Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kasvattajan tuki lapsen leikissä LEIKIN PEDAGOGINEN JAOTTELU

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kasvattajan tuki lapsen leikissä LEIKIN PEDAGOGINEN JAOTTELU"— Esityksen transkriptio:

1 Kasvattajan tuki lapsen leikissä LEIKIN PEDAGOGINEN JAOTTELU
1 Esiopetuksen didaktiikka –kurssin osakurssi Leikki esiopetuksessa Täydennyskoulutus, Joensuun yliopisto Ulla Härkönen Dosentti, KT, lto, varhaiskasvatuksen lehtori Joensuun yliopisto Savonlinnan OKL 2009

2 Leikin pedagoginen jaottelu
2 Leikin pedagoginen jaottelu Opettajan pedagogisen ohjauksen kannalta on tunnettava seuraava leikin pedagoginen jaottelu: A. LUOVAT LEIKIT B. SÄÄNTÖLEIKIT

3 A. LUOVAT LEIKIT 1. Esineleikit (object) (0-2v)
3 1. Esineleikit (object) (0-2v) 2. Roolileikit eli kuvitteluleikit eli mielikuvaleikit (2-6 v.) 3. Luovat rakenteluleikit 4. Näytelmäleikit 5. Käsinukkeleikit 6. Viihdytysleikit

4 B. SÄÄNTÖLEIKIT 1. Perinneleikit (pihaleikit) 2. Didaktiset leikit
4 1. Perinneleikit (pihaleikit) 2. Didaktiset leikit 3. Rakenteluleikit (säännön mukaiset; esim. valmiit ohjeet) 4. Liikuntaleikit 5. Laululeikit 6. Sormileikit 7. Pelit

5 Ensin käsitellään luovien leikkien kategoriaa
Ensiksi.. 5 Ensin käsitellään luovien leikkien kategoriaa

6 A. LUOVAT LEIKIT JA LUOVUUS
6 lapset keksivät ja suunnittelevat itse teeman, aiheen, juonen, leikkitoverit, leikkimateriaalin ympäristön ilmiöt heijastuvat näihin leikkeihin luovat leikit mahdollistavat luovuuden, mielikuvituksen ja leikin muuntelun Ne kehittävät lasta monipuolisesti luovaa esineleikkiä on jo pienillä lapsilla, mutta luovat leikit ovat keskeisiä 2,5 - 6/7 -vuotiailla

7 1. ESINELEIKKI 7 ennen varsinaista esineleikkiä on jo aikuisen ja vauvan yhteistä emotionaalista toimintaa Tarttuminen kehittyy: esineiden manipulaatiota (Elkonin), toistoa n. 1-v.: Esineiden funktionaalinen, käyttötarkoituksen mukainen käsittely (aikuisen malli vaikuttaa) toiminta yleistyy (juo itse ~juottaa nukkea) 1-2-v: korvaa puuttuvan esineen toisella (tikku on kuumemittari) leikkitoimintojen integroituminen: syöttää nukkea ja syöttää uudelleen, sitten kaksi erilaista loogista toimintoa, sitten useampi erilainen toiminto loogisesti peräkkäin

8 2. ROOLILEIKKI eli kuvitteluleikki eli mielikuvaleikki
8 eli kuvitteluleikki eli mielikuvaleikki tarkoitetaan lasten itsensä järjestämiä leikkejä, joissa he toimivat tietyissä rooleissa, esim. leikkivät kotileikkejä, ammattileikkejä tai seikkailuleikkejä n. 2-v: lapsi laittaa nuket toimimaan n. 3-v: roolin ottaminen (nimeää itsensä roolin toimijaksi ja jäljittelee)

9 …ROOLILEIKKI… 9 leikkitoiminnan integroituminen ja sanojen liittyminen toisiinsa ilmenevät lapsen kehityksessä yhtä aikaa aluksi leikki on rinnakkain leikkiä, sitten sosiaalista yhteisleikkiä kehittää mielikuvitusta, älyllistä toimintaa, monimutkaista ajattelua, luokittelua, ennakointia, kielen kehittymistä, sosiaalisuutta, fyysisiä toimintoja, emootioita ~ oppiminen on aktiivista

