Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy Maaliskuussa 2015.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy Maaliskuussa 2015."— Esityksen transkriptio:

1 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy Maaliskuussa 2015

2 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantatiedot, maaliskuu 2015 1.7.2015 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy 3/20152 Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seuranta muuttui 1.1.2014. Suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantatiedot saadaan pääosin AvoHILMO-aineistosta ja täydentäviä tietoja hoitoonpääsykyselystä. Tiedot raportoidaan kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä.

3 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn aineisto 1.7.2015 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy 3/20153 AvoHILMO-aineistosta saadaan hoitoonpääsyn toteutumatiedot Aineistosta poimitaan käynnit, joille on tehty hoidon tarpeen arviointi. Seurantaan kuuluu Ei-kiireellinen sairaanhoito ja terveyskeskusten suun terveydenhuollon käynnit hammaslääkärillä tai suuhygienistillä. Tarkemmat terveyskeskuskohtaiset tiedot ovat saatavilla hoitoonpääsyn raportointikuutioissa tai –tiivisteissä, http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy- perusterveydenhuollossa http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy- perusterveydenhuollossa Aineistoa täydennetään Webropol-kyselyllä välittömällä yhteydensaantitiedoilla ja hoitoonpääsytietojen julkaisemistiedoilla.

4 AvoHILMO suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn toteutuminen maaliskuu 2015 AvoHILMO-aineisto saatiin 134 terveyskeskuksesta. (kokonaismäärä 159). Hoidon toteutumatietoja tarkastellaan suun terveydenhuollon ei-kiireellisistä sairaanhoidon käynneistä. Tarkastelu toteutettiin maaliskuussa 2015 hammaslääkärillä/suuhygienisteillä käyneiden odotusajoista. 1.7.2015 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy 3/20154

5 Hoidon tarpeen arvioinnin toteutuminen kolmen arkipäivän kuluessa suun terveydenhuollossa Terveydenhuoltolain 51§:n mukaan hoidon tarpeen arviointi pitää tehdä kolmen vuorokauden kuluessa asiakkaan yhteydenotosta. Saadun terveyskeskusten AvoHILMO-aineiston mukaan kaikissa terveyskeskuksissa terveydenhuollon ammattilaisen hoidon tarpeen arviointi tapahtui samana päivänä kuin yhteydenotto terveyskeskuksiin. 1.7.2015 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy 3/20155

6 Hoitoonpääsyn toteutuminen hammaslääkärikäynneissä (AvoHILMO-tiedot) 1.7.2015 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy 3/20156 Hammaslääkärikäynneistä 97 prosenttia toteutui kolmen kuukauden sisällä yhteydenotosta terveyskeskukseen maaliskuussa 2015. Kahdessa prosentissa kaikista hammaslääkärikäynneistä hoitoonpääsyä odotettiin 91-180 päivää ja yhdessä prosentissa yli 180 päivää.

7 Hoitoonpääsyn toteutuminen suuhygienistin käynneissä (AvoHILMO-tiedot) 1.7.2015 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy 3/20157 Suuhygienistin luona käynneistä 53 prosenttia toteutui kolmen viikon sisällä yhteydenotosta. Kahdelle prosentille käynneistä odotusaika oli yli kolme kuukautta ja yhdelle prosentille yli 6 kk.

8 Tiedonkeruu suun terveydenhuollon hoitoonpääsystä keväällä 2015 Hoitoonpääsykysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille toteutettiin maaliskuussa 2015. Vastaus saatiin kaikista kyselyn kohteena olleista terveyskeskuksista (n=158). Kuopio ei pystynyt toimittamaan tietoja operaattori ongelman vuoksi. (Ahvenanmaa on kyselyn ulkopuolella.) THL:n perusterveydenhuollon hoitoonpääsysivut ovat osoitteessa http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy- perusterveydenhuollossa http://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/hoitoonpaasy- perusterveydenhuollossa 1.7.2015 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy 3/20158

9 Välittömän yhteydensaannin toteutuminen suun terveydenhuollossa 3/2011–3/2015, % 1.7.2015 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy 3/20159 Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely keväällä 2015 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille

10 Yhteydensaanti puhelimitse suun terveydenhuollon ajanvaraukseen Terveyskeskuksista 70 prosentilla suun terveydenhuollossa on käytössä soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmä. Niistä kyselyyn vastanneiden terveyskeskusten hammas- hoitoloista, joissa ei vielä ollut käytössä operaattoriseurantaa, 20 % ilmoitti hankkivansa sellaisen vuoden 2015 aikana. Puhelujen määrän (soitetut ja vastatut) ilmoitti 81 prosenttia vastaajista. Soitetuista puheluista 83 prosenttia kirjautui vastatuksi. (Jos soittaja katkaisee puhelun ennen kuin vastaajaäänite käynnistyy, puhelu kirjautuu ei-vastatuksi.) 1.7.2015 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy 3/201510 Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely keväällä 2015 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille

11 Suun terveydenhuollon odotusaikojen julkaiseminen Kyselyyn vastanneista (n=157) 141 terveyskeskusta (90%) ilmoitti julkaisevansa tiedot hoitoonpääsystä vähintään neljän kuukauden välein, kuten terveydenhuoltolaki edellyttää (92% lokakuussa 2014). 15 terveyskeskusta (9.5 %) ilmoitti julkaisevansa tietoja harvemmin kuin neljän kuukauden välein. Yksi terveyskeskus ilmoitti ettei julkaise tietoja lainkaan. (Miehikkälä-Virolahti) 1.7.2015 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy 3/201511

12 Yhteenveto marraskuun 2015 suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn tuloksista (1/2) Välittömän yhteyden saaminen oli paremmalla tasolla syksyn kyselyyn verrattuna. Tietonsa toimittaneista terveys- keskuksista 11 prosentilla oli yhteydensaannissa ajoittaisia ongelmia (18 % lokakuussa 2014). Yksikään terveyskeskus ei raportoinut jatkuvista ongelmista. Terveyskeskusten suun terveydenhuollossa soittopyyntö- ja takaisinsoittojärjestelmien käyttö oli noussut hieman (2%) lokakuusta 2014. 1.7.2015 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy 3/201512 Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely keväällä 2015 terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille

13 Yhteenveto maaliskuun 2015 suun terveydenhuollon hoitoonpääsyn tuloksista (2/2) Maaliskuussa 2015 hammaslääkärikäynneistä 97 prosenttia tapahtui kolmen kuukauden sisällä yhteydenotosta terveyskeskusten tietojärjestelmistä poimittujen AvoHILMO tietojen mukaan. 3–6 kuukautta hoitoonpääsyä odotettiin kahdessa prosentissa kaikista hammaslääkärikäynneistä tietonsa toimittaneissa terveyskeskuksissa. Yhdessä prosentissa odotusaika oli yli 180 päivää. Puolet käynneistä suuhygienistin luona toteutui kolmen viikon sisällä yhteydenotosta. Kolmessa prosentissa käynneistä odotettiin yli 91 päivää. 1.7.2015 Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy 3/201513


Lataa ppt "Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy Maaliskuussa 2015."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google