Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Erinomaisen laadun edellytysten rakentaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Erinomaisen laadun edellytysten rakentaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Erinomaisen laadun edellytysten rakentaminen
Käynnistetään välittömästi, lyhyesså ajassa toteutettavat Pitkäkestoisemmat, käynnistetään Strategiset ja laadunhallinnan tavoitteet erotteleva määrittely Käsikirjan (LHK) prosessien toimintamallien yhtenäistäminen Ennakointi Johdon katselmuksen uusiminen Student Lifen toiminnan vaikuttavuuden arviointi Englanninkieli-sen viestinnän kehittäminen Koulutuksen palautejärjestelmä-kokonaisuuden viestintä Englannin-kielisen kurssitarjonnan lisääminen Toiminnan tuotosten ja laatutavoitteiden määrittely laadunhallinnan käsikirjaan Oppimistek-nologian kehittäminen Tenure track -järjestelmän selkeä viestintä (ml. apulaisprofessuuri) Student Life -toiminnan edellytysten ratkaisut Tutkimus-aineistojen hallinta-prosessien kehittäminen OPS-työ Opiskelijavaihdon prosessin kehittäminen Laatuvastaavien roolin ja tehtävien täsmentäminen LHK:n kehittäminen Erinomaisen laadun edellytysten rakentaminen Aloittamispäätökset edellisten jälkeen Yvv osaksi tulosohjausta ja rahoitusmallia Opintopsykologi Arviointien ja kehittämis-hankkeiden tulosten hyödyntämis-prosessin kehittäminen Strategia-prosessin kehittäminen Laadunhallinta osaksi tulosohjausta ja rahoitusmallia Palvelu-järjestelmän kehittäminen Yvv:n tavoite-asettelun selkiyttäminen Osa-aikaisen opetushenkilöstön osaamisen varmistaminen Teknologia-taitojen opetuksen sisällyttäminen opintoihin Yvv:n mittaamisen kehittäminen HOPSauksen kehittäminen


Lataa ppt "Erinomaisen laadun edellytysten rakentaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google