Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vilpistä ja sen selvittämisestä | Petri Sjöblom

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vilpistä ja sen selvittämisestä | Petri Sjöblom"— Esityksen transkriptio:

1 Vilpistä ja sen selvittämisestä 6.3.2013 | Petri Sjöblom

2 Päivän teemat 1. Vilppiin puuttumisen perusta ja seuraamuslogiikka
2. Yliopiston menettelyohjeet lyhyesti 3. Mikä on ja miten toimii PTO? 4. Selvittäjän rooli ja ohjeistus 5. Esimerkkitapaus

3 Yliopistolain kurinpitopykälä 1.1.2012-
Kurinpidollisesti voidaan rangaista opiskelijaa, joka 1) häiritsee opetusta; 2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti; 3) menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo yliopiston järjestystä; 4) kieltäytyy 43 d §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä; taikka 5) on käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

4 Mitkä ovat yliopiston käytössä olevat kurinpitokeinot?
rehtorin antama kirjallinen varoitus hallituksen päätös määräaikaisesta erottamisesta (max. 1 v.) erottaminen mahdollista, kun opiskelija jatkaa em. menettelyä varoituksen saatuaan tai myös suoraan, kun teko tai laiminlyönti on vakava mitään muita sanktioita ei voi liittää näihin keinoihin (esim. opinto-oikeuden menetys tai aiempien suoritusten mitätöinti) lisäksi oikeus kehottaa poistumaan opetustilasta ja ainakin periaatteessa käytettävissä myös kolmen päivän "porttikielto", jos riski, että opiskelijan väkivaltainen tai uhkaava toiminta vaarantaa muiden turvallisuutta huomautus on nuhtelua, ei virallinen kurinpitokeino

5 Seuraamuslogiikka kurinpito on julkisen vallan käyttöä, jossa määrätään hallinnollinen rangaistusseuraamus kurinpitotoimien käyttö edellyttää lievää vakavampaa ja moitittavampaa tekoa yliopisto päättää vireillepanosta ja vastaa selvittämisestä, muukin taho voi esittää opiskelija ei ole velvollinen esittämään mitään selvitystä, mutta hänelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi

6 Yliopiston menettelyohjeet vilppitapausten varalle 19.12.2012-
eettiset säännöt, vilppikuvaukset, menettelyohjeet ja seuraamustaulukko vilpin seurauksena voi olla em. kurinpitokeinojen lisäksi opintosuorituksen hylkääminen. Näin on, koska vilpillinen suoritus ei osoita opiskelijan todellista osaamista. Opintosuorituksen hylkäämiseen voidaan lisäksi liittää dekaanin huomautus. hylättyyn opintosuoritukseen haetaan muutosta oikaisumenettelyllä (14 pv) : jatkotutkintojen opinnäytteet → päätöksen tehnyt elin gradut ja diplomityöt → tutkintolautakunta muut opintosuoritukset → kaksivaiheinen menettely: ensin opettaja, jonka päätökseen voi hakea oikaisua tutkintolautakunnalta

7 Menettelyohjeiden keskeinen sisältö
eettisen toiminnan lähtökohdat (vrt. Tutkimuseettinen neuvottelukunta, vilpin eri muodot: tenttivilppi, vilpillisyys harjoitustöissä tms, vilpillisyys opinnäytteissä seuraamukset plagiointi ja sähköinen plagiaatintunnistus

8 Esimerkkitapaus Selvittäjä saa opettajalta ilmoituslomakkeella tiedon vilppiepäilystä. Lomakkeella sanotaan näin: ”Opiskelijan palauttama seminaarityö muistuttaa kovasti hänen aiemmalla kurssilla palauttamaansa työtä. Annoin hänelle jo uuden mahdollisuuden palauttaa asianmukainen tehtävä, mutta uusikaan tehtävä ei vakuuta vaan on edelleen paljolti sama kuin vanha työ. Miten edetään ja onkos tämä jo vilppiä?


Lataa ppt "Vilpistä ja sen selvittämisestä | Petri Sjöblom"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google