10 …ROOLILEIKKI… 10 roolileikeissä lapsi ratkaisee ristiriidan toden ja toiveen välillä: lapsella on halu toimia aikuisten tavoin (Vygotsky)

11 Roolileikin teema-alueet
11 1. Kotileikkiteema-alue 2. Ammatteja jäljittelevien leikkien teema-alue 3. Seikkailuleikkien teema-alue (4. Muut leikit –teema-alue)

12 1. Kotileikkiteema-alue
12 1. Kotileikkiteema-alue Aiheita: esim. aamutoimet perheessä, lauantaisaunominen, yö, ruokailu, jne. Motiivit: intiimit ihmissuhteet, voimakkaat tunteet: rakkaus, hoiva, huolehtiminen, antaminen, hoitaminen, ymmärtäminen, huomioiminen; suuttuminen, viha, alistaminen, rankaiseminen, perhe-elämän vaikeat tilanteet

13 …Kotileikit… Sukupuolikysymys: tytöt leikkivät enemmän; myös pojat
13 Sukupuolikysymys: tytöt leikkivät enemmän; myös pojat Ohjaus: ohjauksella kaikille lapsille, niin pojille kuin tytöille esim. yhteinen kotileikkipäivä, jolloin useita koteja ja kaikilla lapsilla mahdollisuus leikkiä kotileikkiä ja useita erilaisia aiheita ovat kehittäviä leikkejä intiimien tunteiden ja elämän kokemusten käsittelyn vuoksi

14 2. Ammatteja jäljittelevien eli yhteiskunnallisten leikkien teema-alue:
14 Aiheita: sairaanhoitaja, lääkäri, autonkuljettaja, kampaaja, parturi, kirjastonhoitaja, tarjoilija, myyjä, rakentaja, kalastaja, poliitikko, pankinjohtaja, avaruuslentäjä, opettaja, poromies Motiivi: hoitaminen, palveleminen, asiantuntija-asiakas -suhde; osaaminen; vaikuttaminen

15 …Ammattileikit… 15 Sukupuolikysymys: tytöt leikkivät enimmäkseen naisten ammatteja, pojat miesten ammatteja, molemmat tasa-ammateissa Ohjaus: sekä tytöille että pojille kaikkia kokemuksia vuoronperään, vrt. tasa-arvotavoite

16 3. Seikkailuleikkiteema-alue
16 Aiheita ja motiivit: - piilosillaolo, taikuruus, yllätyksellisyys, pelottavuus, takaa-ajo, onnettomuudet, katastrofit, mullistukset, sota, vahingoittaminen, tappaminen; pelastaminen, auttaminen, korjaaminen

17 …Seikkailuleikit… 17 Sukupuolikysymys: pojat leikkivät näitä leikkejä enemmän kuin tytöt Ohjaus: positiivisia leikkejä voi kannustaa; negatiivisia leikkejä tulee ohjata positiiviseen suuntaan ja etsiä uudenlaisia ratkaisuja, esim. neuvottelu, hyvät menetelmät ja hyvä ja moraalinen toiminta ja tulos; vaarallisia leikkejä tulee kieltää, mutta pitää varoa olemasta liian pelokas ja liian ylihuolehtiva

18 3. LUOVAT RAKENTELULEIKIT
18 A) rakentaminen roolileikkiä varten, esim. kodin rakentaminen kotileikkiin, laivan rakentaminen matkustamiseen; tällöin leikkiminen on pääasia ja rakentaminen on edellytys sille B) roolissa rakentaminen, esim. rakennusmies toimii rakentajana C) vapaa palikkarakentelu

19 4. NÄYTELMÄLEIKKI Pohjana käsikirjoitus tai tarina, joka muokataan
19 Pohjana käsikirjoitus tai tarina, joka muokataan Sisältää kohtauksia ja muodostaa yhtenäisen juonen Sisältää usein opetuksen tai muun kasvatuksellisen tarkoituksen Lapset tutustutetaan asiaan ja näyttelemiseen

