toimeenpano Strategia hyväksyttäneen keväällä Tietoliikenneverkon viitearkkitehtuuri Vaihe menossa Suunnitteilla


Lataa ppt "VHKA arkkitehtiryhmä järjestäytyminen 14.3."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google