Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimesta datasta tiedon innovatiiviseen hyödyntämiseen - Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 19.11.2015 Anne Kauhanen-Simanainen Julkisen hallinnon tietohallinnon.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimesta datasta tiedon innovatiiviseen hyödyntämiseen - Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 19.11.2015 Anne Kauhanen-Simanainen Julkisen hallinnon tietohallinnon."— Esityksen transkriptio:

1 Avoimesta datasta tiedon innovatiiviseen hyödyntämiseen - Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 19.11.2015 Anne Kauhanen-Simanainen Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) kokous

2 Kiinteistötietovaranto Yritys- ja yhteisö- tietovaranto Maastotietovaranto Kulkuneuvo- tietovaranto Tie- ja katu- verkkotietovaranto Muut paikkatietovarannot Ennakoinnin tietovaranto Seurannan ja valvonnan tietovaranto Toiminta- ympäristö- tietovaranto Tilastotietovaranto Säädöstietovaranto Julkishallinnon hanketietovaranto Julkishallinnon organisaatiot tietovarantona Toimipaikkatietovaranto EU-tietoaineistojen tietovaranto Löytyvyys / saatavuus / käytettävyys Maksuttomuus/ maksullisuus Tietoturvallisuus/ tietosuoja Julkisuus/ salassapito / käyttöoikeudet Julkisten hankintojen tietovaranto Tapahtumatietovaranto Päätös- tietovaranto Vaikuttavuuden arvioinnin tietovaranto Tilannekuvan tietovaranto Rakennus- ja huoneisto- tietovaranto Palvelukuvausten tietovaranto Palvelunjärjestäjien ja - tuottajien tietovaranto Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Uutistietovaranto Metatietovarannot Julkishallinnon datakatalogit Luonnonvara- ja ympäristötietovaranto Yhteiskunnan tilaa kuvaava tietovaranto Säätietovaranto Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Sopimustietovaranto Arvo-osuus- järjestelmän tietovaranto Tuonti- ja vienti- tietovaranto Verotustietovaranto Vakuutustietovaranto Maaseutuelin- keinohallinnon tietovaranto Työvoimatietovaranto Potilastietovaranto Eläketietovaranto Etuustietovarannot Talous-, tulos- ja henkilöstötietovaranto Terveydenhuollon tietovaranto Sosiaalihuollon tietovaranto Kulttuurisisältöjen tietovaranto Tutkimusaineistojen tietovaranto Tutkimustietovaranto Oppimateriaalien tietovaranto Kansallinen osaa- misen pääoman tietovaranto Puolustusvoimien tietovarannot Rikosrekisteri tietovarantona Tietoturva- ohjeistukset tietovarantona Rikollisuuden torjunnan tietovarannot Liikenne- tietovaranto Oikeusratkaisujen tietovaranto Henkilötietovaranto Kansainvälisen osallistumisen tietovaranto Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Toimilupia koskevat tietovarannot Kuulemisen tietovaranto Tavaratietovaranto

3 Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 ‒ Valtiovarainministeriö asetti ohjelman 17.5.2013 ‒ Toimenpideohjelma, jonka avulla koordinoidaan tietovarantojen avaamista, luodaan yhteisiä käytäntöjä, tuetaan ja vauhditetaan tietovarantojen avaamisen prosessia. ‒ Päämääränä, että tietovarantojen avaamisesta tulee osa hallinnon normaalia toimintaa ja se otetaan huomioon kehittämisessä, suunnitelmissa ja hankinnoissa. 3pp.kk.vvvv

4 4 Avoimen tiedon ohjelman organisointi Valmistelu- ja koordinointityöryhmä (VM, OM, LVM, OKM, TEM) Yhteistyöverkosto Muut ohjelmat Esim. Avoimen hallinnon hanke, avoin tiede, 6aika Asiantuntijaryhmä : Esim. Avoimen tietoaineiston käyttölupasuositus Projektit Asiantuntija- ryhmä JulkICTLab Kehittämis- ympäristö Dataportaali- projekti Tapahtumat Asiantuntija- Ryhmä: Esim. ohjeistus Virastot ja laitokset Kunnat Kehittäjäyhteisöt Yritykset Tutkijayhteisöt Yliopistot, oppilaitokset Ohjausryhmä, laajapohjainen Kansalaisyhteisöt EU-yhteistyö Share PSI Pohjoismainen yhteistyö

