Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kulttuurilautakunta 20.2.2008/Tarja Saarelainen 1 Transmodernin julkisen hallinnon tilaaja - esimerkkinä kulttuurilautakunta Fokus tehokkuuden, tuottavuuden.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kulttuurilautakunta 20.2.2008/Tarja Saarelainen 1 Transmodernin julkisen hallinnon tilaaja - esimerkkinä kulttuurilautakunta Fokus tehokkuuden, tuottavuuden."— Esityksen transkriptio:

1 Kulttuurilautakunta 20.2.2008/Tarja Saarelainen 1 Transmodernin julkisen hallinnon tilaaja - esimerkkinä kulttuurilautakunta Fokus tehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden mittaamisesta ja arvioinnista poliittisen kontrollin ja palvelutuottajien itsenäisyyden tasapainon löytämiseen

2 Kulttuurilautakunta 20.2.2008/Tarja Saarelainen 2 Toimijoiden väliset suhteet ja niitä määrittävät arvot (palveluiden vaikuttavuus) asiakastieto ja kansalaistieto (strategiset tavoitteet) Loppukäyttäjät: palvelun käyttäjät, veronmaksajat, kansalaiset Regulaattori: valtio, professiot Tietämysvaranto – faktatiedon tehokas hyödyntäminen Toimintaympäristön ennakointi jne. prosessit TuottajaTilaajaToimeksiantaja T o i m e k s i a n t oT i l a u s Asiakkuus Poliittinen mandaatti, valtuutus Ohjattavuus Läpinäkyvyys Kansalais- osallistuminen Sosiaalinen vastuu Autonomia Kilpailu Yhteistyö IT-infrastruktuuri Tehokkuus Tuottavuus Taloudellisuus Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Palvelun saavutettavuus, laatu ja hinta S o p i m u s ks. myös Lillrank & Haukkapää- Haara

3 Kulttuurilautakunta 20.2.2008/Tarja Saarelainen 3 Strateginen kumppanuus tuottajien kesken Palvelukuvauksesta 2008: ”Tapahtumia tuotetaan myös yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.” Tuottajat verkostoituvat yhdistämällä tietoaan, osaamistaan ja arvojaan lisäarvoa (= valtuustotasolla määritelty yhteiskunnallinen vaikuttavuus) synnyttävällä tavalla.

4 Kulttuurilautakunta 20.2.2008/Tarja Saarelainen 4 Strateginen kumppanuus tilaajan ja tuottajan välillä Kysymys siitä kummalle puolelle poliittinen ohjaus halutaan, lautakunnan vai johtokunnan tehtäväksi, tulee ratkaista. Oleellista on myös se, miten yhteistyö tilaajan ja tuottajan kesken organisoidaan ja missä asioissa yhteistyötä tehdään, mitä tietoa kumpikin hankkii ja miten tietoa hyödynnetään, –Asiakastieto, kansalaistieto, yhteinen tietovaranto jotta tuottajat toimisivat tehtäväaluerajat ylittäen ja tuottaisivat palveluja, jotka toteuttavat yhteiskunnallista vaikuttavuutta kaupunkistrategian ja palvelusopimusten mukaisesti

5 Kulttuurilautakunta 20.2.2008/Tarja Saarelainen 5 Strateginen kumppanuus tilaajan ja tuottajan välillä Sopimusohjauksessa tulisi yhdistää palvelutuotannon edellytykset ja palveluiden tuottaminen Olennaista se miten eri toimijoiden ja sidosryhmien välisiä intressejä, valtasuhteita ja kannustimia säädellään (palvelutuotannon edellytykset) Olennaista se miten erityisosaaminen ja resurssit yhdistetään (palvelutuottajien yhteistyö)

6 Kulttuurilautakunta 20.2.2008/Tarja Saarelainen 6 Tilaajalta edellytetään… Ostettavan palvelun määrittelyä ja laatutason täsmentämistä Neuvottelumenettelyn hallintaa Ostettavan palvelun hinta-laatusuhteen arviointia Sopimuksen aikaista seurantaa ja valvontaa

7 Kulttuurilautakunta 20.2.2008/Tarja Saarelainen 7 Tuottajalta edellytetään… Tuotantoprosessien kuvaamista Palveluiden tuotteistamista ja hinnoittelua Jatkuvaa tuotekehittelyä Kustannustehokkuuden hallintaa Laadun järjestelmällistä ylläpitämistä

8 Kulttuurilautakunta 20.2.2008/Tarja Saarelainen 8 3. Panokset Input 4. Toiminnot Activities 5. Tuotokset Output Johtaminen / Management cycle 6. Välitön vaikutus Intermediate outcome 7.Lopulliset vaikutukset End outcome 8. Ympäristö Environment 2. Operatiiviset tavoitteet / Operational objectives 1.Strategiset tavoitteet / Strategic objectives Toimeenpano / Policy cycle Kaupunkistrategia eri tasoilla Lähde: Bouckaert & van Dooren


Lataa ppt "Kulttuurilautakunta 20.2.2008/Tarja Saarelainen 1 Transmodernin julkisen hallinnon tilaaja - esimerkkinä kulttuurilautakunta Fokus tehokkuuden, tuottavuuden."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google