Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Strategiakori 3: Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen Sari Mäntylä (pj) Mika Gissler (siht.) Hannu Hämäläinen STM-yhteyshenkilö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Strategiakori 3: Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen Sari Mäntylä (pj) Mika Gissler (siht.) Hannu Hämäläinen STM-yhteyshenkilö."— Esityksen transkriptio:

1 Strategiakori 3: Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen Sari Mäntylä (pj) Mika Gissler (siht.) Hannu Hämäläinen STM-yhteyshenkilö

2 Etunimi Sukunimi2 21.9.2016 Korin yleistilanne  Ryhmän ja työskentelytavan suunnittelu, toimeenpanosuunnitelman valmistelu  Ydinryhmä nimetty ja asiantuntijaryhmä kutsuttu toimintaan.  Kuntakuulemiset 25.3.2015, 22.5.2015  Ensimmäinen ydinryhmän kokous 25.5.2015  Koko ryhmän toiminta kolmessa jaostossa, joihin jäsenet voivat osallistuvat: –Tietojohtaminen –Tutkimus –Innovaatiotoiminta

3 Etunimi Sukunimi3 21.9.2016 Korin työskentelyyn osallistuvat henkilöt  Sihteeristö –Puheenjohtaja: Sari Mäntylä, Tampereen kaupunki –Sihteeri: Mika Gissler, THL –STM-yhteyshenkilö: Hannu Hämäläinen  Ydinryhmä: –Johtava asiantuntija Kimmo Haahkola, SITRA –Emeritusprofessori Martti Kekomäki –Projektipäällikkö Katja Klemola, EKSOTE –Tuotantojohtaja Pekka Kuosmanen, Joensuun kaupunki –Erityisasiantuntija Tuija Savolainen, Kuntaliitto –Suunnittelupäällikkö Mari Siimar, Turun kaupunki –Neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen, valtionvarainministeriö –Erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto –Kehittämispäällikkö Aleksi Yrttiaho, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

4 Etunimi Sukunimi4 21.9.2016 Muut korin työskentelyyn osallistuvat henkilöt –Toimitusjohtaja Saara Hassinen, Terveyden ja hyvinvoinnin strateginen osaamiskeskittymä (SalWe Oy) –Erityisasiantuntija Mikko Huovila, sosiaali- ja terveysministeriö –Toiminnanjohtaja Terhi Kajaste, Finnish Health Technology Association, FiHTA –Johtaja Tarja Kauppila, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus –Neuvotteleva virkamies Sari Kauppinen, sosiaali- ja terveysministeriö –Asiakaspäällikkö Kari Kohtamäki, VTT –Ylitarkastaja Anna Hänninen/Raisa Leivonen, Tietosuojavaltuutetun toimisto –Toimitusjohtaja Jussi Merikallio, Lääketeollisuus ry –Ohjelmapäällikkö Auli Pere, TEKES –Professori Marketta Rajavaara, Kansaneläkelaitos –Professori Anssi Auvinen/Juha Teperi, Tampereen yliopisto –Professori Petri Virtanen, Tampereen yliopisto

5 Etunimi Sukunimi5 21.9.2016 Toimeenpanoryhmän työskentely HUHTIKUU Työn käynnistäminen ja työsuunnitelman täydentäminen TOUKOKUU Toimenpiteiden tarkentaminen KESÄKUU Toimenpiteiden priorisointi ja resursointi ELO-SYYSKUU Toimenpiteiden mm. riskien tunnistaminen ja kuvaaminen Kuulemistilaisuus 2 Kuulemistilaisuus 1

6 Etunimi Sukunimi6 21.9.2016 Kori 3 Tavoitteena: Tietoaineistot tukevat: 1.reaaliaikaisesti palvelutuotannon johtamista 2.yhteiskunnallista päätöksentekoa 3.tutkimus- ja innovaatio- sekä elinkeinotoimintaa.

