Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 1 Dynaaminen varaston hinnoittelu Kolme.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 1 Dynaaminen varaston hinnoittelu Kolme."— Esityksen transkriptio:

1 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 1 Dynaaminen varaston hinnoittelu Kolme tekijää johtaneet dynaamisen hinnoittelun käytön yleistymiseen – kysyntää koskevan tiedon saatavuuden helpottuminen – uusi teknologia helpottanut hintamuutosten toteuttamista – hinnoittelua helpottavien työkalujen saatavuus Perinteisissä myymälöissä (brick-and-mortar stores) hintojen muuttaminen kallista, apu sähköisistä hinnanosoittamissystee- meistä (Electronic Shelf Labeling System) Dynaamisen hinnoittelun optimointiratkaisujen tuottajat (DPOSP)

2 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 2 Hintojen määräytymisessä erotettavissa kaksi tapaa – kiinnitetyn hinnan mekanismi (posted-price mechanism) – muuttuvan hinnan mekanismi (price-discovery mechanism) Dynaamiset kiinteät hinnat (dynamic posted-price) – myyntiajankohta – kysyntää koskeva tieto – hankintojen saatavuus Kysyntä-tarjonta yhtälön kysyntä puoleen keskittyminen – hinnoittelupolitiikan uudelleen määrittäminen – dynaamisen hinnoittelun sekä siihen liittyvien ohjelmistojen hyödyntäminen

3 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 3 Varaston täydentämismahdollisuus tai sen puuttuminen (R/NR) – tilaukset myyntisesongin aikana – tilaus ennen myyntisesonkia, esimerkiksi muotituotteet Markkinaympäristön ominaisuuksia Riippuva tai riippumaton kysyntä (D/I) – kestohyödyke tai asiakkaan tietämys hyödykkeestä – juoksevat hyödykkeet, säännöllinen hankinta välttämätöntä Lyhytnäköiset tai strategiset asiakkaat (M/S) – välitön ostopäätös, kun hinta sopiva – tulevaisuuden hintakehityksen huomioonottaminen

4 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 4 Markkinatyyppi NR-I – tuotteella lyhyt myyntiajanjakso tai elinikä lopussa – pitkät tuotanto ja jakelu ajat suhteessa tuotteen elinkaareen tai suunniteltuun myyntiaikaan – DPOSP:n tarjoamien tuotteiden vastaavuus

5 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 5 Tärkeimpiä hinnoittelupäätöksiin vaikuttavia elementtejä – kysyntä – oletetus tavasta, jolla asiakkaat ilmaantuvat kauppapaikalle – muutokset asiakkaiden halukkuudessa maksaa, asiakkaiden tuotteelle antama arvo Dynaamisen hinnoittelun mallintamiseen liittyvää teoriaa Periodiseen ja jatkuvaan hinnoitteluun perustuvat menetelmät – Ominaisuuksia ja eroja asiakkaiden ilmaantuminen asiakkaiden tuotteelle antama arvo muuttuva tai vakio tietyllä ajanjaksolla

6 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 6 asiakaskäyttäytymisen hyödyntäminen periodien määrä alennushinnoittelu Muita tekijöitä – malleissa yleensä aina hinta ja usein myös aika – lyhytnäköiset tai strategiset asiakkaat – suunniteltu myyntiajanjakso – riippumattomuus/riippuvuus – varaston mukaan lukeminen Tapoja kohdentaa varastoja kauppoihin – yksi toimitus myyntikauden alussa ilman täydennyksiä – alkutoimitus ja täydennykset kysynnän mukaan – periodiset täydennykset

7 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 7 Lazearin kaksi periodinen malli Yksi hyödyke Kaikki asiakkaat antavat hyödykkeelle saman arvon V, joka otettu tunnetusta jakaumasta, oletetaan lyhytnäköiset asiakkaat Strategisesti rikkaampi myyjän kannalta – jos tuote ei mene kaupaksi ensimmäisen periodin aikana, mahdollisuus myyntiin toisen periodin aikana – ensimmäisestä periodista tietoa asiakkaiden hyödykkeelle antamasta arvosta “Shoppailijat” Optimissa hinta alkaa korkealta, laskee toiseen periodiin T periodinen malli

8 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 8

9 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 9 Väliaikaiset alennukset (temporary markdown) ja pysyvät alennukset (permanent markdown) Esimerkkejä ohjelmistojen tuottajista – i2, Spotlight Solutions, Mantrala Associates Eri vaihtoehtojen ja markkinatilanteiden tutkiminen Alennustyypit ja ohjelmistojen ominaisuuksia

10 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 10 Useammat tuotteet Useammat kaupankäynnin kanavat, kauppaketjut – varastosiirrot mahdollisia Tuotteen jälkiarvo – likvidointikanavan valinta Alkuvaraston ja hinnoittelun yhdistäminen Strategiset asiakkaat – internet ja “botit” Kilpailijoiden hinnoittelupäätökset Tulevaisuuden suuntauksia

11 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 11 www.markdown-management.com B-line: inventory and markdown optimization system

12 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 12 Kotitehtävä Mantrala ja Rao (2001), päätöksentekoa helpottava systeemi MARK Auttaa alkuvarastoon ja alennushinnoitteluun liittyvissä päätöksissä Kysyntää periodilla t ja hinnalla mallinnetaan seuraavalla mallilla, missä – on täysi hinta myyntiajanjakson alussa – on kokonaiskysyntä (ajanjaksolle) hinnalla – on se osa ajanjakson kysynnästä, joka materialisoituu periodilla t

13 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 13 – on kysynnän joustavuus periodilla t ja – on logaritmisesti normaalijakautunut satunnaismuuttuja satunnaishäiriöiden kuvaamiseen periodilla t Tutustu kyseiseen malliin tarkemmin ja selitä miten se toimii. Selvitä, mitä mallissa oleva tarkoittaa

14 S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 14 MARK-systeemi Auttaa alkuvarastoa ja alennushinnoittelua koskevissa päätöksissä Moduuli 1 – OU (optimal unconstrained pricing) ongelma – OM (optimal markdown-only pricing) ongelma Moduuli 2 – määrittää optimaalisen alkuvaraston (OI) yhdistettynä OU tai OM hinnoitteluongelmaan – varasto jaettu diskreetteihin arvoihin – iteratiivinen ratkaiseminen kuvaa astetta, jolla hinnassa tapahtuvat muutokset vaikuttavat kysynnässä tapahtuviin muutoksiin


Lataa ppt "S ysteemianalyysin Laboratorio Teknillinen korkeakoulu Juha-Matti Kuusinen Optimointiopin seminaari - Kevät 2005 / 1 Dynaaminen varaston hinnoittelu Kolme."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google