5 Ohjelman resurssit ‒ Ennakoidut kokonaiskustannukset vuoden 2015 loppuun mennessä noin 200 000 euroa ilman palkkakuluja (ei sisällä Avoindata.fin ja JulkICTLabin eikä yhteistyöosapuolien omien avoimen datan hankkeiden kustannuksia). ‒ Ohjelman ja sen toimenpiteiden valmisteluun ja koordinointiin on henkilötyötä ollut käytettävissä n. 1,3 htv:n vuosipanostus sisältäen kesäkuusta 2014 vuoden 2015 loppuun päätoimisen ohjelmapäällikön. ‒ Tietovarantojen avaamiseen on vuosina 2013-2015 myönnetty valtion tulo- ja menoarviossa 3-6 miljoonaa euroa vuodessa pysyvänä määrärahana. Uusien lisämäärärahoja vaativien tietovarantojen avaaminen on käsitelty osana julkisen talouden suunnitelmaa. 5

6 Avoimen tiedon ohjelma päättyi kesäkuussa 2015 - Mitä datan avaaminen on tuonut?

7 Avoin data keväällä 2013 – innostusta ja hämmennystä ‒ Tim Berners Lee 2008: Raw data – now! ‒ Avoimen datan periaatteet Yhdysvalloissa v. 2008 ‒ Valtioneuvoston periaatepäätös 2011 ‒ Hallitusohjelman kärkihanke 2011 ‒ Selvitys tietoluovutusten periaatteista ja käytännöistä 2012 ‒ EU-strategia 2011 ja PSI –direktiivin uudistaminen 2013 ‒ Open Government Partnership 2013 ‒ Avoimen datan kansainvälinen liike ‒ Aktiivisia kehittäjäyhteisöjä ‒ Helsinki Region Infoshare –palvelu (HRI) 2011 ‒ MML:n maastotiedot oli avattu 2012 ‒ Suomella ei ollut kansallista avoimen datan portaalia ‒ Ei ollut yhtenäisiä käyttöehtoja avoimille tietoaineistoille ‒ Avoimen datan käsite oli uusi monelle: ”Onhan meillä kaikki jo netissä.” Virastot ja hallinnonalat eri vaiheissa avoimeen dataan nähden. 7

8 Avoin data syksyllä 2015 – ‒ Julkisen hallinnon avointa dataa on runsaasti saatavilla ‒ Avoimuutta edistäviä ohjelmia ja hankkeita runsaasti meneillään ‒ Useat virastot ja kunnat avanneet aineistojaan ‒ Avoindata.fissä metatiedot lähes 1500 aineistosta, useita alue- ja teemaportaaleja ‒ JHS 189 julkisen hallinnon suositus avointen tietoaineistojen käyttöehdoiksi käytössä (JHS –suositusten Top-ten – listalla) ‒ JulkICT Labissa avoimeen dataan perustuvia kokeiluja ‒ Runsaasti innovatiivisia sovelluksia ‒ Taloudellisen ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tutkimus alullaan ‒ Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma: ”Luodaan avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille.” ‒ Hallituksen kärkihankkeet, JulkICT:n kärkihankkeiden työpaketit, digitalisoinnin periaatteet, digihanke-ehdotukset, avoimen tiedon ohjelman linjausehdotukset 8

9 Avattua dataa voidaan käyttää uudelleen eri tarkoituksiin – sitä on saatavilla ‒ laillisesti ilman käyttörajoituksia, avoimin käyttöehdoin ‒ teknisesti koneluettavassa, rakenteisessa muodossa ‒ maksutta ‒ tietosuoja ja muut lainsäädännön rajoitukset huomioiden 9

10 Julkishallinnon tietovarantoja on avattu: ‒ Alkoi valtionhallinnossa vuoden 2012 maastotiedoista ja jatkui sää-, ilmasto- ja meridatan sekä ilmastomallien avaamisella. Ympäristöhallinnon tietovarannot maksuttomiksi jo v. 2008. ‒ Avoimet aineistot monipuolistuneet mm. tilastoaineistoilla, liikenne- ja ajoneuvotiedoilla, maaperätiedoilla, metsävaratiedoille elintarviketiedoilla, kulttuuriperintöaineistojen ja Tilastokeskuksen aineistojen osittaisella avaamisella, esim. postinumeroalueet ja avaaminen jatkuu edelleen ‒ Useat kunnat ovat avanneet aineistojaan, esim. kuntien ostot ‒ Vuonna 2016 Finlexin säädöstietokannat koneluettavassa muodossa