20 …NÄYTELMÄLEIKKI… 20 Voidaan ohjata opettajan ohjauksen mukaan (kuten teatterissa) tai käyttää lasten omaa kekseliäisyyttä mukana Voidaan tehdä kertaesityksiä tai harjoitella esim. juhlaa varten näytelmä Leikkinä esitys on mielikuvituksellinen ja voi vaihdella Sadut lähteenä Opettajan pedagoginen ohjaus auttaa lapsia "näyttelemään" eikä vain "sanomaan mitä esittää"

21 5. KÄSINUKKELEIKIT 21 Käsinukke on toimiva ja helppo väline ilmaisussa ja opetuksessa Käsinukke kertoo, tulee vierailemaan, "opettaa", on ystävänä, ryhmän nimikko-olentona, lapset käyttävät sitä, tai tekevät itse ja käyttävät sitä, aikuiset esittävät lapsille teatteria jne.

22 …KÄSINUKKELEIKIT… Kuuluu luoviin leikkeihin
22 Kuuluu luoviin leikkeihin sorminukke, käsinukke, sauvanukke, varjokuvanukke, marionetti draama ja teatteri ja roolileikki läheisiä toisilleen, mutta eivät samaa; roolileikki on kaikkein vapain ja luovin lapsen toiminnan muoto; draamassa ja teatterissa aikuisen osuus on ohjaavampi: esim. etukäteistarinan ja ohjeiden muodossa

23 6. VIIHDYTYSLEIKKI 23 Tarkoitus pelkästään viihdyttää, naurattaa, hauskuuttaa, "pelleillä" Esim. käsillä tehdään hauskoja ääniä, varjoliikkeitä; lapsia keikutetaan sylissä jotta naurattaa Kasvoja väännellään hassun näköisiksi, elehditään naurettavasti, matkitaan jotain naurattavasti, leikitään kutitusleikkejä

24 …VIIHDYTYSLEIKKI… Puhutaan hassuja juttuja ja nauretaan ja kikatetaan
24 Puhutaan hassuja juttuja ja nauretaan ja kikatetaan Käytetään esineitä, jotka on tarkoitettu hauskuttajiksi (nokkivat kanat, ketun häntä kaivossa)

25 Käsitellään sääntöleikkien
Toiseksi 25 Käsitellään sääntöleikkien kategoriaa

26 B. SÄÄNTÖLEIKIT JA SÄÄNNÖNMUKAISUUS
26 sovitut säännöt määrittelevät ulkoapäin leikkimisen tavan, henkilöt, suhteet ym. lapsi mukauttaa toimintansa sääntöjen mukaan niissä pyritään ratkaisemaan jokin tehtävä kehittävät älyllisiä prosesseja (esim. oppimispelit), yksin tai ryhmässä toimimisen taitoja, myös kilpailua voi syntyä

27 …Sääntöleikeistä… aikuiset tai toiset lapset opettavat niitä
27 aikuiset tai toiset lapset opettavat niitä tarkoitetaan oppimis- ja seurapelejä kuten pala-, muisti- ja korttipelejä sekä liikunnallisia leikkejä kuten hippaa, jalkapalloa tai piiloleikkejä ym. vetoavat lapsiin leikkimotiivin kautta erityisesti 6/7 vuodesta eteenpäin eivät saisi vallata alaa luovilta leikeiltä liian aikaisin, kuten usein on käynyt päiväkodeissamme

28 1. PERINNELEIKIT 28 Hippaleikit, piilosilla olo, narunhyppely, värisillä ja peilisillä leikkiminen, kuka pelkää x-miestä, avaimenpiilotus, kymmenen tikkua laudalla, keinuminen jne. ovat kansallista leikkiperinnettä On olemassa suuria leikkikirjoja, joista näitä leikkejä löytyy Monet todella perinteiset leikit ovat tunnettuja ympäri maailmaa, ehkä pienin muunnoksin Nykyään pihoilla leikkiminen on vähentynyt siitä mitä se on ollut agraariyhteiskunnan aikana Päiväkodeissa tulee huolehtia rikkaan leikkiperinteen siirtymisestä sukupolvelta toiselle

29 2. DIDAKTINEN LEIKKI Opetuksellinen leikki, opetusleikki
29 2. DIDAKTINEN LEIKKI Opetuksellinen leikki, opetusleikki Leikillä jokin oppimis- tai oivaltamistavoite, esim. aistien harjoitus (tunto-, maku-, haju-, näkö-, tasapaino-), muistin kehitys, tieto, looginen ajattelu tms. Aikuisten suunnittelemia leikkejä oppimista varten

