Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki."— Esityksen transkriptio:

1 Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki

2 Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt. Koulutuksen keskeyttäneiden määrä on laskenut. Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat kääntyneet nousuun. Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt ja koulutusviennin esteet on purettu. 2

3 Kärkihanke: Ammatillisen koulutuksen reformi Tavoitteena on parantaa työmarkkinoille tulevien sekä siellä jo olevien osaamisen kehittämistä työelämän vaatimusten mukaisesti. –Uudistus valmistellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja se tulee voimaan vuoden 2018 alussa. Ammatillisen koulutuksen reformissa: –Poistetaan koulutuksen päällekkäisyyksiä sekä nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen raja-aidat. –Kootaan koulutustarjonta, rahoitus ja ohjaus yhtenäiseksi kokonaisuudeksi opetus- ja kulttuuriministeriöön. –Yhdistetään lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta yhdeksi laiksi, jossa lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. –Yhtenäistetään ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja ohjaus: yhdistetään ammatillisen peruskoulutuksen ja lisäkoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen sekä työvoimakoulutuksen rahoitusjärjestelmät. –Lisätään toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden painoarvoa koulutuksen järjestäjien rahoituksessa ja puretaan sääntelyä. 3

4 Ammatillisen koulutuksen reformi, jatkuu… –Uudistetaan ammatillista tutkintojärjestelmää laaja-alaistamalla tutkintoja ja vähentämällä niiden määrää sekä keventämällä sääntelyä ja hallintoa. –Uudistetaan opiskelijavalintoja ja hakupalveluja. –Käynnistetään järjestäjärakenteen kehittämisohjelma: uudistetaan järjestäjärakenteita ja toimintaprosesseja vapaaehtoisuuden pohjalta. Tavoitteena on turvata järjestäjäverkon palvelukyky ja alueellinen kattavuus. –Kehitetään ja digitalisoidaan koulutuksen järjestäjien toimintaprosesseja ja oppimisympäristöjä. Käynnistetään kehittämisohjelma, jonka tavoitteena ovat osaamisperusteiset ja asiakaslähtöiset toimintaprosessit ja keventynyt hallinto. –Lisätään ja monipuolistetaan työpaikalla tapahtuvaa opiskelua ja erityisesti nuorten oppisopimuskoulutusta mm. vähentämällä siitä työnantajille koituvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa sekä parannetaan työpaikalla tapahtuvan opiskelun laatua. –Otetaan käyttöön uusi koulutussopimusmalli, joka mahdollistaa joustavat polut työpaikalla tapahtuvan oppimiseen ja käytännönläheiseen tutkinnon suorittamiseen. –Parannetaan työttömien koulutuksen ja omaehtoisen koulutuksen työelämävastaavuutta, yhteistyötä ja synergiaa. –Kehitetään ja otetaan käyttöön digitaalisia palveluita ja oppimisympäristöjä sekä vahvistetaan opetushenkilöstön osaamista. 4

5 Ammatillisen koulutuksen säästöt Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu vuodesta 2017 lukien 190 miljoonan euron säästöt. Investointien takuukorotuksen poistuminen pienentää rahoitusta vuodesta 2016 lukien noin 59 miljoonaa euroa ammatillisesta peruskoulutuksesta ja 8 miljoonaa euroa lisäkoulutuksesta ja oppisopimuskoulutuksesta. Lisäksi vuonna 2018 poistuu nuorten oppisopimuskoulutuksen ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäämisen lisärahoitus, yhteensä 18,7 miljoonaa euroa. Kaikkiaan säästöt ovat siis n. 275 miljoonaa euroa. 5

6 Aikatauluja Uudistetaan toisen asteen ammatillista koulutusta vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita. –10/2015 valmistelu käynnistyi –1/2016 koulutuksen järjestäjärakenteen ja koulutuksen toimintaprosessien kehittämisohjelmat käynnistyvät –1/2017 lainsäädäntöä koskeva HE eduskuntaan –1/2018 laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan (koulutussopimusmalli käyttöön) Tehdään ammatillisen koulutuksen rahoitus ‐ ja ohjausjärjestelmästä yhtenäinen kokonaisuus. –9/2015 valmistelu käynnistyi –3/2016 vuoden 2017 säästöjä koskeva HE eduskuntaan –1/2017 rahoitusjärjestelmää koskeva HE ja säätely- ja ohjausjärjestelmää koskeva HE eduskuntaan –1/2018 uudistettu rahoituslainsäädäntö ja säätely- ja ohjausjärjestelmä voimaan 6


Lataa ppt "Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google