Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Avoimen tiedon ohjelman tilannekatsaus Anne Kauhanen-Simanainen 7.11.2014.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Avoimen tiedon ohjelman tilannekatsaus Anne Kauhanen-Simanainen 7.11.2014."— Esityksen transkriptio:

1 Avoimen tiedon ohjelman tilannekatsaus Anne Kauhanen-Simanainen 7.11.2014

2 Avoimen tiedon ohjelma 2013–2015  Tavoitteena on, että hallinnon kaikki merkittävät julkiset tiedot ovat vuosikymmenen loppuun mennessä koko yhteiskunnan saatavilla koneluettavassa muodossa, maksutta ja selkein käyttöehdoin

3 Verkostomaista yhteistyötä  Vastuuministeriöt VM, OKM, LVM, TEM, kaikki ministeriöt omilla toimialoillaan  Laajapohjainen ohjausryhmä, mukana valtion virastojen, kuntien, kehittäjäyhteisöjen, tiedon tuottajaorganisaatioiden edustajia  Yhteistyössä muiden tietovarantojen avaamista ja hyödyntämistä edistävien ohjelmien ja hankkeiden kanssa, kuten avoimen hallinnon hanke, avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjelma

4 Julkisten tietovarantojen avaaminen etenee  Alkoi valtionhallinnossa vuoden 2012 maastotiedoista ja jatkui sää-, ilmasto- ja meridatan sekä ilmastomallien avaamisella.  Monipuolistunut ja jatkuu mm. tilastoaineistoille, liikenne- ja ajoneuvotiedoilla, elintarviketiedoilla, kulttuuriperintöaineistojen ja Tilastokeskuksen aineistojen osittaisella avaamisella, esim. postinumeroalueet  Julkisten tietovarantojen avaamiseen noin 6 miljoonan euron määrärahalisäys vuoden 2014 budjetissa ja vuonna 2015 noin 4 miljoonaa euroa.  Uusien lisämäärärahoja vaativien tietovarantojen avaaminen käsitellään osana julkisen talouden suunnitelmaa. Ministeriöiltä pyydetty suunnitelmat vuosille 2016-2019.  Kuntapuolella edelläkävijöitä pääkaupunkiseutu ja Helsinki Region Infoshare edelläkävijä, Tampere, Jyväskylä, maakunnat…

5 Hallinnon tietovarantoja on avattu… Ympäristö ja luonnonvarat Maasto- tiedot Sää ja ilmanlaatu Maaperä- ja kallioperäkarttoja Liikennetietoja, tie- ja katuverkko, aikataulut, reitit ajoneuvojen tekniset tiedot Lääketietoa, SOTE –indikaat- toreita Kansallisgallerian taideteostietokanta, kulttuuriperintö- aineistoja SA-kuvat, kehitysyhteis- työmäärärahat Taloustietoa, budjettitietoja, yhteisöjen verotietoja Nimiaineistoja Tilastoja, Statfin, aluetietoa, tieliikenne- onnettomuudet Aluetietoa: Varsinais-Suomi, Pirkanmaa Pääkaup.seutu jne. Kuntien tietoja: HRI, Tampere, Turku, Lappeenranta, jne. Patentti-, tavaramerkki-, mallirekisteri- tietoja

6 6 27.8.2014

7 7

8 Global Open Data Index Open Knowledge Foundation 2014  Finland is in position 8 out of the 84 counties surveyed and 250 listed  Best are UK, Denmark and USA  Finland is in position 6 in Europe http://global.census.okfn.org/ 8

9 Avattua dataa voidaan käyttää uudelleen eri tarkoituksiin  laillisesti ilman käyttörajoituksia, avoimin käyttöehdoin  teknisesti koneluettavassa, rakenteisessa muodossa  maksutta  tietosuoja ja muut lainsäädännön rajoitukset huomioiden 9

10 Avointen tietoaineistojen kautta voidaan tehdä ymmärrettävämmäksi  toimintaa  tulkintoja, menetelmiä, lähteitä  taustoja ja tuloksia (esim. tutkimukset)  päätöksiä ja päätöksenteon rakenteita  asiayhteyksiä, vaikutuksia 10

11 Avataan mahdollisuuksia  uudelle liiketoiminnalle ja innovatiivisille palveluille, uuden tiedon muodostukselle  kansalaistoiminnalle ja demokratialle  hyvälle hallinnolle ja sen tehostamiselle  viisaille päätöksille  avoimelle tieteelle, tutkimukselle ja oppimiselle Tiedosta tulee kyky toimia. 11

12 Avoimen tiedon ohjelman toimenpiteitä 2013-2014  Avoindata.fi, kansallinen dataportaali otettu käyttöön  Käytäntöjen yhtenäistäminen, JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupasuosituksen valmistelu  Avointa dataa hyödyntävien julkishallinnon palvelujen kehittämis- ja kokeiluympäristö JulkICTLab, pilotit meneillään  Vaikutusten arviointi- ja seurantamallin laadinta, esitutkimus meneillään vaikutuksista ja mittareista  Verkostomaista yhteistyötä: Avoin Suomi 2014, Avoin Suomi 2014-tapahtuma, SharePSI, Open Data Support –koulutus (tulossa, EU:n komissio järjestää koulutusta jäsenmaissa)

13 Erilaisia käyttäjiä – erilaisia tarpeita 13 16.9.2014 Avoin tieto Kansalaiset Yritykset Sovellusten kehittäjät Tutkijat Media Opiskelijat Opettajat Hallinto