30 …DIDAKTINEN LEIKKI… Vetoavat lasten motiiveihin leikinomaisuudella
30 Vetoavat lasten motiiveihin leikinomaisuudella Opetetaan lapsille, sitten voivat leikkiä itsekseenkin Voivat myös keksiä uusia itse Näitä nimitetty aiemmin myös viihdytysleikeiksi

31 3. RAKENTELULEIKIT- ohjeen mukaan
31 Puhdas rakentaminen; kehittää konstruktiivisia taitoja, päättelyä, tarkkuutta, matemaattisia kykyjä - rakentamista voi opettaa ja ohjata; se luo edellytyksiä luovalle rakentamiselle: 1. samanaikainen rakentaminen lasten kanssa malliksi edeltä 2. opettaja rakentaa edeltä vaihe vaiheelta ja lapset tekevät saman

32 …Rakenteluleikit ohjeen mukaan…
32 3. opettaja rakentanut rakennelman valmiiksi etukäteen, analysoidaan ja tehdään sama 4. rakennelman tai rakennuksen kuva, jonka avulla rakennetaan 5. kaavakuva, esim. pohjapiirros, jonka mukaan rakennetaan 6. sanallisten ohjeiden mukaan rakentaminen 7. muistista rakentaminen

33 4. LIIKUNTALEIKIT Leikki ei synny ilman käytännöllistä toimintaa
33 Leikki ei synny ilman käytännöllistä toimintaa Alle kouluikäiset liikkuvat halukkaasti Kehittyvä elimistö tarvitsee liikkumista Sopivia: juoksuleikit, palloleikit, renkaiden pyörittäminen yms. Myös esine- ja roolileikeissä käsitellään esineitä LIIKKEIN: koukistetaan ja suoristetaan lihaksia, käytetään lihaskoordinaatiota, käden ja jalkojen lihakset joutuvat liikkeeseen ja ponnistukseen

34 34 …Liikuntaleikit… Ovat lapsesta mielekkäitä, liikkeitä käytetään päämäärän saavuttamiseen leikissä Liikuntaleikit ovat osa liikuntakasvatusta Liikunta on edellytys myös henkiselle kasvulle Ulko- ja sisäliikuntaleikit erillisinä leikkeinä, leikit voimistelutuokioilla, leikit vapaina hetkinä, juhlissakin, retkillä esim. metsässä

35 5. LAULULEIKKI 35 Musiikkiin liittyvät liikunta- ja roolileikit kehittävät eläytymiskykyä, rytmitajua, motoriikkaa ja liikunnallista ilmaisukykyä Vapaata ja ohjattua Myös terapeuttinen merkitys: rentoutus, tunteiden kohtaaminen Ensin opetellaan laulu, sitten siirrytään leikin opetteluun

36 …Laululeikki… Mieti, opetetaanko leikki osissa vai kerralla kokonaan
36 …Laululeikki… Mieti, opetetaanko leikki osissa vai kerralla kokonaan Opetuksessa yhdistetään liikkeet, sanat ja melodia Ohjaaja toimii mallina ja ohjaa Huomio ilmeikkyyteen ja täsmällisyyteen Myös ns. yhteinen musiikki- ja liikuntahetki, ns. lauluhetki, luo yhteenkuuluvuudentunnetta

37 …Laululeikki… 37 Laulu- ja liikuntahetket omalle ryhmälle, kahdelle tai kaikille ryhmille yhtä aikaa; eri tavoitteita Ohjelma monipuoliseksi: laulut, kuunteluharjoitukset, liikunta-, sormi-, rooli- ja rytmileikkejä, soolo- ja orkesteriesityksiä ja loruja sopivasti vaihdelleen Kokonaisvaikutelmaa suunniteltava myös, mm. tunnevaihteluja harkittava Kilpaleikkien kahtaanlainen merkitys harkittava

