Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

1Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Kymenlaakson ammattikorkeakoulun strategia 2014−2016 ”Kansainvälisesti houkutteleva ja luotettava kumppani”

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "1Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Kymenlaakson ammattikorkeakoulun strategia 2014−2016 ”Kansainvälisesti houkutteleva ja luotettava kumppani”"— Esityksen transkriptio:

1 1Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun strategia 2014−2016 ”Kansainvälisesti houkutteleva ja luotettava kumppani” Strategian työversio Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen 2.6.2014 vahvistama strategia

2 2Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Sisältö 1.Strategia-analyysi ja Kyamkin arvokäyrä 2.Strategiset lähtökohdat 3.Ammattikorkeakoulun tehtävät 4.Tavoitteet 5.Kriittiset menestystekijät 6.Keskeiset toimintalinjaukset

3 3Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi 1. Strategia-analyysi ja Kyamkin arvokäyrä Muutosvoimat

4 4Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Korkeakoulupoliittiset näkymät  AMK-kentän todennäköinen taloudellinen ja toiminnallinen uusjako  Korkeakoulujen laadun, vaikuttavuuden ja kansainvälistymisen kehittäminen KYAMKIN ARVOKÄYRÄ Edelläkävijä, muutoksentekijä 5 4 Sopeutuja 3 2 Periksiantaja, alistuja 1 Yhteistyö Mamkin kanssa, XAMK 2017 Strategiset ja kv-kumppanuudet 1. Strategia-analyysi ja Kyamkin arvokäyrä

5 5Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Alueelliset näkymät ja mahdollisuudet  Venäjän läheisyys: tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hyödyntäminen  Pohjoisen kasvukäytävän kehitys  Innovatiiviset palvelut  Luonnonvarojen älykäs käyttö ja siihen liittyvät tekniikat  ICT-alan uudet avaukset (kyberturvallisuus, pelillistäminen, palvelinkeskukset)  Vetovoimainen Kymenlaakso KYAMKIN ARVOKÄYRÄ Edelläkävijä, muutoksentekijä 5 4 Sopeutuja 3 2 Periksiantaja, alistuja 1 Kyamkin vahva profiili, painoalat ja kärjet 1. Strategia-analyysi ja Kyamkin arvokäyrä

6 6Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Yhteiskunnalliset näkymät  Monikulttuuristuminen / työperäinen maahanmuutto ja kansainvälistyminen  Sosiaalisen median ja tietoliikenteen merkitys kasvaa  Kilpailu osaavasta työvoimasta  Yhteiskunnallinen epätasa-arvo ja sosiaalinen polarisaatio lisääntyvät  Työikäisten luokka pienenee 10 %, mutta rasite kasvaa (huoltosuhde 1.1 → 1.6) KYAMKIN ARVOKÄYRÄ Edelläkävijä, muutoksentekijä 5 4 Sopeutuja 3 2 Periksiantaja, alistuja 1 Vahvat tutkinnot TKI / Horizon 2020 Täydennyskoulutus Avoin AMK ja maahanmuuttajien valmentava koulutus 1. Strategia-analyysi ja Kyamkin arvokäyrä

7 7Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi  Kestävänä ratkaisuna tuottavuuden kaksinkertaistaminen eli miljoonan ”perinteisen” työpaikan leikkaus, jotta uudelle olisi tilaa  Sosiaali- ja terveysala työllistää 2014 saman kuin koko teollisuus = kestämätön kuva (Valtioneuvosto)  Suomen suhteellinen ostovoima rajallisten raaka-aineiden markkinoilla putoaa puoleen → maksamme vähemmästä paljon enemmän KYAMKIN ARVOKÄYRÄ Edelläkävijä, muutoksentekijä 5 4 Sopeutuja 3 2 Periksiantaja, alistuja 1 KYAMKIN ARVOKÄYRÄ Edelläkävijä, muutoksentekijä 5 4 Sopeutuja 3 2 Periksiantaja, alistuja 1 Vahvat tutkinnot TKI / Horizon 2020 Täydennyskoulutus Avoin AMK ja maahanmuuttajien valmentava koulutus 1. Strategia-analyysi ja Kyamkin arvokäyrä