11 Open data index 2014 pp.kk.vvvvOsasto11

12 Paljon on vielä avaamatta: - päätöstietoja - yritystietoja - menetelmiä, malleja - valtion hankinnat - …

13 Hyödyt on ennakkoon arvioitu huomattaviksi – tutkimus ja analytiikka aluillaan ‒ Yhteiskunnan läpinäkyvyys ja demokratia ‒ Viranomaistoiminnan läpinäkyvyys ‒ Kansalaisvaikuttamisen ja tiedonsaannin uudet mahdollisuudet ‒ Tiedon alkuperän näkyvyys ja luotettavuus ‒ Kansantaloudelliset hyödyt ‒ Innovaatiot ja uusien (liike-) toimintamahdollisuuksien tukeminen ‒ Tiedon jalostaminen ja palvelut, uudelleen käyttö, sovellukset ‒ Uusia aineistoja tieteen, tutkimuksen ja oppimisen käyttöön ‒ Hallinnon sisäinen tehokkuus ‒ Päällekkäisen tiedonkeruun vähentäminen ‒ Tietovarantojen laadun parantaminen ‒ Tiedon hyödyntämisen tehostaminen hallinnon sisällä

14 Mitä ohjelmasta jää vietäväksi pysyvään toimintaan? ‒ Kansallinen avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu ‒ Kuvailutiedot avatuista aineistoista sekä yhteentoimivuuden kuvauksia ja ohjeita ‒ Ohjeistus valtion ja kuntien datan avaamiseen ‒ Palveluväylän liityntäkatalogi? ‒ Avointa dataa hyödyntävien julkishallinnon palvelujen kehittämis- ja kokeiluympäristö ‒ Rahoitusperiaatteet ja kriteerit julkisen talouden suunnitelman valmistelussa ‒ JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupasuositus ‒ Avoimen tiedon vaikuttavuuden esiselvitys ja seurantatiedon kerääminen ‒ Erilaiset tapahtumat, kilpailut, esiintymis- ja koulutustilaisuudet (Open Finland Challenge, Nordic open data week) ‒ Aktiiviset toimijat ministeriöissä, virastoissa ja laitoksissa, kunnissa, kehittäjäyhteisöissä, yrityksissä ‒ Muut ohjelmat ja hankkeet: avoin tiede, avoin hallinto, 6Aika jne. ‒ Kansainvälinen yhteistyö (Share PSI 2.0, Pohjoismainen yhteistyö) Jakelu - Avoindata.fiKokeilut - JulkICTLab KäytännötVerkostot ja yhteistyö 14 Tietopoliittiset linjaukset

15 Avoindata.fi – avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu Julkaistiin syyskuussa 2014 Avoimen tiedon ohjelman puitteissa Palveluun integroitiin Yhteentoimivuus.fi-portaalin sisältö (Yhteentoimivuus.fi poistui käytöstä lokakuussa 2014) Avoindata.fin tehtävä ‒ Palvelu kokoaa metatiedot kaikista julkishallinnon avatuista tietovarannoista ja edistää yhteentoimivuutta käyttäjälähtöisesti. ‒ Käyttäjät saavat palvelusta teknistä tukea sekä opastusta tietovarantojen avaamiseen, hyödyntämiseen ja kokonaisarkkitehtuurityöhön. ‒ Palvelua on mahdollista laajentaa muilla toimintaan liittyvillä sisällöillä, toiminnallisuuksilla ja ominaisuuksilla ‒ Palvelu edistää yhteisiä kansallisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä. ‒ Palvelua kehitetään tavoitteellisesti käyttäjien palautteiden perusteella. 15

16

17 Tulevaa työkenttää - avointa dataa, massadataa, omadataa… - käyttäjänäkökulma, tiedon parempaa hyödyntämistä palveluissa ja päätöksenteossa, ydintietoja, perustietoja, analytiikkaa - tieto-osaamista