7 Etunimi Sukunimi7 21.9.2016 Vaihe 1: Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi Kohta 18. Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatiedon keräämiselle ja hyödyntämiselle asetetaan kansalliset ja alueelliset tavoitteet ja laaditaan kansallinen suunnitelma uuden sote-rakenteen toimeenpanon ja toiminnan vaatimusten mukaisesti. Tiedonkeruu ja analysointi muutetaan vastaamaan sote-palveluiden tarpeen, saatavuuden, tuotteistuksen, seurannan ja kehittämisen tarpeita. Sosiaali- ja terveyspalveluita kuvaavat luokitukset ja mittarit (palveluiden sisältö sekä käyttö, saatavuus, palveluprosessit, laatu, tehokkuus ja vaikuttavuus) yhdenmukaistetaan ja kehitetään tietoarkkitehtuurin avulla. Koordinaatiovastuu: kansallinen (STM, THL ja KL), yhteistyössä sote- uudistuksen toimeenpanon kanssa

8 Etunimi Sukunimi8 21.9.2016 Vaihe 2: Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi 1.Kohta 17. Lainsäädäntö sote-tietojen toissijaisista käyttötarkoituksista (ei hoitoon tai asiakkuuteen liittyvistä) käyttötarkoituksista, vastuu: STM 2.Kohta 19. Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi: väestötason indikaattorien ja tilastojen kehittäminen, tiedonkeruun rationalisointi, vastuu: THL, STM ja VM 3.Kohta 20. Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi: lisätään resursseja, vastuu: STM, THL, VM 4.Kohta 21. Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi: yhteinen toissijaisen käytön infrastruktuuri kansallisten tietovarantojen ja rekisterien päälle, vastuu: STM ja Sitra

9 Etunimi Sukunimi9 21.9.2016 TavoitteetToimenpiteetTilannekatsaus Tietoaineistot tukevat: reaaliaikaisesti palvelutuotannon johtamista yhteiskunnallista päätöksentekoa Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatietojen keruu kansallisella ja alueellisella tasolla saatetaan reaaliaikaiseksi ja vastaamaan johtamisen, päätöksenteon, seurannan ja valvonnan tietotarpeita uudessa sote-rakenteessa. Kokoava kansallisen tason suunnitelman laadinta käynnistetään. Tällä hetkellä korityöhön liittyvät erillisinä hankkeina VM:n Kuntatieto-hanke sekä STM:n ja Sitran palvelupakettien kehittäminen ja arviointi. Hallitusohjelman mukaisen SOTE-ratkaisun tietojohtamisen tietoperustan, toimintamallin ja organisoinnin valmistelu, hankkeen käynnistäminen ja resurssointi. Tietoaineistot tukevat: tutkimus- ja innovaatio- sekä elinkeinotoimintaa Mahdollistavan lainsäädännön kehittäminen tietojen hyödyntämisen tutkimukseen, päätöksentekoon ja innovaatiotoimintaan. Lakityöryhmä käynnistänyt työnsä (1.3.2015-31.5.2016) Tietojen toissijaisen käytön tarvitseman infrastruktuurin ja palvelun rakentaminen. Sitran palveluoperaattori- hankkeesta tehty päätös ja hankesuunnitelman laadinta käynnistynyt.

10 Etunimi Sukunimi10 21.9.2016 KORI 3: Toimeenpanevia hankkeita  Kuntatieto-hanke (VM) –5.9.2012–30.6.2019 –Tavoitteet: Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatiedon  laadun parantuminen  jalostuksen ja käsittelyn tehostuminen  tuotantoprosessien tehostuminen  raportoinnin tehostuminen  avoimuuden ja käytettävyyden parantuminen Kori 3> Tietoperustan, tiedon luotettavuuden, vertailtavuuden ja hyödyntämisen edistäminen: JHS-suositukset (toiminta- ja taloustiedon standardointi) –Kehittämisyhteistyötä tehdään VMn, STMn ja Tampereen kanssa  Palvelupaketti-hanke (Sitra, STM) –STM on päättänyt kehittää ja arvioida yhdessä Sitran kanssa palvelupaketti-kokonaisuutta –Palvelupaketti-kokonaisuuden kehittämisyhteistyötä tehdään mm. EKSOTEn kanssa

11 Etunimi Sukunimi11 21.9.2016 KORI 3: Toimeenpanevia hankkeita  Palveluoperaattori (Sitra ja STM) –Tiedonkäytön infrastruktuurin ja palvelun rakentaminen –Yhdistää olemassa olevaa hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavaa tietoa yhdenluukun periaatteella. –Sitran johtoryhmä on päättänyt käynnistää hankkeen suunnittelun 31.5.2015 –tavoitteena on palveluoperaattorin toiminnan käynnistyminen 2017 Kori 3 >Tiedon luotettavuuden, jalostamisen ja tiedon hyödyntämistä tukevien palvelujen tarjoaminen

