Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Strategiakori 3: Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen Sari Mäntylä (pj) Mika Gissler (siht.) Hannu Hämäläinen STM-yhteyshenkilö.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Strategiakori 3: Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen Sari Mäntylä (pj) Mika Gissler (siht.) Hannu Hämäläinen STM-yhteyshenkilö."— Esityksen transkriptio:

1 Strategiakori 3: Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen Sari Mäntylä (pj) Mika Gissler (siht.) Hannu Hämäläinen STM-yhteyshenkilö

2 Etunimi Sukunimi2 23.9.2016 Korin yleistilanne  Ryhmän ja työskentelytavan suunnittelu  Ydinryhmä nimetty ja asiantuntijaryhmä kutsuttu toimintaan.  Ensimmäinen kuntakuuleminen 25.3.2015  Ensimmäinen ydinryhmän kokous 25.5.2015  Koko ryhmän toiminta kolmessa jaostossa, joihin jäsenet voivat osallistuvat: –Tietojohtaminen –Tutkimus –Innovaatiotoiminta

3 Etunimi Sukunimi3 23.9.2016 Korin työskentelyyn osallistuvat henkilöt  Sihteeristö –Puheenjohtaja: Sari Mäntylä, Tampereen kaupunki –Sihteeri: Mika Gissler, THL –STM-yhteyshenkilö: Hannu Hämäläinen  Ydinryhmä: –Johtava asiantuntija Kimmo Haahkola, SITRA –Emeritusprofessori Martti Kekomäki –Projektipäällikkö Katja Klemola, EKSOTE –Tuotantojohtaja Pekka Kuosmanen, Joensuun kaupunki –Erityisasiantuntija Tuija Savolainen, Kuntaliitto –Suunnittelupäällikkö Mari Siimar, Turun kaupunki –Neuvotteleva virkamies Tommi Oikarinen, valtionvarainministeriö –Erityisasiantuntija Karri Vainio, Kuntaliitto –Kehittämispäällikkö Aleksi Yrttiaho, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

4 Etunimi Sukunimi4 23.9.2016 Muut korin työskentelyyn osallistuvat henkilöt –Toimitusjohtaja Saara Hassinen, Terveyden ja hyvinvoinnin strateginen osaamiskeskittymä (SalWe Oy) –Erityisasiantuntija Mikko Huovila, sosiaali- ja terveysministeriö –Toiminnanjohtaja Terhi Kajaste, Finnish Health Technology Association, FiHTA –Johtaja Tarja Kauppila, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus –Neuvotteleva virkamies Sari Kauppinen, sosiaali- ja terveysministeriö –Asiakaspäällikkö Kari Kohtamäki, VTT –Ylitarkastaja Anna Hänninen/Raisa Leivonen, Tietosuojavaltuutetun toimisto –Toimitusjohtaja Jussi Merikallio, Lääketeollisuus ry –Ohjelmapäällikkö Auli Pere, TEKES –Professori Marketta Rajavaara, Kansaneläkelaitos –Professori Anssi Auvinen/Juha Teperi, Tampereen yliopisto –Professori Petri Virtanen, Tampereen yliopisto

5 Etunimi Sukunimi5 23.9.2016 Toimeenpanoryhmän työskentely HUHTIKUU Työn käynnistäminen ja työsuunnitelman täydentäminen TOUKOKUU Toimenpiteiden tarkentaminen KESÄKUU Toimenpiteiden priorisointi ja resursointi ELO-SYYSKUU Toimenpiteiden mm. riskien tunnistaminen ja kuvaaminen Kuulemistilaisuus 2 Kuulemistilaisuus 1

6 Etunimi Sukunimi6 23.9.2016 Vaihe 1: Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi Kohta 18. Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatiedon keräämiselle ja hyödyntämiselle asetetaan kansalliset ja alueelliset tavoitteet ja laaditaan kansallinen suunnitelma uuden sote-rakenteen toimeenpanon ja toiminnan vaatimusten mukaisesti. Tiedonkeruu ja analysointi muutetaan vastaamaan sote-palveluiden tarpeen, saatavuuden, tuotteistuksen, seurannan ja kehittämisen tarpeita. Sosiaali- ja terveyspalveluita kuvaavat luokitukset ja mittarit (palveluiden sisältö sekä käyttö, saatavuus, palveluprosessit, laatu, tehokkuus ja vaikuttavuus) yhdenmukaistetaan ja kehitetään tietoarkkitehtuurin avulla. Koordinaatiovastuu: kansallinen (tarkennettava), yhteistyössä sote- uudistuksen toimeenpanon kanssa

7 Etunimi Sukunimi7 23.9.2016 Vaihe 2: Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi 1.Kohta 17. Lainsäädäntö sote-tietojen toissijaisista käyttötarkoituksista (ei hoitoon tai asiakkuuteen liittyvistä) käyttötarkoituksista 2.Kohta 19. Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi: väestötason indikaattorien ja tilastojen kehittäminen, tiedonkeruun rationalisointi 3.Kohta 20. Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi: lisätään resursseja 4.Kohta 21. Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi: yhteinen toissijaisen käytön infrastruktuuri kansallisten tietovarantojen ja rekisterien päälle

