Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen arkkitehtuurityö 1 21.9.2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen arkkitehtuurityö 1 21.9.2016."— Esityksen transkriptio:

1 Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen arkkitehtuurityö 1 21.9.2016

2 Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri sisältää 2 21.9.2016 Terveys ja hyvinvointi -kohdealue STM:n hallinnonala sosiaali- ja terveydenhuolto Kohdealueen yhteinen arkkitehtuuri sosiaaliturva ympäristöterveydenhuolto ministeriön, virastojen ja laitosten arkkitehtuurit ministeriön, virastojen ja laitosten arkkitehtuurit ministeriön, virastojen ja laitosten arkkitehtuurit ministeriön, virastojen ja laitosten arkkitehtuurit ministeriön, virastojen ja laitosten arkkitehtuurit ministeriön, virastojen ja laitosten arkkitehtuurit kohdealueen organisaatiorajat ylittävät arkkitehtuurit työsuojelu

3 Kohdealueen yhteinen arkkitehtuuri

4 Yhteisen arkkitehtuurin 2013 keskeiset tulokset ja tilanne  Tietovarantojen kartoituksen jatkotoimenpiteet –avoimen datan suunnitelmat -valmistuneet –keskeisten tietovarantojen (organisaatio- ja toimipaikkatietojen hallinta, lääketietovarannot ja biopankkien muodostama kokonaisuus) kohdearkkitehtuurityö käynnissä  Hallinnonalan yhteisten prosessien kartoitus valmistunut  Kohdealueen hankesalkunhallinnan kehitys käynnissä –ICT-projektien salkunhallinnan toimintamallista sovittu ja projektit suurelta osin (noin 200 projektia) salkussa –toiminnan kehitysprojektien salkunhallinnan kehitys käynnistymässä  Kokonaisarkkitehtuurityön organisointi, hallintamallit ja ohjeet ovat valmiit –Seuraavaksi on sovittava, miten arkkitehtuurin käyttö saadaan nivottua osaksi ministeriön ja virastojen normaaleja suunnittelu- ja johtamisprosesseja 4 21.9.2016

5 Arkkitehtuurityön kehityspolku 2013 – 2015 (EI sisällä arkkitehtuurin sisällön kehityspolkua) 5 KA-menetelmä osa normaalia toimintaa Yhteisen arkkitehtuurien, organisaatioiden ja kohdealueen osa-aluieiden KA-kuvaukset ja määritykset ovat valmiit ja hyödynnettävissä Arkkitehtuurin ylläpito ja muutoshallinta on vakiintunutta toimintaa Hankkeet ja projektit ovat hankesalkunhallinnan piirissä ja noudattavat yhteistä arkkitehtuuria Osaamistaso on korkea koko kohdealueella KA-vuosikello ja mittarit ovat osa johtamista ja kehittämistä Viitearkkitehtuurit tunnitetuille yhteisille ratkaisuille ja palveluille määritelty ja hankkeet niiden kehittämiseksi käynnistetty Kohdealueen keskeiset hankkeet kattavasti hankesalkussa ja noudattavat arkkitehtuurihallintaa KA-kuvausten ja määritysten laadinta etenee kattavasti kohdealueella Arkkitehtuurityössä mukana olevien henkilöiden osaamistaso on korkea KA-menetelmä tulee osaksi normaalia kehittämistoimintaa hankesalkunhallinta on käyttöönotettu yhteisen toiminnallisen, tieto- ja järjestelmäarkkitehtuurin ensimmäiset kuvaukset ja kehityspolut valmistuneet organisaatioden ylätason kuvaukset ja keskeisten kehityskohteiden arkkitehtuurikuvaukset ja kehityspolut valmistuneet Osaamisen kehittäminen jatkuu

