Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sote- ja aluehallintouudistus sekä itsehallintoalueiden perustaminen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sote- ja aluehallintouudistus sekä itsehallintoalueiden perustaminen"— Esityksen transkriptio:

1 Sote- ja aluehallintouudistus sekä itsehallintoalueiden perustaminen
Tilannekatsaus Jani Pitkäniemi, valtiovarainministeriö

2 Tavoitteet sote-valmistelussa
Hallitusohjelma on lähtökohta Perustuslain 19 §:ssä tarkoitettujen sosiaalisten oikeuksien yhdenvertainen toteuttaminen perustuslain 6 §(yhdenvertaisuusperiaate), 19 § (sosiaaliset oikeudet) ja 22 § (julkisen vallan toimintavelvoite edistää perusoikeuksia) normikokonaisuuden tehokas toteuttaminen taloudellisesti tehokkaampi ja vaikuttavampi palvelu ja rahoitus => kestävyyden turvaaminen, ”3 mrd. säästöt” Toiminnallinen muutos, jossa keskiössä on ihminen terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen, palveluiden saatavuus yhdenvertaisesti asiakaslähtöiset ja vaikuttavat palvelut

3 Itsehallintoalueiden aluejako ja tehtävät
Itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta - yhteensä 18 itsehallintoaluetta ‒ Itsehallintoalueet perustetaan lukien monitoimialaisiksi ‒ Itsehallintoalueille osoitetaan sote-tehtävien lisäksi seuraavat tehtävät: pelastustoimen tehtävät ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset tarpeet järjestää itsehallintoaluetta laajempaa aluetta ja väestöpohjaa vaativat tehtävät laajemmalla alueella Maakuntien liitoille kuuluvat alueiden kehittämisen ja sen rahoituksen mukaan lukien EU:n ohjelmaperusteisen rahoituksen välittämisen tehtävät sekä alueellisen maankäytön suunnittelun tehtävät ELY-keskuksissa hoidettavat alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittämistehtävät mukaan lukien maaseutuelinkeinojen kehittämis- ja rahoitustehtävät Mahdollisesti ympäristöterveydenhuolto

4

5 Hallituksen linjaus rahoituksesta 20.10.2015
Kunnat eivät voi olla sote-palveluiden pääasiallisia rahoittajia • Aiempi valmistelu: vastoin perustuslakia Rahoitus ensisijaisesti valtion rahoituksella Vaihtoehtona itsehallintoalueen osittainen verotusoikeus Hallitusohjelman reunaehdot & vaatimukset: • kokonaisveroaste ei saa nousta, työn verotus ei saa kiristyä millään tulotasolla  Kuntien verotusta alennettava vastaavasti  Verotuksen kohtaanto

6 Sote-uudistuksen valmistelun ja itsehallintoalueiden perustamisen
Sote-uudistuksen valmistelun ja itsehallintoalueiden perustamisen valmisteluorganisaatio Reformiministerityöryhmä Virkamies-ohjausryhmä Järjestämisen edellytyksen ja aluejako- ryhmä Itsehallinto-alueryhmä Projektiryhmä pj. Tuomas Pöysti Parlamentaarinen seurantaryhmä Asiantuntijaryhmä Rahoitus ja resurssiohjaus- ryhmä Järjestämis- ja voimaanpano-ryhmä Ohjaus, rahoitus ja kehittä-minen Valtion-osuus-ryhmä Omaisuusjärjestelyt Digitali-saatio, ICT ja tieto-hallinto Henkilöstö Vaikutta- vuus ja kustan-nustieto Veroryh-mä


Lataa ppt "Sote- ja aluehallintouudistus sekä itsehallintoalueiden perustaminen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google