8 8Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Globaalit trendit  Kilpailu muuttuu kansainväliseksi lähes kaikilla hyödyke- ja palvelumarkkinoilla  Kaupungistuminen  Talouskasvun hiipuminen EU:ssa; Aasian ja BRIICS-maiden talouskasvu  Ilmastonmuutos etenee  Biodiversiteetti vähenee ja ympäristön laatu globaalisti heikkenee KYAMKIN ARVOKÄYRÄ Edelläkävijä, muutoksentekijä 5 4 Sopeutuja 3 2 Periksiantaja, alistuja 1 Liiketoimintaosaaminen kaikissa tutkinnoissa Kansainvälisyysosaaminen Kestävä kehitys läpileikkaavana koulutuksessa, TKI-toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa 1. Strategia-analyysi ja Kyamkin arvokäyrä

9 9Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Työn ja ammattien muutos, osaaminen, käsitykset työstä, arvomaailma  Työurien monimuotoistuminen (monta ammattia)  Työurien pidentäminen  Y-sukupolven arvot ja arvostukset; vapaa-aika, elämyksellisyys KYAMKIN ARVOKÄYRÄ Edelläkävijä, muutoksentekijä 5 4 Sopeutuja 3 2 Periksiantaja, alistuja 1 Oppimisen uudelleen- organisointi Korkeakoulusta nopeammin työelämään 1. Strategia-analyysi ja Kyamkin arvokäyrä

10 10Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi 2. Strategiset lähtökohdat Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n toimilupahakemus 2013 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n strategiatyö

11 11Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kyamkin toiminta-ajatus ”Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on arvostettu, vastuullinen ja kansainvälinen kouluttaja. Ammattikorkeakoulu on alueellisen kilpailukyvyn rakentaja, työelämän uudistaja ja innovaatioiden tuottaja.” 2. Strategiset lähtökohdat

12 12Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi XAMKin visio 2017 Xamk > Kyamk + Mamk ”Yhdessä olemme enemmän” –Olemme valitsemillamme alueilla Suomen paras ammattikorkeakoulu –Työelämäsuhteemme on ainutlaatuinen ja tuottaa todellista osaamista –Olemme vahva kansainvälinen toimija, jonka Venäjä-yhteydet tuottavat todellista lisäarvoa –Kampuksemme ovat Suomen viihtyisimmät ja tarjoavat Suomen parhaat oppimisympäristöt –Erotumme muista sitoutuneemmilla ja tyytyväisemmillä opiskelijoilla ja henkilökunnalla sekä toimintamme ja rakenteemme joustavuudella ja reagointikyvyllä 2. Strategiset lähtökohdat

13 13Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kyamkin tahtotila Yhteiseen visioon sisältyvä Kyamkin tahtotila toimilupahakemuksen (2013) mukaisesti: ”Erikoistuneena Venäjä-yhteistyöhön ja osaamiseen EU − Kymenlaakso − Venäjä (Pietari) -akselilla, ammattikorkeakoulu on osa uutta ja vahvaa Kaakkois-Suomen korkeakoulurakennetta.” 2. Strategiset lähtökohdat

14 14Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kyamkin profiili, painoalat ja osaamisen kärjet  Kyamk profiloituu kansainvälisen ja erityisesti Venäjä-osaamisen kehittäjäksi yhdessä korkeakoulukentän ja elinkeinoelämän kanssa  Kyamkin painoalat –Ympäristöystävällinen energiatuotanto ja sen hyödyntäminen –Kilpailukykyinen logistiikka ja merenkulku ja niiden turvallisuus –Hyvinvointi- ja liiketoimintapalvelut  Kyamkin osaamisen kärjet –Kyberturvallisuusosaaminen / ICT –Simulaatio-osaaminen ja pelillistäminen –Palvelumuotoilu 2. Strategiset lähtökohdat

15 15Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi 3. Ammattikorkeakoulun tehtävät Kyamk oppii ja osaa Kyamk tutkii, kehittää ja palvelee Kyamk vaikuttaa

16 16Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kyamk oppii ja osaa  Opiskelijan ammatillinen kasvu –Vahva ydinosaaminen –Täydentävä osaaminen –Kansainvälistymisen ja kestävän kehityksen haasteiden ymmärtäminen –Hyvän liiketoiminnan periaatteiden ymmärtäminen –Soveltaminen –Perusvalmiudet yrittäjyyteen 3. Ammattikorkeakoulun tehtävät