12 Etunimi Sukunimi12 21.9.2016 KORI 3: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä koskevaa lainsäädäntöä valmisteleva työryhmä  Tavoitteena:  Tietoa voidaan hyödyntää henkilökohtaisessa hyvinvoinnissa ja elämässä pärjäämisessä, potilas- ja asiakastyössä, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa ja valvonnassa sekä tutkimuksessa  Tietoaineistojen on tarkoitus tukea myös innovaatio- sekä elinkeinotoimintaa.  Ryhmän tehtävänä on valmistella luonnos hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä koskevasta lainsäädännöstä ja  Valmistella ehdotus tarvittavista muista jatkotoimenpiteistä.  Työ aloitettu, Toimikausi: 1.3.2015 - 31.5.2016 Kori 3> Mahdollistaa tiedon käytön ja tietojen yhdistämisen tiedolla johtamiseen ja tutkimus- ja innovaatiotoimintaan

13 Etunimi Sukunimi13 21.9.2016 KOORDINOINNIN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN (STM)  Tietoaineistot tukevat reaaliaikaisesti palvelutuotannon johtamista ja yhteiskunnallista päätöksentekoa, jossa mm. tiedonkeruu ja analysointi muutetaan vastaamaan sote -palveluiden tarpeen, saatavuuden, tuotteistuksen, vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden tarpeita – palvelutuottajan, järjestäjän ja kansallisella tasolla  Käynnissä olevat/käynnistyvät hankkeet ja niiden eteneminen sovitetaan yhteen toimivaksi ja kytketään tulevaan hallitusohjelman mukaiseen SOTE-ratkaisuun ja sen toimeenpanoon ja resurssointiin  Määriteltävä korin ja SOTE-ratkaisun toimeenpanon välinen suhde

14 Etunimi Sukunimi14 21.9.2016 Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi (18) Lainsäädäntö sote-tietojen toissijaisista käyttötarkoituksista (17) Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen: väestötason indikaattorien ja tilastojen kehittäminen, tiedonkeruun rationalisointi (19) Vahvistetaan tiedon toissijaisen käytön resursointia (20) Yhteinen tiedon toissijaisen käytön infrastruktuuri kansallisten tietovarantojen ja rekisterien päälle (21) Sisäiset riippuvuudet

15 Etunimi Sukunimi15 21.9.2016 Korien väliset toimenpideriippuvuudet koriin 3  1 Kansalaisen palvelut –Palveluoperaattoriratkaisut  2 Ammattilainen ja palvelujärjestelmä –Ammattilaisten ja järjestelmän käytettävissä oleva tietoperusta ja päätöksenteon tuki  4 Ohjaus ja yhteistyö –Tietojohtaminen, SOTE-uudistuksen tietohallinto  5 Infostruktuuri –Kokonaisarkkitehtuuri –Tietoturva  Myöhemmin katsotaan sisällöt, aikatauluriippuvuus, yhteisvaikutus, resurssit

16 Etunimi Sukunimi16 21.9.2016

17 Etunimi Sukunimi17 21.9.2016 SOTE-tieto hyötykäyttöön toteutuksen kumppanuudet korissa 3 1.TEM/OKOM/STM: Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia: mm. sote- tietojen toissijaista käyttöä edistävä sääntely, lainsäädännön esteet selvitys, palveluoperaattori- selvitys 2.VM: palveluväylä ja kansallinen palveluarkkitehtuuri, Kuntatieto-hanke 3.Tekesin ohjelmat: Terveyttä biteistä, INKA ja Innovaatiot sosiaali- ja terveydenhuollossa: tietovarantojen hyödyntämisen mahdollistaminen, testialustat, tietoa hyödyntävät yritysten ekosysteemit

18 Etunimi Sukunimi18 21.9.2016 SOTE-tieto hyötykäyttöön toteutuksen kumppanuudet korissa 3 4.Kuntaliitto/AKUSTI: sote-järjestelmän tietotarpeet ja tietojohtamisen tietoperusta sekä välineet, 5.Sitra: sote-palvelujen tuotteistaminen, palvelu- operaattoriselvitys ja -kehitys 6.THL: tietoperusta ja hyödyntämisen avoimuus ja kumppanuudet 7.Muita: sote-uudistuksen tulevat toimijat


Lataa ppt "Strategiakori 3: Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen Sari Mäntylä (pj) Mika Gissler (siht.) Hannu Hämäläinen STM-yhteyshenkilö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google