Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

LAUKAAN KUNTA TA 2017 Vuosikello Lasse Leppä Kunnanhallitus 18.1.2016.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "LAUKAAN KUNTA TA 2017 Vuosikello Lasse Leppä Kunnanhallitus 18.1.2016."— Esityksen transkriptio:

1 LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi TA 2017 Vuosikello Lasse Leppä Kunnanhallitus 18.1.2016

2 LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi

3

4

5 Talousarviossa sitovia eriä on määrärahojen, toimintatulojen ja toimintamenojen erotus eli toimintakate. Investointiosassa sitovia ovat investointimenot- ja tulot investointikohteittain. Lisäksi sitovia eriä ovat seuraavat tuloslaskelman rivit: verotulot, valtionosuudet, rahoituserät, suunnitelman mukaiset poistot ja tilikauden tulos sekä rahoituslaskelmassa antolainojen lisäys, antolainojen vähennys sekä lainakannan muutokset. Talousarvion toteutumista seurataan raportointiaikataulun mukaisesti annettavilla kuukausiraporteilla. Raportointiaikataulun mukaisesti toukokuussa ja syyskuussa esitellään laajemmin talousarvion toteutumista mm. tytäryhteisöjen talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista.

6 LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Tytäryhteisöjen seuranta ja raportointi Tytäryhteisöt Laukaan Vuokrakodit Oy, Laukaan Vesihuolto Oy ja Laukaan Kehitysyhtiö Oy antavat kaksi kertaa vuodessa (16.5. ja 19.9.) toiminnan ja talouden raportit osaksi kunnan/kuntakonsernin talouden seurantaa. Tytäryhteisöjen raportit sisältävät: 1.Toiminnan kuvauksen ja tulevaisuuden kehitysnäkymät 2.Raportoinnin toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 3.Keskeiset taloudelliset tunnusluvut. Tarvittaessa yhtiön toimitusjohtajat antavat suusanallisen raportin kunnanhallituksen kokouksessa.

7 LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Laukaan Vuokrakodit Oy Toiminnan kuvaus ja tulevaisuuden kehitysnäkymät: Yhtiön talouden tavoitteet vuodelle 2016 (suluissa vuosi 2014): liikevaihto, tavoite 5,2 miljoonaa euroa (5,0 milj. euroa) omavaraisuusaste, tavoite 2,5 % (1,5 %) vieras pääoma, tavoite enintään 620 e/m2 (677 e/m2) käyttöaste, tavoite 97 % (95,23 %) vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta, tavoite alle 1,7 % (1,9 %) asukasvaihtuvuus, tavoite alle 25 % (25,9 %) uudistuotannon osalta tavoitteena rakentaa tavoitteena rakentaa uustuotantoa kysynnän mukaan ja samalla luopua kohteista, joilla on heikko kysyntä.

8 LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Laukaan Vesihuolto Oy Toiminnan kuvaus ja tulevaisuuden kehitysnäkymät: Laukaan Vesihuolto Oy:n tavoitteet vuodelle 2016: Laukaan Vesihuolto Oy:n toiminnan ja hallinnon käynnistäminen ja toimintatapojen laatiminen yhtiön ensimmäisen toimintavuoden aikana. Vesihuollon palvelut tuotetaan taloudellisesti, tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Kuntalaisilta perittävillä maksutuotoilla katetaan varsinaisen toiminnan lisäksi poistot ja pääomakulut. Vesihuoltoyhtiön ei ole tarkoitus tuottaa voittoa, mutta tuloksen tulee olla pitkällä aikavälillä positiivinen. Laitoksen omaisuuden arvo ja käyttökunto ylläpidetään jatkuvan korjauksen periaatteella ja peruskorjaustoiminnalla. Toiminnassa otetaan huomioon energiatehokkuus kunnan hyväksymän strategian mukaisesti.

9 LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Laukaan Kehitysyhtiö Oy Toiminnan kuvaus ja tulevaisuuden kehitysnäkymät: Laukaan Kehitysyhtiön tavoitteet vuodelle 2016: Yhtiön hallitus laati yhtiölle strategian, jonka toimenpiteillä toteutetaan kunnan elinkeinostrategiassa ja toimintasuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Yhtiön toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa pitkällä aikavälillä taloudellista voittoa, vaan kohdentaa resurssit Laukaan elinkeinoelämän toimintaedellytyksien parantamiseen. Yhtiön tavoitteena on kehittää kiinteistön omistus- ja osaomistusmallia siten, että kunnan vuotuista toimintarahoitusta voidaan jatkossa supistaa.

10 LAUKAAN KUNTA www.laukaa.fi Tytäryhteisöjen keskeiset taloudelliset tunnusluvut, tilinpäätösennuste 2016 Mahdolliset ja olennaisimmat poikkeamat suhteessa suunniteltuun talousarvioon: Laukaan Vuokrakodit Oy: Laukaan Kehitysyhtiö Oy: Laukaan Vesihuolto Oy:


Lataa ppt "LAUKAAN KUNTA TA 2017 Vuosikello Lasse Leppä Kunnanhallitus 18.1.2016."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google