17 17Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kyamk oppii ja osaa  Opetushenkilöstön osaaminen –Opetettavan aineen syvällinen hallinta –Hyvät pedagogiset taidot –Laaja-alainen kokemus yritysmaailmasta –Opetuksen sekä tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja palvelutoiminnan (TKIP) integraatio Opetuksen sisältöjen uudistus Työelämärelevanssin ylläpitäminen (LCCE®) –Kyamk tukee osaamistason ylläpitämistä ja kehittämistä  Kyamk tarjoaa polkuja elinikäiseen oppimiseen ja pitää huolta koulutuksen hyvästä laadusta.  Kyamk on edelläkävijä uusien oppimisympäristöjen kehittämisessä ja hyödyntämisessä 3. Ammattikorkeakoulun tehtävät

18 18Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kyamk tutkii, kehittää ja palvelee  Painoalat ja kärjet avainasemassa alueellisen kilpailukyvyn rakentajina  Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) ohjaa vahva käyttäjäorientaatio ja uusien ratkaisumahdollisuuksien löytäminen  Kyamk toimii aktiivisesti kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa ja globaalissa kilpailuympäristössä  Kyamk tuottaa korkealaatuisia palveluita –Koulutus- ja kehittämispalvelut –Laboratorioiden ja pajojen tutkimus-, testaus-, mallinnus- ja tuotekehityspalvelut –Yrittäjyyteen liittyvät palvelut 3. Ammattikorkeakoulun tehtävät

19 19Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kyamk vaikuttaa  Kyamkista valmistuneet ovat osaavaa ja arvostettua työvoimaa –Kykyä ja halua toimia kansainvälisessä toimintaympäristössä  Kyamk on haluttu ja arvostettu yhteistyökumppani erilaisissa yhteistyöhankkeissa  Kyamkin asiantuntijat –toimivat aktiivisesti oman alansa kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa –osallistuvat asiantuntemuksella julkiseen keskusteluun  Aktiivinen innovaatioiden tuottaja  Tutkimus- ja osaamislähtöisen yrittäjyyden kehittäjä  Oppimisympäristöt moderneja kehittämisalustoja yhteistyökumppaneille 3. Ammattikorkeakoulun tehtävät

20 20Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi 4. Tavoitteet

21 21Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Määrälliset ja laadulliset tavoitteet  Tavoitteet sovittu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja ammattikorkeakoulun välisessä sopimuksessa vuosille 2013−2016  Tarkennettu toimilupahakemuksessa 2013  Seuraava sopimuskausi kattaa vuodet 2017−2020  Keskeiset määrälliset tavoitteet asetetaan ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin indikaattoreiden mukaisesti –Tarkistetaan vuosittain sisäisissä tavoite- ja tulosneuvotteluissa  Tavoitteiden toteutuminen raportoidaan vuosittain osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa (TTS)  OKM:lle raportoidaan sovitun ohjausprosessin mukaisesti 4. Tavoitteet

22 22Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi 5. Kriittiset menestystekijät

23 23Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kriittiset menestystekijät  Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy on määritellyt strategiassaan Kyamkille ja Mamkille seuraavat kriittiset menestystekijät: –Yhteisön toimivuus –Resurssit –Imago 5. Kriittiset menestystekijät

24 24Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi 6. Keskeiset toimintalinjaukset Kriittisten menestystekijöiden ja Kyamkin tehtävien ristiinarviointi

25 25Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kyamk oppii ja osaa YHTEISÖN TOIMIVUUS  Opiskelijalähtöisyys  Opetuksen innovatiiviset avaukset ja niiden näkyväksi tekeminen, verkko-opinnot  Tiimiorganisaation edelleen kehittäminen (tehtävät, vastuut, johtajuus, sujuvuus, yhteistyö)  Hyvät tieto- ja viestintäteknologiset valmiudet ja sähköisen asioinnin hyödyntäminen  Ympärivuotisen opiskelun mahdollistaminen opintojen läpäisyn parantamiseksi  Palkitseminen, kannustaminen, hyvinvoinnista huolehtiminen  Erilaiset innostavat tapahtumat, kilpailut, seminaarit, kv-workshopit (opiskelijanäkökulma) 6. Keskeiset toimintalinjaukset