14 14 Poliittinen tahto tietovarantojen avaamiseen Yksittäisiä tietovarantojen avauksia (paikkatiedot) Rahoituksen tarve isojen tai monimutkaisten tietovarantojen avaamiseen Tarve kokoavalle portaalille, jossa avoimet tietovarannot voidaan esittää Yhtenäisten käytäntöjen puute Yleisön vaatimukset verovaroilla rahoitetun tiedon avaamiseksi Avoimen tietopolitiikan linjaus Tietovarantojen systemaattinen avaaminen osaksi kehysvalmistelua ja taloussuunnittelua Avoindata.fi (ohjeistus, neuvonta, sisällöntuotanto, tekninen tuki) JulkICTLab (kokeiluympäristö) Yhtenäiset käytännöt (käyttölupa) Avointen tietoaineistojen viitearkkitehtuuri Avoimen hallinnon edistäminen (talousdatan avaaminen, OGP-yhteistyö) Avoimen tiedon yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset (analyysi ja seurantamalli) Lainsäädäntökysymykset Verkostomaiset yhteistyöfoorumit Kansalliset ja kansainvälisen tietopolitiikan linjaukset Tiedon hyödyntämisen edistäminen Tietovarantojen avaamisen ohjaus, vastuutus ja resursointi Tietovarantoja koskevat linjaukset, esim. - Perusrekisterit -Valtion ja kuntien päätöstiedot Avoindata.fin jatkuva sisällöntuotanto ja jatkokehittäminen Yhtenäisten käytäntöjen edistäminen, koulutus ja viestintä Avoimen tiedon vaikutusten seuranta ja kehittäminen Tietoa ja tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntökokonaisuus Yhteistyöfoorumien ja verkostojen jatkuva ylläpito ja viestintä Ennen ohjelmaa Avoimen tiedon ohjelma 2013-2015 Ohjelman jälkeen Tietovarantojen avaaminen ja avoimen tiedon ohjelma

15 15 Kansalliset ja kansainvälisen tietopolitiikan linjaukset Tiedon hyödyntämisen edistäminen Tietovarantojen avaamisen ohjaus, vastuutus ja resursointi Tietovarantoja koskevat linjaukset, esim. - Perusrekisterit/perustietovarannot -Valtion ja kuntien päätöstiedot Avoindata.fin jatkuva sisällöntuotanto ja jatkokehittäminen Yhtenäisten käytäntöjen edistäminen, koulutus ja viestintä Avoimen tiedon vaikutusten seuranta ja kehittäminen Tietoa ja tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntökokonaisuus Yhteistyöfoorumien ja verkostojen jatkuva ylläpito ja viestintä Avoimen tiedon edistäminen ohjelman jälkeen

16 16 Kiinteistötietovaranto Yritys- ja yhteisö- tietovaranto Maastotietovaranto Ajoneuvo- tietovaranto Tie- ja katu- verkkotietovaranto Muut paikkatietovarannot Ennakoinnin tietovaranto Seurannan ja valvonnan tietovaranto Toiminta- ympäristö- tietovaranto Tilastotietovaranto Säädöstietovaranto Julkishallinnon hanketietovaranto Julkishallinnon organisaatiot tietovarantona Toimipaikkatietovaranto EU-tietoaineistojen tietovaranto Löytyvyys / saatavuus / käytettävyys Maksuttomuus/ maksullisuus Tietoturvallisuus/ tietosuoja Julkisuus/ salassapito / käyttöoikeudet Julkisten hankintojen tietovaranto Tapahtumatietovaranto Päätös- tietovaranto Vaikuttavuuden arvioinnin tietovaranto Tilannekuvan tietovaranto Rakennus- ja huoneisto- tietovaranto Palvelukuvausten tietovaranto Palvelunjärjestäjien ja - tuottajien tietovaranto Tietojärjestelmiä koskevat tietovarannot Uutistietovaranto Metatietovarannot Julkishallinnon datakatalogit Luonnonvara- ja ympäristötietovaranto Yhteiskunnan tilaa kuvaava tietovaranto Säätietovaranto Rakennetun ympäristön ja asumisen tietovarannot Sopimustietovaranto Arvo-osuus- järjestelmän tietovaranto Tuonti- ja vienti- tietovaranto Verotustietovaranto Vakuutustietovaranto Maaseutuelin- keinohallinnon tietovaranto Työvoimatietovaranto Potilastietovaranto Eläketietovaranto Etuustietovarannot Talous-, tulos- ja henkilöstötietovaranto Terveydenhuollon tietovaranto Sosiaalihuollon tietovaranto Kulttuurisisältöjen tietovaranto Tutkimusaineistojen tietovaranto Tutkimustietovaranto Oppimateriaalien tietovaranto Kansallinen osaa- misen pääoman tietovaranto Puolustusvoimien tietovarannot Tuomioistuinten tietovarannot Rikosrekisteri tietovarantona Tietoturva- ohjeistukset tietovarantona Rikollisuuden torjunnan tietovarannot Liikenne- tietovaranto Oikeusratkaisujen tietovaranto Henkilötietovaranto Kansainvälisen osallistumisen tietovaranto Ammattihenkilöitä koskevat tietovarannot Toimilupia koskevat tietovarannot Kuulemisen tietovaranto 16


Lataa ppt "Avoimen tiedon ohjelman tilannekatsaus Anne Kauhanen-Simanainen 7.11.2014."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google