6 Kohdealueen yhteisen arkkitehtuurin tavoitteet 2014  Kohdealueen yhteiset ylätason kuvaukset tarkentuvat ja toimivat kehityksen lähtökohtana –hallinnonalan yhteisten prosessien ja tietojärjestelmäpalveluiden kuvaus ja kehityspolku –kohdealueen tietovarantojen kuvaus ja avoimen datan suunnitelma  Painopiste siirtyy yhteisten kehityskohteiden arkkitehtuurin suunnitteluun ja toteutukseen –käynnissä ja suunnitteilla olevat kehityskohteet etenevät (organisaatiotiedot, biopankit, lääketietovaranto, hallinnonalan CRM) –hyödyllisimpiä uusia yhteisiä kehityskohteita käynnistetään johdonmukaisesti  Arkkitehtuurista tulee osa normaalia toiminnan suunnittelua ja johtamista. Osaaminen kehittyy vastaavasti.  Toiminnan ja tiedonhallinnan kehitysprojektit ovat hankesalkunhallinnan piirissä ja kohdealueen keskeisten projektien arkkitehtuuri käsitellään aina hallintamallin mukaisesti 6 21.9.2016

7 Q1/2014Q2/2014 TammikuuHelmikuuMaaliskuuHuhtikuuToukokuuKesäkuu Kokoukset Suunnittelu ja ohjaus Viite- ja kohde- arkkitehtuurit Arkkitehtuuri- tarkastukset Jatkuva kokonaisarkkitehtuurin ja hankesalkun hallinta KA:n huomiointi lainsäädännössä ohjeen pilotointi ja päivitys Lääketietovarantojen kohdearkkitehtuuri Organisaatiotietojen hallinnan kohdearkkitehtuuri Biopankkien kansallinen arkkitehtuuri Työsuunnitelma H2/2014 KA:n jalkautus osaksi normaalia toiminnan suunnittelua ja johtamista Työsuunnitelma H1/2014 – kohdealueen yhteinen arkkitehtuuri Hallinnonalan yhteisten prosessien ja kehityspolun päivitys, hallintamallista sopiminen Uudet tietovarantojen kohdearkkitehtuuriprojektit Riskien hallinnan yhteisen prosessin kuvaus Sidosryhmätyön ja asiakkuuksien hallinnan yhteisen prosessin kuvaus Verkkoviestinnän yhteisen prosessin kuvaus Uudet hallinnonalan yhteiset prosessit Yhteisten järjestelmäpalveluiden arkkitehtuurin kuvaaminen Yhteisten tietojärjestelmäpalveluiden kohdearkkitehtuuriprojektit Tuki ja tarkastukset kohdealueen keskeisille projekteille

8 Q1/2014Q2/2014 TammikuuHelmikuuMaaliskuuHuhtikuuToukokuuKesäkuu Kokoukset Suunnittelu ja ohjaus Viite- ja kohde- arkkitehtuurit Kuvausten ja suunnitelmien ylläpito Tietoarkkitehtuuriryhmän jatkuvat tehtävät Organisaatiotietojen hallinnan arkkitehtuuri SOTE organisaatio ja toimipaikkatiedot Työsuunnitelma H1/2014 – Tietoarkkitehtuuri Kohdealueen perustietovarantojen määrittely Työsuunnitelma H2/2014 Avoimen datan rajapintojen kuvaus Tietovarantojen ja avoimen datan suunnitelmien päivitys Yhteisen raportoinnin, tilannekuvan sekä ennustetiedon tietotarpeet ja tietovarantojen hyödyntäminen -esiselvitys Tietovarantojen harmonisointitarpeiden päivitys

9 Q1/2014Q2/2014 TammikuuHelmikuuMaaliskuuHuhtikuuToukokuuKesäkuu Koulutukset Viestintä Työsuunnitelma H1/2014 – Koulutus ja viestintä KA työpaja toiminnan kehittäjille Best practices KA projekteista työpaja Osallistuminen VM:n koulutuksiin Viestintä- suunnitelman päivitys Tiedote 2 Artikkelit sisäisissä kanavissa

