Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Kansallinen digitaalinen kirjasto. 2 Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen tausta Kansalliset linjaukset velvoittavat kirjastojen, arkistojen ja.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Kansallinen digitaalinen kirjasto. 2 Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen tausta Kansalliset linjaukset velvoittavat kirjastojen, arkistojen ja."— Esityksen transkriptio:

1 Kansallinen digitaalinen kirjasto

2 2 Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen tausta Kansalliset linjaukset velvoittavat kirjastojen, arkistojen ja museoiden tietovarantojen digitoinnin edistämiseen sekä niiden verkkosaatavuuden ja pitkäaikaissäilytyksen parantamiseen Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007-2015 Hallitusohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista 2007–2011: –perustetaan kansallinen digitaalinen kirjasto digitoimalla ja siirtämällä verkkoon museoiden, arkistojen ja kirjastojen keskeiset digitaalisessa muodossa olevat kulttuuriaineistot –laaditaan ja toimeenpannaan kansallinen digitointistrategia –vahvistetaan ja laajennetaan Kansalliskirjaston digitointitoimintaa Arjen tietoyhteiskunta –toimintaohjelma 2007–2011: Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanke

3 3 Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen tausta Digitaalisessa muodossa olevien kulttuuriaineistojen sekä tieteellisen tiedon merkitys on kasvanut Euroopan unionin toiminnassa 2005: Komission tietoyhteiskuntapolitiikkaa linjaava i2010-strategia 2005 ja 2007: Digitaaliset kirjastot -aloite: kulttuuriaineistojen ja tieteellisen tiedon digitointi, sähköinen saatavuus ja pitkäaikaissäilytys 2006: Neuvoston päätelmät kulttuuriaineiston digitoinnista ja sähköisestä saatavuudesta sekä digitaalisesta säilyttämisestä 2007: Neuvoston päätelmät digitaalisessa muodossa olevan tieteellisen tiedon saatavuudesta, levittämisestä sekä säilyttämisestä

4 4 Kansalliset velvoitteet Euroopan unionin kokonaisuudessa Vahvistetaan digitointia ja digitaalista säilyttämistä koskevia kansallisia strategioita ja tavoitteita Lujitetaan jäsenvaltioiden sisäistä ja niiden välistä koordinointia Osallistutaan Euroopan digitaalisen kirjaston perustamiseen: –yhteinen monikielinen palvelu, jonka kautta kaikentyyppiset kirjastojen, arkistojen ja museoiden kulttuuriaineistot ovat haettavissa –hakupalveluun yhdistetään sekä kansallisesti että EU-tasolla ylläpidettyjä digitaalisten kulttuuriaineistojen kokonaisuuksia –toiminnassa 2011 / 2012

5 5 Kansallinen digitaalinen kirjasto 2008−2011 opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston sekä koulutus- ja tiedepolitiikan osaston yhteishanke osuutemme Euroopan digitaalisessa kirjastossa Päätavoitteet kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten tietovarantojen saatavuuden ja käytettävyyden edistäminen tietoverkoissa sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisujen kehittäminen Painopisteet yhteinen hakupalvelu kirjastoille, arkistoille ja museoille kirjastojen, arkistojen ja museoiden keskeisten aineistojen digitointi ja liittäminen hakupalveluun sähköisten kulttuuriperintöaineistojen pitkäaikaissäilytysratkaisun kehittäminen osaamisen lisääminen

6 6 Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen hyödyt vähentää digitoinnin sekä sähköisten aineistojen hallinnan, jakelun ja säilyttämisen päällekkäisiä kustannuksia kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa parantaa prosessien yhteentoimivuutta, hallittavuutta ja tehokkuutta lisää sähköisten tietovarantojen saatavuutta ja helpottaa niiden käyttöä säilyttää sähköisten kulttuuriperintöaineistojen potentiaalin opetuksen, tutkimuksen, luovan toiminnan ja yleisen tiedonsaannin sekä elinkeinotoiminnan lähteenä pitkälle tulevaisuuteen

7 7

8 8

9 9 Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen rahoitus Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto sekä koulutus- ja tiedepolitiikan osasto suuntaavat Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen molemmille osastoille yhteisiin toimenpidekokonaisuuksiin 5,1 miljoonaa euroa vuosina 2008−2011. Tämä rahoitus kohdennetaan: –yhteisen asiakasliittymän tuottamiseen –pitkäaikaissäilytysratkaisun kehittämiseen –kansainväliseen yhteistoimintaan –tekijänoikeusratkaisujen kehittämiseen –viestintään, koulutukseen ja hallinnointiin Lisäksi molemmat osastot edistävät omilla toimialoillaan Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankkeen tavoitteiden saavuttamista erityisesti digitointiin suunnatulla erillisrahoituksella ja tulosohjauksen keinoin.

10 10 Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen toteuttaminen Toteutuksen organisointi seurantaryhmä ohjausryhmä: –saatavuus-jaosto –pitkäaikaissäilytys-jaosto –tekninen asiantuntijaryhmä Hankeorganisaatioissa 35 toimijaa ja 70 henkilöä ministeriöt sekä kulttuuriperinnön säilyttämisestä vastaavat kansalliset instituutiot tieteelliset kirjastot ja yleiset kirjastot arkistot museot yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset, järjestöt ja verkostot

11 11 Kansallinen digitaalinen kirjasto -hankeaikataulu

12 12 Kansallinen digitaalinen kirjasto - lisätietoja www.minedu.fiwww.minedu.fi / kulttuuri / kulttuuripolitiikka / linjaukset, ohjelmat ja hankkeet http://www.europeana.eu/ http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm Minna Karvonen Pääsihteeri / Kansallinen digitaalinen kirjasto Puh. (09) 1607 7424 minna.karvonen@minedu.fi


Lataa ppt "Kansallinen digitaalinen kirjasto. 2 Kansallinen digitaalinen kirjasto –hankkeen tausta Kansalliset linjaukset velvoittavat kirjastojen, arkistojen ja."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google