Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sirpa Salo-Saari Oppimatkalla ammattilaiseksi. Sirpa Salo-Saari Ammatillinen kehittyminen TAHTO TIEDOTUSKOROHKEUSKOKEMUSITSETUNTEMUSHARJOITTELUOPISKELU.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sirpa Salo-Saari Oppimatkalla ammattilaiseksi. Sirpa Salo-Saari Ammatillinen kehittyminen TAHTO TIEDOTUSKOROHKEUSKOKEMUSITSETUNTEMUSHARJOITTELUOPISKELU."— Esityksen transkriptio:

1 Sirpa Salo-Saari Oppimatkalla ammattilaiseksi

2 Sirpa Salo-Saari Ammatillinen kehittyminen TAHTO TIEDOTUSKOROHKEUSKOKEMUSITSETUNTEMUSHARJOITTELUOPISKELU PERUSLUONTEE NLAATU ARVOMAAILMAASENTEETTAIDOT

3 Sirpa Salo-Saari Askeleet ammatillisuuteen 1. Itsekeskeisyyden vaihe => huomio kiinnittyy omaan itseen Miten toimin? Selviydynkö tilanteesta? Katsooko kukaan? Miten muut reagoi? Asiakas kohdataan mutta asiakkaan tilanteen ymmärtämiseen ei vielä voimavaroja

4 Askeleet ammatillisuuteen 2. Vajoa tai ui = työn vaatimat perusasiat ”uimataito” alkaa hahmottua Epävarmuus vähenee Innostus oppimaan lisääntyy => to-ohjaajalta kysellään, pyydetään ”konsteja ja kellukkeita” Jännitys vähenee suhteessa asiakkaisiin Sirpa Salo-Saari

5 Askeleet ammatillisuuteen 3. Tilanteiden ymmärrys lisääntyy mutta sen mukaan on vielä vaikea toimia Perusasiat (rutiinit haltuun) oppiminen mahdollistaa oppimisen syventämisen Opiskellut sisällöt ja käsitteet alkavat tulla näkyviksi => käytännön asioiden ja teorioiden liittyminen toisiinsa alkaa hahmottua, mutta joustava todentaminen on haastavaa Itsearviointitaidot kehittyvät: oman toiminnan kriittinen tarkastelu lisääntyy sekä uusia oppimistarpeita havaitaan

6 Sirpa Salo-Saari Askeleet ammatillisuuteen 4. Kyky ymmärtää ja toimia sen mukaan Opiskelun päätyttyä Vähitellen ammatissa toimimisen kautta: työyhteisö + oma kasvu ja kehittyminen 5. Oman ammattitaidon välittäminen toisille Kehittyy useampien työvuosien kautta…

7 Sirpa Salo-Saari Itsearviointi ja oppiminen Tavoitteeseen välitavoitteiden kautta Realistisuus Oppimisen osittaminen pienimiksi osiksi –ja taas kokonaisuudeksi Mikä sujui? Mitä olisin voinut parantaa? Mitä opin? Reflektio lisää metakognitiota eli opiskellun asian/tilanteen/työkokemuksen arviointi lisää tietoisuutta omasta itsestä

8 Sirpa Salo-Saari Itsearviointi ja oppiminen Oppimispäiväkirja Kannustaa pohdiskeluun Väline tiedon soveltamiseen Henkilökohtainen näkökulma oppimiseen Portfolio Itsearviointi sekä ulkoinen arviointi yhdessä Kohdentuu koko työskentelyprosessiin Sitoutuminen työhön Saavutetut tulokset suhteessa tavoitteisiin Oman oppimisen ja kehittymisen arviointi suhteessa lähtötasoon Omat vahvuudet/kehittämiskohteet Omat työskentely- ja toimintatavat (suunnitelmallisuus, aikataulu, tehokkuus)

9 Sirpa Salo-Saari Oman oppimisen ohjaaminen Mitä koen oppineeni? Miten voin hyödyntää oppimaani? Mistä pidin eniten? Mikä työskentelyssä oli helpointa? Mikä oli tärkeintä? Mitä ongelmia työskentelyssä ilmeni? Miten ratkaisin niitä? Jos aloittaisin uudelleen työskentelyni, mitä silloin tekisin toisin? Mitä opin muilta? Kuinka yhteistyö toisten kanssa sujui? Mitä opit ryhmäsi jäsenistä? Miten paneuduin ja panostin tehtäviin ja työn eri vaiheisiin?

10 Sirpa Salo-Saari Oman oppimisen ohjaaminen Miten kuvailen itseäni oppijana? Mitä opin itsestäni (omasta työskentelystä ym.)? Mitkä tehtävät ja työtavat sopivat minulle parhaiten ja miksi? Mitä pitäisi muuttaa työskentelyssä? Millaiset tehtävät ja työtavat kiinnostavat eniten jatkossa? Miksi olen valinnut juuri kyseiset työt näyteportfoliooni? Mitkä niistä ovat omasta mielestäni parhaita? Mikä niissä on parasta? Miten niitä voisi vielä parantaa? Mitä toivoisit töittesi kertovan osaamisestasi ja sinusta itsestäsi? Mitä haluan seuraavaksi oppia?

11 Sirpa Salo-Saari Oman oppimisen ohjaaminen Viisi perustekijää… Tieto - asiatiedot, teoreettiset lähtökohdat Taito - kyky käyttää tietoa Kokemus - tieto ja taito yhdistyvät Suhdeverkot - tietojen ja kokemusten vaihtamiseksi Asenne – suhtautuminen tietoihin, taitoihin …joita yhdistää psyykkinen ja fyysinen energia (= voimanlähde toiminnalle) http://www.uta.fi/tyt/verkkotutor/sisalto.htm

12 Sirpa Salo-Saari Oman oppimisen ohjaaminen Voit kysyä itseltäsi: Mitä osaat? Mihin pystyt? Missä olet asiantuntija? Ketkä ovat tärkeimmät yhteistyökumppanisi? Mitä haluat saavuttaa? Mistä saat voimaa?

13 Sirpa Salo-Saari Palaute ja oppiminen Palaute on toisen kokemuksen kautta rakentuva mielipide => kuuntele ja mieti edellyttää aktiivista oman toiminnan pohtimista ääneen ei ole moite persoonaa kohtaan on opiskelijan oikeus => pyydä sitä On lupa kokeilla, erehtyä => niistä oppii parhaiten!

14 Sirpa Salo-Saari Palautteen vastaanottaminen Palaute kuvaa minua muiden näkemänä kertoo palautteen antajan tavasta tehdä havaintoja avaa uusia näköaloja ja uudistaa vanhaa palautteessa edetään: ei juututa vastaanottamisessa yksilöllisiä eroja: lannistuu, innostuu, puolustautuu, kehittyy… => vaikuttaa jokaisen toimintaan hänen valitsemallaan tavalla => Jokainen voi kehittyä palautteen vastaanotossa!

15 Sirpa Salo-Saari Palautteen antaminen Mitä positiivista ja hyvää? Mitä kehitettävää kannustavasti? Lopuksi yhteenveto ja kokonaisuuden kannalta parhaimmat palat ”Palaute on tarkoitettu tutkittavaksi, ei uskottavaksi”


Lataa ppt "Sirpa Salo-Saari Oppimatkalla ammattilaiseksi. Sirpa Salo-Saari Ammatillinen kehittyminen TAHTO TIEDOTUSKOROHKEUSKOKEMUSITSETUNTEMUSHARJOITTELUOPISKELU."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google