Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Vero-osion rakenne AiheMateriaaliTehtävät Välittömän verotuksen periaatteet s. 184-188 Yksityisliikkeen verotus Elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskenta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Vero-osion rakenne AiheMateriaaliTehtävät Välittömän verotuksen periaatteet s. 184-188 Yksityisliikkeen verotus Elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskenta."— Esityksen transkriptio:

1 Vero-osion rakenne AiheMateriaaliTehtävät Välittömän verotuksen periaatteet s. 184-188 Yksityisliikkeen verotus Elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskenta s. 188-190 s. 196-197 124-125 136-137 Osakeyhtiön verotettavan tulon laskenta Opettajan materiaali 138-139 Osinkojen verotus (ml. yhtiö osingon saajana) Opettajan materiaali 129-132 ja open tehtävä Verotuksen joustokohdat (katsaus) s. 197-202 Mahdollisesti 140

2 Verokannat - tarkennus Yhteisövero 20% vuodesta 2014 alkaen (aik. 24,5%) Pääomatulo henkilöverotuksessa 30% / 32% – Pääomatuloa on omaisuuden tuotto ja omaisuuden luovutuksesta saatu voitto sekä muu sellainen tulo, jota varallisuuden voidaan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloa on esimerkiksi korko, osinko, vuokratulo ja osakkeiden luovutuksesta saatu voitto. – Pääomatulosta on vuodesta 2012 alkaen maksettava 30 prosentin suuruinen pääomatulon tulovero. Jos pääomatulojen yhteismäärä ylittää 40 000 (vuodesta 2014 alkaen, aikaisemmin raja oli 50 000) kalenterivuoden aikana, ylimenevästä määrästä on maksettava 32 prosentin suuruinen vero. Vuoden 2011 loppuun asti pääomatuloista oli maksettava 28 prosentin suuruinen vero riippumatta siitä, kuinka suuri pääomatulojen määrä oli kalenterivuonna.

3 Toiminimi osingonsaajana Elinkeinotulolähteeseen kuuluvista listaamattoman yhtiön osakkeista saadusta osingosta on 75% yritystuloa ja 25% verovapaata Elinkeinotulolähteeseen kuuluvista listatun yhtiön osakkeista saadusta osingosta on 85% yritystuloa ja 15% verovapaata (sama kuin luonnollisen henkilön osalta – siis muun tulolähteen osakkeet) Osakkeet kuuluvat kokonaan nettovarallisuuteen Lähde: Veronmaksajat ja Taloushallintoliitto

4 Yhteenveto osinkojen verotuksesta Osingonjakajana pörssiyhtiöOsingonjakajana listaamaton yhtiö Osingonsaajana luonnollinen henkilö Osingosta 85% on veronalaista pääomatuloa Osingosta  matemaattiselle arvolle lasketun 8%:n vuotuisen tuoton mukaisesta enintään 150 000 (per osakas per vuosi) euron osingosta 25% veronalaista pääomatuloa  150 000 euron ylittävästä osuudesta osingosta 85% veronalaista pääomatuloa  8%:n tuoton ylittävästä osingosta 75% veronalaista ansiotuloa  kokonaan verovapaa osinko on siis poistunut Osingonsaajana listaamaton yhtiö Osingosta  100% on veronalaista  kuitenkin kokonaan verovapaata, jos omistusosuus vähintään 10% Osinko verovapaata Osingonsaajana pörssiyhtiöOsinko verovapaata Lähde: Veronmaksajat ja Taloushallintoliitto

5 Peruslogiikka – yksityinen osakeyhtiö osingonjako 10 000 euroa Verovapaa *) 75% * 5 600 = 4 200 8 % / osakkeiden matem.arvo 8 % * 70 000 = 5 600 Lievennetty alue / yrittäjähuojennus Veronalainen AT 75 % * 4 400 = 3 300 Vero- vapaa 25 % * 4 400 =1 110 Osakkaan omistamien yhtiön osakkeiden matemaattinen arvo on yhteensä 70 000 Osakkaan osinkotulo verotetaan siis seuraavasti verovapaata yhteensä 5 310 (4 200+ 1 110) veronalaista pääomatuloa 1 400 ansiotulona 3 300 *) edellyttäen, ettei osakkaan osinkotulo yhteensä ylitä 150 000 5 600 4 400 Veronalainen PT 25 % * 5 600 =1 400 josta vero 30% = 420

6 Peruslogiikka – yksityinen osakeyhtiö osingonjako 350 000 euroa Verovapaa 8% / osakkeiden matem.arvo Veronalainen AT 75 % * 30 000 = 22 500 Vero- vapaa 25 % * 30 000= 7 500 Veronalainen POT 85 % * 170 000 = 144 500 Vero- vapaa 15 % * 170 000= 25 500 Osakkaan omistamien yhtiön osakkeiden matemaattinen arvo on yhteensä 4 000 000 Lievennetty alue max 150 000 (yrittäjähuojennus) 8% * 4 000 000 = 320 000 320 000 – 150 000 = 170 000 350 000 – 320 000 = 30 000 Osakkaan osinkotulo verotetaan siis seuraavasti verovapaata yhteensä 145 500 (112 500 + 25 500 + 7 500) pääomatulona 182 000 (144 500 + 37 500) ansiotulona 22 500 *) edellyttäen, ettei osakkaan osinkotulo yhteensä ylitä 150 000 Veronalai nen PT 25 % * 150 000 = 37 500 Verovapaa 75% * 150 000 = 112 500 Ansiotulo Pääomatulo


Lataa ppt "Vero-osion rakenne AiheMateriaaliTehtävät Välittömän verotuksen periaatteet s. 184-188 Yksityisliikkeen verotus Elinkeinotoiminnan verotettavan tulon laskenta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google