38 6. SORMILEIKIT JA LORUT Liittyvät musiikkiin ja äidinkieleen
38 Liittyvät musiikkiin ja äidinkieleen Opitaan sanat, rytmi ja liikkeet sekä niiden yhtäaikainen ilmaisu, vaatii harjoitusta ja toistoa Myös runot ja riimit Paljon valmista ainesta olemassa, niitä voi muuntaakin ja keksiä uusia, myös lapset voivat itse tuottaa niitä, voidaan kerätä ja tallentaa

39 7. PELIT Oppimispelit Strukturoitu peliohjelma (esim. Liikanen)
39 Oppimispelit Strukturoitu peliohjelma (esim. Liikanen) Korttipelit Lautapelit Tietokonepelit

40 MUITA NIMITYKSIÄ JA LUOKITUKSIA
40 MUITA NIMITYKSIÄ JA LUOKITUKSIA Leikkipaikan mukaan: ulko- ja sisäleikit Materiaalien mukaan: hiekkaleikit, vesileikit, lumileikit, kuraleikit Ohjauksen määrän mukaan: Vapaa leikki - ohjattu leikki

41 Joitakin lähteitä 41 Askola-Vehviläinen, Sole1987. Saako leikki sijansa? Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. Oy Finn Lectura. Bergström, Matti, Mustat ja valkeat leikit. Leikki, kaaos ja järjestys aivoissa. WSOY. Porvoo, Helsinki, Juva. Bodrova, Elena Make-believe play versus academic skills: A Vygotskian approach to today’s dilemma of early childhood education. In European Early Childhood Education Research Journal, 16:3, Christensen, Netti & Launer, Irmgard1985. Leikki ja varhaiskasvatus. Kansankulttuuri. Finne, Marjatta, Palikat, poikakärryt ja paperikukkaseppel. Lastentarhojen leikkikulttuurista 20-luvulta 60-luvulle. Loimaan kirjapaino. Hakkarainen, Pentti, Motivaatio, leikki ja toiminnan kohteellisuus. Orientia-Konsultit. Helsinki. Hakkarainen, Pentti Leikki ja leikin ohjaus varhaiskasvatuksessa. Teoksessa A. Helenius & R. Korhonen Pedagogiikan palikat. Johdatus varhaiskasvatukseen ja –kehitykseen. WSOY, Hakkarainen, Pentti Oppiminen ja ongelman ratkaisu ennen kouluikää. Teoksessa A. Helenius & R. Korhonen Pedagogiikan palikat. Johdatus varhaiskasvatukseen ja –kehitykseen. WSOY, Helenius, Aili, Roolileikki ja lasten suhteet. Jyväskylän yliopisto. Psykologian laitoksen julkaisuja 246. Helenius, Aili, Leikin kehitys varhaislapsuudessa. Kirjayhtymä. Helsinki

42 …joitakin lähteitä… Helenius, Aili & Korhonen, Riitta Pedagogiikan palikat. Johdatus varhaiskasvatukseen ja –kehitykseen. WSOY. Hännikäinen, Maritta Roolileikkiin siirtyminen leikin kehitysvaiheena. Piagetilainen näkökulma. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen laitos. Kalliala, Marjatta, Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos. Gaudeamus. Korkiakangas, Pirjo, Muistoista rakentuva lapsuus. Kansatieteellinen Arkisto 42. Laxen, Ulla Luova leikki varhaiskasvatuksessa Weilin + Göös. Helsinki. Lummelahti, Leena Didaktiset leikkiharjoitukset esiopetuksessa. Kirjayhtymä. Helsinki. Mäntynen Pirkko, Pikkulasten leikin edellytykset päiväkodissa. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 37. Salminen, Hannele, Leikin välineet. Sosiaalihallituksen julkaisuja 5/1988. Thorne, B Gender Play. Girls and boys in school. Rutgers: Open University Press. Huomaa että lähteinä ovat myös mainittujen lähteiden lähteet. Tulossa: Sopanen Minna-Pia, jatko-opiskelija Joensuun yliopistossa, Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa. Väitöskirja käsittelee Leikin käyttöä esiopetuksessa kielen oppimisen alueella KIITOS!


Lataa ppt "Kasvattajan tuki lapsen leikissä LEIKIN PEDAGOGINEN JAOTTELU"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google