26 26Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi RESURSSIT  Resurssienjaon perusteet selkeiksi  Pedagogiset koulutukset, oppimisteknologiaan ja simulaatioympäristöihin panostaminen  Pedagogisen kehittämisohjelman mukaisesti  Kansainvälisen, avoimesti saatavilla olevan koulutustarjonnan hyödyntäminen (MOOCit, MOOC = Massive Open Online Courses )  Työelämän asiantuntijat voimavarana  ”Opettajien rantauduttava tutkimaan ja kehittämään”  Henkilöstön jatko-opinnot ja muu kouluttautuminen, työelämävaihdot IMAGO  Hyvän laadun tuottaminen ja kehittäminen on jokaisen vastuulla  Oman osaamisen arvostaminen ja ”me-hengen” nostatus  Kyamkin osaaminen ja menestystarinat näkyviksi koko alueella; tarinallinen sisältömarkkinointi  Näkyvä kansainvälistyminen ja kansainväliset opiskelijat 6. Keskeiset toimintalinjaukset Kyamk oppii ja osaa

27 27Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kyamk tutkii, kehittää ja palvelee YHTEISÖN TOIMIVUUS  Organisaation kehittäminen: Koulutuspalveluiden organisointi ja tulosvastuu  Työelämäyhteistyö entistä selkeämmin näkyväksi  Työelämäläheisten oppimisprojektien edelleen kehittäminen/LCCE®  Hyvät tieto- ja viestintäteknologiset valmiudet ja sähköisen asioinnin hyödyntäminen  Luovuus ja alojen välinen yhteistyö / vs. organisaation kehittäminen 6. Keskeiset toimintalinjaukset

28 28Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi RESURSSIT  Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahva kansainvälistyminen; kansainväliset rahoituskanavat  Rajat ylittävä koulutus ja koulutusvienti sekä niihin liittyvä laadunvarmistus  Ohjelmakausi 2014–2020 / Ohjelmarakenne mahdollistaa paremmin alueiden välisen yhteistyön – onnistuttava hyödyntämään  Älykäs erikoistuminen (RIS3 = Research and Innovation Strategies for Smart Specialization) alueen ja Kyamkin vahvuusalueille −Verkostojen rakentaminen kv-klustereiden kanssa (European partnerships) −Alueen kannalta kansainvälinen win–win-tila −Alueen yritysten kehittäminen kv-kontekstissa 6. Keskeiset toimintalinjaukset Kyamk tutkii, kehittää ja palvelee

29 29Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi  ”Tutkijoiden ja kehittäjien rantauduttava opettamaan”  Julkaisut, tuotetut materiaalit, Studia Professionalia -luennot ym. yhteiseksi voimavaraksi  Osaamisen jatkuva kehittäminen, rekrytoinneissa paras osaaminen IMAGO  Tutkimus-, kehittämis-, innovaatio- ja palvelutoiminnan (TKIP) ulkoisen viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen – viestien oikea kohdentaminen  Kansalliset ja kansainväliset seminaarit ja tapahtumat 6. Keskeiset toimintalinjaukset Kyamk tutkii, kehittää ja palvelee

30 30Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kyamk vaikuttaa YHTEISÖN TOIMIVUUS  Vahva sisällöllinen ja verkosto-osaaminen ovat käyntikortti ulospäin  Toimiva e-Kampus (Kyamk–Mamk)  Panostukset oppimisteknologiaan (AC ja videoneuvotteluyhteydet, mobiilioppiminen) palvelevat myös vaikuttavuutta  ”Tehtävä positiivisia ja innostavia asioita” (erityisesti opiskelijanäkökulma) RESURSSIT  Kyamk – korkeakoulu ”alueellisen innovaatioiden ekosysteemin” veturina: julkinen, yksityinen ja 3. sektori ohjataan toimimaan yhdessä  Yrittäjämäisen korkeakoulun edelleen kehittäminen 6. Keskeiset toimintalinjaukset

31 31Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi IMAGO  Ohjelmakausi 2014–2020: Älykkään erikoistumisen kautta saatava vaikuttavuus alueella  Näkyvämpi viestintä ulospäin (TKI-viestintä, palveluiden markkinointi)  Kyamkin esitteet ja kv-esitteet ajantasaisiksi  Alumnien menestystarinat esille  Tuoreet ja raikkaat www-sivut ja markkinointi  ”Olen itse imagotavoitteen markkinoija” -ymmärrys 6. Keskeiset toimintalinjaukset Kyamk vaikuttaa

32 32Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi


Lataa ppt "1Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / Kymenlaakson ammattikorkeakoulun strategia 2014−2016 ”Kansainvälisesti houkutteleva ja luotettava kumppani”"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google