8 Etunimi Sukunimi8 23.9.2016 TavoitteetToimenpiteetHankkeet Tietoaineistot tukevat reaaliaikaisesti palvelutuotannon johtamista ja yhteiskunnallista päätöksentekoa 18 Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi 20 Vahvistetaan tiedon toissijaisen käytön resursointia SITRA: Palvelupaketti SOTE-uudistuksen toimeenpano, seuranta ja valvonta. Hallitusohjelmaehdotukset Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian toteutus 17 Lainsäädäntö sote-tietojen toissijaisista käyttötarkoituksista Sosiaali- ja terveyden-huollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä koskevan lainsäädännön valmistelu 1.3.2015-31.5.2016 Tietoaineistot tukevat tutkimus- ja innovaatio- sekä elinkeinotoimintaa. 19 Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi: väestötason indikaattorien ja tilastojen kehittäminen, tiedonkeruun rationalisointi VM:n Kuntatieto –hanke 21 Yhteisen toissijaisen käytön infrastruktuuri kansallisten tietovarantojen ja rekisterien päälle Käynnissä oleva palveluoperaattoriselvitys

9 Etunimi Sukunimi9 23.9.2016 Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen ja resursointi (18) Lainsäädäntö sote-tietojen toissijaisista käyttötarkoituksista (17) Tiedon toissijaisen käytön kehittäminen: väestötason indikaattorien ja tilastojen kehittäminen, tiedonkeruun rationalisointi (19) Vahvistetaan tiedon toissijaisen käytön resursointia (20) Yhteinen tiedon toissijaisen käytön infrastruktuuri kansallisten tietovarantojen ja rekisterien päälle (21) Sisäiset riippuvuudet

10 Etunimi Sukunimi10 23.9.2016 Korien väliset toimenpideriippuvuudet koriin 3  1 Kansalaisen palvelut –Palveluoperaattoriratkaisut  2 Ammattilainen ja palvelujärjestelmä –Ammattilaisten ja järjestelmän käytettävissä oleva tietopohja  4 Ohjaus ja yhteistyö –Tietojohtaminen  5 Infostruktuuri –Kokonaisarkkitehtuuri –Tietoturva  Myöhemmin katsotaan sisällöt, aikatauluriippuvuus, yhteisvaikutus, resurssit

11 Etunimi Sukunimi11 23.9.2016 ULKOISET RIIPPUVUUDET

12 Etunimi Sukunimi12 23.9.2016

13 Etunimi Sukunimi13 23.9.2016 SOTE-tieto hyötykäyttöön toteutuksen kumppanuudet korissa 3 1.TEM/OKOM/STM: Terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategia: mm. sote- tietojen toissijaista käyttöä edistävä sääntely, lainsäädännön esteet selvitys, palveluoperaattori- selvitys 2.VM: palveluväylä ja kansallinen palveluarkkitehtuuri, Kuntatieto-hanke 3.Tekesin ohjelmat: Terveyttä biteistä, INKA ja Innovaatiot sosiaali- ja terveydenhuollossa: tietovarantojen hyödyntämisen mahdollistaminen, testialustat, tietoa hyödyntävät yritysten ekosysteemit

14 Etunimi Sukunimi14 23.9.2016 SOTE-tieto hyötykäyttöön toteutuksen kumppanuudet korissa 3 4.Kuntaliitto/AKUSTI: sote-järjestelmän tietotarpeet ja tietojohtamisen tietoperusta sekä välineet, 5.Sitra: sote-palvelujen tuotteistaminen, palvelu- operaattoriselvitys ja -kehitys 6.THL: tietoperusta ja hyödyntämisen avoimuus ja kumppanuudet 7.Muita: sote-uudistuksen tulevat toimijat

15 Etunimi Sukunimi15 23.9.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä koskevaa lainsäädäntöä valmisteleva työryhmä (1) Taustaa  Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonkäsittelyn toimintaympäristö on isossa muutoksessa ja tietotarpeet kehittyvät nopeasti.  Tietoa voidaan hyödyntää henkilökohtaisessa hyvinvoinnissa ja elämässä pärjäämisessä, potilas- ja asiakastyössä, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa ja valvonnassa sekä tutkimuksessa  Tietoaineistojen on tarkoitus tukea myös innovaatio- sekä elinkeinotoimintaa. Toimikausi: 1.3.2015 - 31.5.2016

16 Etunimi Sukunimi16 23.9.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä koskevaa lainsäädäntöä valmisteleva työryhmä Ryhmän tehtävänä on  valmistella luonnos hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiedon toissijaista käyttöä koskevasta lainsäädännöstä ja  valmistella ehdotus tarvittavista muista jatkotoimenpiteistä.

17 Etunimi Sukunimi17 23.9.2016 Työsuunnitelman kevään 2015 aikataulu viikoittain  18-21 Toimeenpanosuunnitelman valmistelua –sihteeristön kokous 6.5.2015 kello 14-16  21 Ydinryhmän ennakkomateriaalien lähetys  21 Lakiryhmien yhteinen kokous 20.5.2015  22 Ydinryhmän kokoontuminen 25.5.2015 kello 10-12 –sihteeristön kokous 26.5.2015 kello 13-15 –materiaali neuvottelukunnan kokoukselle  23 Neuvottelukunnan kokous 2.6.2015  24 Työsuunnitelman esittely AKUSTI-seminaarissa 11.6.2015


Lataa ppt "Strategiakori 3: Tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen Sari Mäntylä (pj) Mika Gissler (siht.) Hannu Hämäläinen STM-yhteyshenkilö."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google