Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Luku- ja tenttivihjeet 5 Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Luku- ja tenttivihjeet 5 Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos."— Esityksen transkriptio:

1 Luku- ja tenttivihjeet 5 Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos

2 Luento 5, artikkelit Parhaiten tähän aihepiiriin parhaiten liittyvä artikkeli on Jussi Kotkavirran artikkeli. Kannattaa lukea myös edellisen luennon materiaalit ja tummennetut diat.

3 Luento 5, tenttikysymyksiä Mitä on katsomuksellinen kyvykkyys? Kurssilla on puhuttu katsomuksellisesta kyvykkyydestä. Mitä se tarkoittaa? Millainen on sen suhde perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitettyihin elämänkatsomustiedon tavoitteisiin? Mitä ovat katsomuksellinen yleissivistys ja arvostelukyky? Mitä yhteisiä ja mitä erottavia tekijöitä on uskonnottomalla ja uskonnollisella kompetenssilla voi niissä olla?

4 Luento 5, tenttikysymysten analyysia Mitä ovat katsomuksellinen yleissivistys ja arvostelukyky? Mitä yhteisiä ja mitä erottavia tekijöitä on uskonnottomalla ja uskonnollisella kompetenssilla voi niissä olla? OPS-perusteissa katsomuksellinen yleissivistys ja arvostelukyky ovat keskeisiä tavoitteita. Termien merkitys ei ole ihan selvä, joten on hyvä aloittaa käsitemäärittelyllä. Kurssilla esitetty maailmankatsomuksen käsite on yksi, mutta ei ainoa mahdollinen pohja katsomuksellisuuden määrittelylle. Käsitteisiin voi sisällyttää esim: oman katsomuksensa ymmärtämisen sitoumuksineen ja jännitteineen; kyvyn rakentaa ja pohtia katsomuksellista identiteettiään; katsomuksellisen Yleissivistys merkitsee, että tuntee (ikäkauteen nähden) laajasti ja syvällisesti uskonnollisia ja uskonnottomia katsomuksia ja osaa esim. tunnistaa katsomuksellisia kysymyksiä ja symboleita. Sivistykseen kuuluu suvaitsevaisuus (hyväksyy moninaisuuden ja on avoin myös oman katsomuksen kritiikille), mutta sen myötä aletaan jo tulla arvostelukyvyn puolelle. Siinä on siis kysymys kyvystä muodostaa arvostelmia eli arvioida omaa ja muiden katsomuksia. Siihen liittyviä (tai arvostelukyvyn ja yleissivistyksen yhteiseen alueeseen kuuluvia asioita ovat esimerkiksi: ns. katsomuksellinen lukutaito, kyky oman katsomuksen ilmentämiseen (kielellisesti, taiteellisesti jne.) ja katsomusten eettisen ulottuvuuden tunteminen. Edellä olevissa asioissa ei välttämättä (ainakaan teoriassa) ole suurta eroa uskonnollisen ja uskonnottoman yleissivistyksen ja arvostelukyvyn välillä. Kysymyksen jälkimmäinen osa liittyy osittain tuohon lukutaitoon, kuinka paljon siihen tulee kuulua herkkyys erilaisille uskonnollisille kokemuksille ja/tai niiden kritiikille (huom: uskonto ei ole sama asia kuin kristinusko!). (Tähän ei luentosarjalla otettu lopullista kantaa.)

5 Luento 5, tenttikysymysten analyysia 3. Mitä katsomuksellinen kyvykkyys tarkoittaa? Millainen on sen suhde perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitettyihin elämänkatsomustiedon tavoitteisiin? Katsomuksellinen kyvykkyys (OPSit puhuvat arvostelukyvystä) merkitsee monta asiaa, joten on hyvä aloittaa käsitemäärittelyllä (esim. kurssilla esitetty maailmankatsomuksen käsite on yksi, mutta ei ainoa mahdollinen pohja. Katsomukselliseen kyvykkyyteen voi sisällyttää esim: ymmärtää oman katsomuksensa sitoumuksineen ja jännitteineen; pystyy rakentamaan ja pohtimaan katsomuksellista identiteettiään; laaja katsomuksellinen yleissivistys (tuntee ikäkauteen nähden laajasti ja syvällisesti uskonnollisia ja uskonnottomia katsomuksia, 'katsomuksellinen lukutaito'), on suvaitsevainen (hyväksyy moninaisuuden) ja avoin myös oman katsomuksen kritiikille, herkkyys erilaisille uskonnollisille kokemuksille ja/tai niiden kritiikille; eettiset ajatteluntaidot; kyky oman katsomuksen ilmentämiseen (kielellisesti, taiteellisesti jne.). (jatkuu)

6 Luento 5, tenttikysymysten analyysia 3. Mitä katsomuksellinen kyvykkyys tarkoittaa? Millainen on sen suhde perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esitettyihin elämänkatsomustiedon tavoitteisiin? (JATKUU) OPS:n tavoitteista voisi ehkä rohkeasti sanoa, että juuri tästä niissä on kysymys. Esim 6.-9: "Etsiä ja rakentaa identiteettiään ja elämänkatsomustaan ja oppia samalla hahmottamaan kokonaisuuksia sekä kasvaa kohtaamaan epävarmuutta ja kehittää taitojaan ilmaista itseään ja elämänkatsomustaan; kehittää arvostelukykyään,..., käyttämään eettisen ajattelun taitoja ja katsomuksellista harkintaa,..., omaksua ja sisäistää ihmisoikeuksien, suvaitsevaisuuden,...,laajentaa katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään ja oppia tuntemaan eri kulttuureissa tärkeinä pidettyjä arvoja, uskomusjärjestelmiä ja elämänkatsomuksellisia ratkaisuja sekä niiden taustoja ja välittymistä sekä oppia arvioimaan tieteiden vaikutusta elämäntapaamme." Tarkoitus ei tietenkään ollut osata näitä OPS-tavoitteita ulkoa, vaan kytkeä ne tähän kokonaisuuteen. Ansiokasta (mutta ei täysiin pisteisiin vaadittavaa) oli myös huomata, että katsomuksellinen kyvykkyys painottuu erityisesti teema-alueeseen itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti, mutta ei rajaudu siihen.


Lataa ppt "Luku- ja tenttivihjeet 5 Eero Salmenkivi Opettajankoulutuslaitos."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google