Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Toimitusketjujen hallinta ja sähköinen kaupankäynti

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Toimitusketjujen hallinta ja sähköinen kaupankäynti"— Esityksen transkriptio:

1 Toimitusketjujen hallinta ja sähköinen kaupankäynti
Toimitusketjun esittely ja sähkoisen kaupankäynnin tuomat mahdollistuudet Hankinnat ja toimittajan valinta

2 Sisältö Toimitusketjuista yleisesti
Sähköisen kaupankäynnin tuomat mahdollisuudet toimitusketjun hallinnassa Hankinnat ja toimittajan valinta

3 Toimitusketju yleisesti 1/3
Määritelmiä: Joukko toimintoja jotka käsittävät uuden tuotteen suunnittelun, materiaalien hankinnan, tuotteen valmistuksen ja toimituksen asiakkaalle. (Swaminathan, Tayur, 2003) Kaikki toiminnot jotka liittyvät lopputuotteen valmistukseen ja toimitukseen toimittajan toimittajalta asiakkaan asiakkaalle (Supply chain council, 2002) Riippumattomien organisaatioiden verkosto, jotka työskentelevät yhteistyössä ja keskinäisesti hallitakseen, ohjatakseen ja parantaakseen materiaali- ja informaatiovirtoja toimittajilta loppukäyttäjälle. (Aitken, 1998)

4 Toimitusketju yleisesti 2/3
Toimittaja Hankinnat Operaatiot Jakelu Asiakas Yritys Materiaalivirta Informaatiovirta Käytännössä mukana on useita osapuolia jolloin toimitusketju on monimutkaisempi verkosto Source: Christopher, 1998

5 Toimitusketju yleisesti 3/3
Toimitusketjun hallinta voidaan jakaa kahteen aihealueeseen: Suunnittelu (ennen toiminnan aloittamista tehtävät asiat) Toteutus (ketjun hallinta käytännössä) Toimitusketju on monimutkainen kokonaisuus jossa päätöksentekotilanteissa on lukemattomia muuttujia Parannuspotentiaalia on käytännössä jokaisella osa-alueella ja kysyntää hyville työkaluille todella paljon

6 Sähköisen kaupankäynnin tuomat mahdollisuudet 1/5
Sähköisen kaupankäynnin vaikutus toimitusketjuihin ja niiden osiin: Asiat jotka eivät ole muuttuneet (toimitusvarmuus) Asiat jotka ovat tulleet tärkeiksi (henkilökohtaistaminen, jakelukanavat) Täysin uudet asiat (dynaaminen hinnoittelu, sähköiset kaupat)

7 Sähköisen kaupankäynnin tuomat mahdollisuudet 2/5
Vaihe 1: Erilliset toiminnot Hankinnat Materiaalin käsittely Tuotanto Myynti Jakelu Materiaalivirta Vaihe 2: Toiminnollinen integrointi Materiaalien hallinta Valmistuksen hallinta Jakelun hallinta Materiaalivirta Vaihe 3: Sisäinen integrointi Materiaalien hallinta Valmistuksen hallinta Jakelun hallinta Materiaalivirta Source: Christopher, 1998

8 Sähköisen kaupankäynnin tuomat mahdollisuudet 3/5
High Web-based Demand Integration Web-based Demand Chain Management Integration Suppliers Company Customers Suppliers Company Customers Degree of Internet-based Demand Integration Web-based Low Integration Web-based Supply Integration Suppliers Company Customers Suppliers Company Customers Low Low Degree of Internet-based Supply Integration High Source: Forchlich and Westbrook, 2002

9 Sähköisen kaupankäynnin tuomat mahdollisuudet 4/5
käynnin hyödyt Tiedolliset hyödyt Toiminnalliset Strategiset Kommunikointitehokkuus Tehokkuus systeemin kehittämisessä Liiketoiminnallinen tehokkuus Tiedon saanti Tiedon joustavuus Tiedon laatu Kilpailuedun saavuttaminen Ryhmittyminen Asiakassuhteet Source: Auramo, 2005

10 Sähköisen kaupankäynnin tuomat mahdollisuudet 5/5
Parantunut operationaalinen tehokkuus Tiedon laadun parantuminen Parantaa palvelutasoa Nostaa mahdollisuuksia saada toimitusketjusta tehokas ja nopea sopeutumaan Parantaa kilpailukykyä prosessien uudelleensuunnittelun kautta Source: Auramo, 2005

11 Hankinnat ja toimittajan valinta 1/3
Internet mahdollistaa esimerkiksi: Käyttää useita toimittajia helpottuneen tiedonsaannin kautta yksittäisellä toimittajalla pienempi valta, toisaalta ei ole yhtä vahvaa toimittajasuhdetta Tarjouskilpailut toimittajien välillä mahdollisuus saada hintaa alemmaksi, toisaalta laatu saattaa kärsiä Strateginen valinta: Milloin on hyvä pitää yksi ja milloin useampi toimittaja (luotettavuus vs. hinta)?

12 Hankinnat ja toimittajan valinta 2/3
Tarjouskilpailuja on tutkittu liittyen tilanteisiin, joissa: On mahdollisuus valita pitkäaikainen vs. lyhytaikainen toimitussuhde Käsitellään usean komponentin tilausta kun tarjonta on rajallista Itse tarjousasettelu voi toimia toimitusketjun ohjaajana eli erilaiset asettelut vaikuttavat ketjun dynamiikkaan

13 Hankinnat ja toimittajan valinta 3/3
Liittoumia ja niiden vaikutuksia useiden toimittajien ja ostajien verkostoon ei tunneta kovin hyvin Missä tilanteessa on optimaalisinta muodostaa liittouma?

14

15

16

17 Kotitehtävä Tutustu Pelegin malliin potentiaalisten kustannussäästöjen saavuttamisesta hankinnoissa Oletetaan 1.kierroksen hinnaksi p ja 2.kierroksen tarjouskilpailun perusteella saadun hinnan jakaumaksi N~(0.7p,0.1p2) Millä Δ:n arvoilla käytät yhtä tuttua toimittajaa? Mitkä muut asiat voisivat vaikuttaa päätökseesi toimittajan valinnassa?


Lataa ppt "Toimitusketjujen hallinta ja sähköinen kaupankäynti"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google