18 Ohjelmasta pysyväksi toiminnaksi 1)Ohjeistusta tietovarantojen avaamiseen 2)Kestävät tukirakenteet ja yhtenäiset käytännöt avoimelle tiedolle 3)Koulutusta ja yhdessä oppimista osaamisen vahvistamiseksi 4)Tietopohjaa päätöksenteolle 5)Avointa tietoa vahvistavia verkostoja 18

19 Avoimen tiedon ohjelman ehdotukset linjauksiksi: Avoin data digitaalisen talouden, julkisten palvelujen ja päätöksenteon perustaksi ‒ Teema 1: Tiedon avaaminen ‒ Kaikki merkittävät tietovarannot ovat vuosikymmenen loppuun mennessä laajasti koko yhteiskunnan saatavilla koneluettavassa muodossa, maksutta ja selkein käyttöehdoin -> Hallitusohjelman toimeenpano: julkisten palvelujen digitalisointi, digitalisointiperiaatteet ‒ Teema 2: Tiedon hyödyntäminen ‒ Avoimen tiedon monipuoliselle hyödyntämiselle, yhdistelylle ja jatkokehittämiselle luodaan edellytyksiä aktiivisessa vuorovaikutuksessa kehittäjäyhteisöjen kanssa, jolloin tiedon tuottavuus ja vaikuttavuus lisääntyy yhteiskunnassa -> Hallitusohjelman toimeenpano: julkisten palvelujen digitalisointi, yhden luukun palvelumalli ‒ Teema 3: Tieto-osaamisen kasvattaminen ‒ Tieto-osaaminen läpäisee koko yhteiskunnan kattaen kansalaisten tiedonlukutaidot ja viranomaisten uudet tietotaidot -> Avoimen tieteen ja tutkimuksen hanke (OKM), Hallitusohjelman toimeenpano: digitalisointiperiaatteet, 19

20 Kokoavan tietopolitiikan ja lainsäädännön tarve ‒ Tarve kokoavalle tietopolitiikalle, jossa otetaan huomioon tietojen saatavuutta, käytettävyyttä, laatua, tietosuojaa, turvallisuutta, yhteentoimivuutta, käyttöoikeuksia ja tiedon arvoa koskevat kysymykset ‒ Lainsäädännön kehittäminen edistämään avointa dataa ja julkisten tietojen uudelleen käyttöä osaksi hallitusohjelman mukaista tiedonhallintalain valmistelua ‒ Avoimen tiedon linjausten sisällyttäminen hallitusohjelman kärkihankkeiden toimeenpanoon (digitalisaatioperiaatteet, yhden luukun palvelumalli, tiedonhallintalain valmistelu) 20

21 21 informaatiotietoymmärrys viisaus data Avoimen tiedon arvosykli Palveluja, tuotteita, sovelluksia Jäsentelyä, visualisointia, analysointia Oppimista, tutkimista tiedon jakamista Arviointia, arvottamista, näkemystietoa, päätöksiä ja ratkaisuja Kysymyksiä, havaintoja, uusia tarpeita

22 Avoimesta datasta innovatiiviseen tiedon hyödyntämiseen. Avoimen tiedon ohjelman 2013-2015 loppuraportti ‒ Avoimen tiedon ohjelman tulokset ‒ Avoimen tiedon ohjelman ehdotukset tuleviksi linjauksiksi ja toimenpiteiksi 2015 – 2020 ‒ Loppuraportti verkossa http://vm.fi/julkaisu?pubid=6902http://vm.fi/julkaisu?pubid=6902 ‒ Avoimen tiedon ohjelman sivut (poistuvat viimeistään vuoden lopussa) ‒ http://vm.fi/avointieto http://vm.fi/avointieto ‒ http://vm.fi/ajankohtaista1 http://vm.fi/ajankohtaista1 22

23 Anne Kauhanen-Simanainen Neuvotteleva virkamies Puh. 0295 16001 (vaihde) Lisätieto: etunimi.sukunimi@vm.fi www.vm.fi Valtiovarainministeriön viestintä vm-viestinta@vm.fi Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 02955 30500


Lataa ppt "Avoimesta datasta tiedon innovatiiviseen hyödyntämiseen - Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 19.11.2015 Anne Kauhanen-Simanainen Julkisen hallinnon tietohallinnon."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google