Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Aulis Kuusela Maaseutuvirasto

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Aulis Kuusela Maaseutuvirasto"— Esityksen transkriptio:

1 Aulis Kuusela Maaseutuvirasto 17.11.2016
Maatiloille vuosina 2016 ja maksuvalmiusongelmien helpottamiseksi myönnettävistä valtiontakauksista Aulis Kuusela Maaseutuvirasto

2 Yleistä Laki maatiloille vuosina 2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista (922/2016) tuli voimaan Mavin määräys 61/16 tuli voimaan Hakulomake 490 Maksukykylaskelma 491 Hakuaika Takausta voidaan myöntää enintään 160 milj. euroa, mikä tarkoittaisi noin päätöstä Myönnetään joko maatalousalan de minimis –asetuksen (EU N:o 1408/2013) tai komission hyväksymän ohjelman (sa /N) mukaan

3 Takauksen kohteena oleva luotto
Takaus luotolle, jonka tarkoituksena on maatalousyrittäjän harjoittaman maatalouden tuotantotoiminnan maksuvalmiuden parantaminen Luoton määrä enintään 30 % takauksen hakuvuotta edeltävän kahden vuoden maataloustuotteiden myyntitulojen ja maataloustukien keskiarvosta Luotto voi olla kuitenkin euroa Voi perustua myös laskennalliseen keskiarvoon, jos investoinnin takia tuotanto ei ole vielä täydessä kapasiteetissa Laina-aika enintään 7 vuotta, joista luotonantaja voi myöntää lyhennysvapaata enintään kaksi vuotta

4 Kannattavan toiminnan vaatimus
Takauksen myöntämisen ehtona on, että takauksen saajan harjoittamalla maatalouden tuotantotoiminnalla on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Muuta huomioitavaa; Takaukselle ei vaadita vastavakuutta Ei ole yrittäjätulon alarajaa Ei tarvita lainan nostolupaa Kyseessä on luottolaitoksen pankkilaina ei korkotuettu laina Luottolaitos varmastikin vaatii omalle 30 % vakuudet Maksukykylaskelma on yhden sivun pituinen yksinkertainen kassajäämälaskelma, jonka asiakas pystyy täyttämään

5 Takauksen ja siihen sisältyvän tuen määrä
Takaus voi olla enintään 70 % luoton määrästä eli euroa Jos tuki myönnetään maatalousalan de minimis –asetuksen mukaan, tuki ei saa ylittää euroa maatilaa kohti minkään kolmen verovuoden aikana. Ohjelman mukaan tuki voidaan myöntää ainoastaan maito-, sika- ja hedelmä/vihannesalan tuottajille ja tuki voi olla enintään euroa maatilaa kohti Takaukseen liittyvä tuki on 2,75 % takauksen määrästä eli enimmillään runsaat 2118 euroa

6 Takauksesta perittävät maksut
Takauksesta peritään saman suuruiset maksut kuin mitä on rakennetuen investointeihin kohdistuvissakin takauksissa. Kertamaksu enimmillään 200 euroa. Lisäksi peritään puolivuotismaksu takauksen jäljellä olevasta määrästä 0,75 % Takauksesta aiheutuvat menot voivat suurimmillaan olla noin euroa.

7 Maatalouden de minimiksenä myönnettävä tuki
Muille tuotantosuunnille kuin maito-, sika- ja hedelmä/vihannestuotantosuunnan tiloille joudutaan myöntämään takaus maatalouden de minimis –tukena Aikaisempia maatalouden de minimis –tukia ovat olleet; maatalousyrittäjien opintoraha 2014, tilaneuvontatuki III ja IV haku 2013, tilaneuvontatuki I-IV haku 2014, sokerijuurikkaan kuljetustuki 2013 ja 2015, sikatalouden kriisituki 2015, väliaikainen kansallinen lisätuki 2015 ja hirvivahinkokorvaukset (pelto) 2015 Eli edellä mainitut tuet ja takaustuki sekä tulevat maatalouden de minimis tuet ei saa nousta yli euron minkään kolmen verovuoden aikana. Siten takaus voi pienentää tulevia muita tukia Maatalouden de minimistuet ELY-keskus tarkastaa tukisovelluksen raportista takauksen päätöksen tekohetkellä


Lataa ppt "Aulis Kuusela Maaseutuvirasto"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google