Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Konkreettiset tehtävät kunnassa ja alueella Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – vastuut ja tehtävät uusissa rakenteissa, TERVE-SOS 2015, 6-7.5.2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Konkreettiset tehtävät kunnassa ja alueella Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – vastuut ja tehtävät uusissa rakenteissa, TERVE-SOS 2015, 6-7.5.2015."— Esityksen transkriptio:

1 Konkreettiset tehtävät kunnassa ja alueella Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – vastuut ja tehtävät uusissa rakenteissa, TERVE-SOS 2015, 6-7.5.2015 Jyväskylä Johtava asiantuntija Timo Ståhl

2 Esityksen sisältö Sote-palvelujen järjestämistavan yhteys kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön Alustavia tuloksia Kuntajohdon 2015 tiedonkeruusta Sote-alueen ja kunnan työnjako hv ja te työssä www.thl.fi/teaviisari2

3 3 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuut ja velvoitteet kunnassa – tuloksia kuntajohdon tiedonkeruusta 2013

4 Kunnan terveydenedistämisaktiivisuus – TEAviisarin tulokset 2013 Tiedonkeruu, jossa selvitetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnan johdon toiminnassa. Sisältää kuntien terveyden ja hyvinvoinnin johtamisen eri alueet: sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi sekä osallisuus. Toteutettiin keväällä 2013 sähköisellä lomakkeella. Vastasi 214 kuntaa (67 %). Kuntakohtaiset tulokset ovat saatavilla TEAviisari - verkkopalvelusta (www.thl.fi/teaviisari). www.thl.fi/teaviisari4

5 Terveyden edistämisen vastuut ja SoTe-palveluiden järjestämisen yhteydet Vastuu kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä –Yksittäisen viranhaltijan vastuulla 48 % –Usean viranhaltijan tai työryhmän vastuulla 33 % –Lain edellyttämää vastuutahoa ei nimetty 19 % Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutaho nimetty – tarkastelu palvelujen järjestämistavan mukaan –Palvelut itsenäisesti järjestävä kunta 86 % –Isäntäkunta 93 % –Vastuu palveluiden järjestämisestä siirretty isäntäkunnalle 70 % –Kuntayhtymän jäsenkunta 77 % www.thl.fi/teaviisari5

6 Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmät Terveyden edistämisen johtoryhmän lisäksi –Kunnan oma terveyden edistämisen työryhmä 63 % Palvelut itsenäisesti tuottava kunta 77 % Isäntäkunta 68 % Vastuu palveluiden järjestämisestä siirretty isäntäkunnalle 48 % Kuntayhtymän jäsenkunta 57 % –Alueellinen työryhmä 38 % Sote-palvelut siirtäneistä kunnista 61 prosentilla oli alueellinen tai kunnan oma työryhmä. www.thl.fi/teaviisari6

7 Vaikutusten ennakkoarviointi suunnitelmallisesti käytössä Suunnitelmien ja ohjelmien valmistelussa Lautakunta- päätösten valmistelussa Kuntastrategian valmistelussa Itsenäinen 47 %48 %28 % Kuntayhtymän jäsenkunta 35 %30 %31 % Isäntäkunta 52 % 41 % Sote- järjestämisvastuun siirtänyt kunta 36 % 27 % www.thl.fi/teaviisari7

8 Sosiaali- ja terveyspalvelut itsenäisesti järjestävät kunnat ja isäntäkunnat toteuttivat yleisemmin terveydenhuoltolain edellyttämät terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuut ja velvollisuudet. www.thl.fi/teaviisari8

9 Kuntajohto 2015 – alustavia tuloksia www.thl.fi/teaviisari9

10 Kuntajohto 2015 tiedonkeruu – alustavia tuloksia Alustavat tuloksia, vastaajia 65 kuntaa (21%), tiedonkeruu käynnissä!!!! Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen kirjattuna tavoitteena –Kuntastrategiaan 31% –Laajaan hyvinvointikertomukseen 58% –Kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 39% Tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksessa arvioitu kunnan hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutumista 30% Kunnassa valtuuston hyväksymä hyvinvointikertomus 84 % Kenen vastuulle Hyte on kunnassa annettu? –Ei kenellekään 6% –Kirjallinen päätös vastuutahon nimeämisestä noin puolessa Hyte työryhmää ei ole 6% 10

11 Kuntajohto 2015 tiedonkeruu – alustavia tuloksia Hyte asiantuntija tai suunnittelija – oma tai yhteinen 51% –70% sijoitettu sosiaali- ja terveyssektorille Kunnassa tehty päätös ennakkoarvioinnin käyttöönotosta (EVA-menettely) 27% Valtuustolle raportoitiin 2014 –Väestön sairastuvuutta 59% –Elinympäristön turvallisuutta, viihtyisyyttä 50% –Elintapoja 59% –Väestöryhmien välisiä terveyseroja 45% Kunnan verkkosivuilla kuntalaisten avoimesti tarkasteltavissa –Laaja hyvinvointikertomus 59% –Kuvaus kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista ja –keinoista 46% 11

12 Kunnan tehtävät (§11 ja 12) 1)Terveys- ja hyvinvointivaikutusten huomioon ottaminen 2)Kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä niihin vaikuttavien tekijöiden seuraaminen väestöryhmittäin 3)Kunnan palveluissa toteutettujen toimenpiteiden, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin seuraaminen 4)Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä raportointi valtuustolle vuosittain 5)Kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus valtuustolle 6)Paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. 7)Nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot 12

13 Sote-alueen tehtävät 1)Valtakunnallisten hyvinvointi- ja kansanterveysohjelmien koordinointi ja toimeenpano yhdessä kuntien kanssa 2)Vaikuttaa aktiivisesti kansalliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan 3)Alueellisen hyvinvointikertomuksen laadinta yhdessä kuntien kanssa 4)Terveys- ja hyvinvointitiedon tuottaminen kunnille sekä erityisesti tuki niiden tulkitsemiseen 5)Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alueellisen koulutuksen järjestäminen – ammattitaidon systemaattinen kehittäminen ja ylläpito 6)Hv ja te kehittämis- ja tutkimushankkeiden haku ja koordinointi (mm. Kaste-, ESR- ja muut EU-hankkeet) 7)Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman laatiminen yhteistyössä kuntien kanssa 8)Kunnan vaikutusten ennakkoarviointityöhön osallistuminen 9)Kuntien hyvinvointikertomustyöhön osallistuminen 10)Kuntien hv-työryhmien/ hv ja te johtoryhmien jäsenyys 11)Kiinteä yhteistyö peruskunnan kanssa (esim. opiskeluhuollossa) 13

14 Miten ja missä vaiheessa a) työnjaosta sovitaan, b) miten se organisoidaan ja c) resursoidaan? 14

15 KIITOS! Yhteystiedot: Timo Ståhl timo.stahl@thl.fi


Lataa ppt "Konkreettiset tehtävät kunnassa ja alueella Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen – vastuut ja tehtävät uusissa rakenteissa, TERVE-SOS 2015, 6-7.5.2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google