10 Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri sisältää 10 21.9.2016 Terveys ja hyvinvointi -kohdealue STM:n hallinnonala sosiaali- ja terveydenhuolto Kohdealueen yhteinen arkkitehtuuri sosiaaliturva ympäristöterveydenhuolto ministeriön, virastojen ja laitosten arkkitehtuurit ministeriön, virastojen ja laitosten arkkitehtuurit ministeriön, virastojen ja laitosten arkkitehtuurit ministeriön, virastojen ja laitosten arkkitehtuurit ministeriön, virastojen ja laitosten arkkitehtuurit ministeriön, virastojen ja laitosten arkkitehtuurit kohdealueen organisaatiorajat ylittävät arkkitehtuurit työsuojelu

11 Osa-alueen SOTE kokonaisarkkitehtuuri 2013 saavutukset Hallintamalli käyttöönotettu eli valtakunnallisen arkkitehtuuriryhmän ja ohjausryhmän käynnistäminen sekä alueellinen työ organisoitu VAKAVA- projektiin Valtakunnallisen SOTE KA:n tavoitetila ja kehittämispolku kuvattu luonnosasteelle Alueellisen arkkitehtuurityön tekeminen organisoitu Kuntaliiton VAKAVA- projektissa. Arkkitehtuurikuvauksia tehty laajasti 11 21.9.2016 2014 tavoitteet VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMINEN (STM / THL / KELA) Arkkitehtuuritoiminnan vakiinnuttaminen ja suunnitelmallisuuden lisääminen Palveluarkkitehtuurin kehittäminen Valtakunnallisten kuvausten julkaisu Valtakunnallisen kuvauksen laajentaminen sosiaalihuollon osuudella sekä tarkentaminen prosessikuvauksilla ja käsitemallilla Hankesalkun laajempi käyttöönotto valtakunnallissa projekteissa KUNTIEN JA ALUEIDEN VALTAKUNNALLINEN YHTEISTYÖ (Kunnat/SHP/Kuntaliitto/STM) Kansallisen arkkitehtuuriyhteistyön vakiinnuttaminen Kuntaliiton AKUSTI-yhteistyön osaksi VAKAVA-tuotosten julkaisu Arkkitehtuurin tarkennusprojektit (2 kpl) Aluekohtaisen arkkitehtuurin (ERVA) yhteistyömallin käyttöönotto

12 Sosiaali- ja terveysministeriön kokonaisarkkitehtuuri 2013-14 lyhyesti 2013 saavutukset järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin nykytila kuvattu kattavasti prosessikartta ja osaprosessit, niissä tarvittavat tiedot ja tietojärjestelmäpalvelut ja näiden kehitystarpeet käsitelty Hankesalkkuväline otettu käyttöön ICT-projektien hankesalkunhallinta toiminnassa arkkitehtuurin käyttö ICT-projekteissa organisoitu ja käynnistynyt em. laadittu oma ohje arkkitehtuuriperiaatteet hyväksyttiin tunnistettu keskeiset tietovarannot avoimen datan suunnitelma 12 21.9.2016 2014 tavoitteet ylätason kokonaisarkkitehtuurin käyttö johdon toiminnan suunnittelun ja päätöksenteon työvälineeksi prosessien omistajien työn käynnistäminen hankesalkunhallinnan laajentaminen kaikkiin toiminnan ja tiedonhallinnan projekteihin arkkitehtuurin käyttö normaalina suunnitteluvälineenä ministeriön keskeisissä toimintaprosessien ja tiedonhallinnan kehityskohteissa esim riskienhallinta, sidosryhmätyö, valtionavustukset, kansalaiskirjeet, asian- ja asiakirjahallinta arkkitehtuurin julkaiseminen intranetissa koko henkilöstölle


Lataa ppt "Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen arkkitehtuurityö 1 21.9.2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google