Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO OPISKELIJAVALINTOJEN KEHITTÄMINEN Jyväskylän yliopiston opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tuula Maijanen.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO OPISKELIJAVALINTOJEN KEHITTÄMINEN Jyväskylän yliopiston opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tuula Maijanen."— Esityksen transkriptio:

1 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO OPISKELIJAVALINTOJEN KEHITTÄMINEN Jyväskylän yliopiston opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tuula Maijanen

2 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MITÄ TAVOITELLAAN? korkeakouluopintoihin pääsyä sujuvoitetaan. opiskelijavalinnan päävalinnat varataan hakijoille, joilla ei ole aiempaa vastaavan tasoista tutkintoa tai opiskeluoikeutta. samanaikaisesti kehitetään korkeakoulujen sähköistä haku- ja valintajärjestelmää.

3 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MIKSI? Pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, pyritään saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän aidosti uusia opiskelijoita sekä kohdentamaan opiskelupaikat nykyistä paremmin. Päämääränä on nopeuttaa korkeakoulutuksesta työmarkkinoille siirtymistä ja kohentaa työllisyysastetta.

4 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MITEN? (1/2) Ensimmäisessä vaiheessa otetaan käyttöön korkeakoulujen yhteinen valtakunnallinen yhteishaku (KSHJ) sekä mahdollistetaan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevien valinta omassa kiintiössään. Nämä uudistukset on tarkoitus toteuttaa vuoden 2014 opiskelijavalinnoissa. Toisessa vaiheessa 2015: varataan yhteishaun opiskelupaikat kokonaan ensimmäistä kk-tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaansa hakeville ja tarjotaan koulutusalaa vaihtaville sekä vastaavantasoisen tutkinnon suorittaneille joustavia tapoja hakeutua uuteen koulutukseen. (”kiintiöajatus”)

5 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MITEN? (2/2) Oppijan verkkopalvelut -hanke (2011 - 2014): tuotetaan opiskelua, siihen hakeutumista sekä oppimista ja urasuunnittelua tukevia palveluita elinikäisen oppimisen periaatteella. Palvelu on tarkoitettu mm. koulutukseen hakeutujille, opiskelijoille, oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille. KOTVE: Koulutustiedon verkkopalvelu, osana Oppijan verkkopalvelukokonaisuutta Korkeakoulujen opiskelijahaun tietojärjestelmien uudistamisen tavoitteena on yhdistää hakujärjestelmät sekä opiskelu- ja koulutustarjontatiedot hakijalle ja opinto-ohjaukselle selkeäksi kokonaisuudeksi. Tietojärjestelmien uudistamisella tavoitellaan myös tuottavuushyötyä.

6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MIKÄ MUUTTUU? (1/2) 2014 amk:jen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa yhteishaussa, yhdellä lomakkeella uudessa sähköisessä hakujärjestelmässä Tiedot koulutustarjonnasta sekä tutkintoon johtavan koulutuksen että muun korkeakoulutuksen osalta ovat saatavilla "yhden luukun" periaatteella. Yhteishakuun kuuluu suurin osa tutkintoon johtavasta koulutuksesta. Hakuvaihtoehtojen määrä vähenee, kun korkeakoulut siirtyvät entistä laajempiin valintakokonaisuuksiin.

7 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MIKÄ MUUTTUU? (2/2) Hakija asettaa korkeintaan 6 hakukohdetta ensisijaisuusjärjestykseen. Koulutusalaa vaihtaville sekä korkeakoulujen välillä ja niiden sisällä siirtyville tarjotaan joustavia tapoja hakeutua uuteen koulutukseen. Vaikka hakija voisi tulla valituksi useaan koulutukseen, yhteishaussa hakeneelle tarjotaan kuitenkin vain yhtä opiskelupaikkaa. Tarjous perustuu hakijan asettamaan ensisijaisuusjärjestykseen.

8 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tilannekatsaus 2/2012 (1/3) Uudistuksen aikataulua on siirretty alkuperäisestä tavoitevuodesta 2013 vuodella eteenpäin siten, että uudistuksen ensimmäisen vaiheen mukaiset opiskelijavalinnat ja korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä otetaan käyttöön kevään 2014 yhteishaussa. Osia järjestelmästä pilotoidaan kuitenkin jo syksyn 2013 hauissa nykyisellä lainsäädännöllä (JY:n ITK ja MLTK hyvin todennäköiset pilotoijat).

9 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tilannekatsaus 2/2012 (2/3) Korkeakoulujen opiskelijavalintoja koskeva uudistus edellyttää yliopistolain, ammattikorkeakoululain sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annettujen lakien muuttamista. Uudistuksen ensimmäisen vaiheen edellyttämä hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2012. Kuluvan vaalikauden aikana valmistellaan OKM:ssä myös hallitusohjelman mukainen esitys uudistuksen toisesta vaiheesta.

10 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Tilannekatsaus 2/2012 (3/3) helmikuun alkuun mennessä luvattu tarkempi kuvaus hankkeen läpiviennin aikatauluista, mutta vielä tähän päivään (9.2.) sitä ei ole saatu. JY:n rehtori on luvannut resurssit yliopiston keskitetyn hakijapalvelun uuden työntekijän palkkaamiseen. Hakuilmoitus hahmoteltu ja asiaa viedään eteenpäin. Vuosikello 2012: https://www.jyu.fi/hallintokeskus/koulutuspalvelut/opisk elijapalvelut/opvalinta https://www.jyu.fi/hallintokeskus/koulutuspalvelut/opisk elijapalvelut/opvalinta


Lataa ppt "JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO OPISKELIJAVALINTOJEN KEHITTÄMINEN Jyväskylän yliopiston opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tuula Maijanen."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google