Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Opiskelijan tukeminen yhteistyössä Itsesäätelyn kehittymisestä

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Opiskelijan tukeminen yhteistyössä Itsesäätelyn kehittymisestä"— Esityksen transkriptio:

1 Opiskelijan tukeminen yhteistyössä Itsesäätelyn kehittymisestä
Vanhemmat, ryhmänohjaaja, aineenopettajat, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, koulupsykologi- ja kuraattori, terveydenhoitaja, koululääkäri ja rehtori Keinot Tavoitteena tunne Itsesäätelyn kehittymisestä perusasiat kunnossa (ravinto+ lepo) mielekkään opiskeluympäristön luominen kannustava ja rehellinen palaute tukea nuoren työtaitojen kehittymistä kehittää nuoren itsearviointitaitoja ajanhallintataitojen kehittyminen yhteisöllisyyden huomioiminen vastuunotto omat tavoitteet motivaation ylläpitäminen opiskelutekniikoiden hallinta tieto omasta osaamisesta

2 Lukiolaisen ensimmäinen vuosi
Lukio-opintoihin johdattaminen Ryhmäyttäminen: ryhmänohjaajan opettama kurssi 1. jaksossa ja ryhmällä toinen muun aineen kurssi 1. jaksossa, teemapäivä, koulun yhteiset tapahtumat, juhlat Viikkorytmi (kalenterin käyttö), työaika ja vapaa-aika, ravinto ja nukkuminen, harrastukset, urheilu/valmennus. Rytmi Käytänteet, arviointi, ylioppilaskirjoitukset, ainevalinnat. TVT- taitojen kertaaminen ja kehittäminen. Kuinka eri aineita opiskellaan, motivointi työn tekemiseen/motivaation ylläpitäminen. Opiskelijan tukeminen. Aineenopettaja, ryhmänohjaaja, erityisopettaja( lukitesti + opiskelutaidot), terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori

3 2. Opiskelijan opiskelustrategioiden kehittäminen
Oppituntityöskentely ja kotitehtävät. Oman opiskelutavan ja rytmin löytäminen. Koeviikon jälkeinen arviointi: jaksotodistukset (2.– 4.jakso; huoltajan allekirjoitus). Pitkällä ryhmänohjaustuokiolla tehtävä oman opiskelun arviointi ja sen kehittäminen. Palaute jaksosta, palaute jaksamisesta, ajankäyttösuunnittelutaidon kehittäminen.

4 3. Opiskelijoiden hyväksi kokemien opiskelustrategioiden tukeminen
Opettajien palaute/arviointi. Itse - arviointi, uusien tavoitteiden asettelu. Omien vahvuuksien löytäminen myös harrastustoiminnan kautta. Tukena oppilaskuntatoiminta, digi - tutorit, Non Solum - lehti, projektit / kansainvälisyys, tekniikkaryhmä/av-laitteet/juhlat jne. Mahdollinen siirtyminen ammatillisiin opintoihin? Ammattistartti Ainevalintojen täsmentäminen, ajatellen yo-kirjoituksia

5 4. Palaute ensimmäisestä vuodesta ja suuntautuminen lukion jälkeisiin ura- ja jatko-opintovaihtoehtoihin Oma arvioinnin kautta tavoitteet seuraavalle lukuvuodelle. Ainevalintojen täsmentäminen kevät lukukaudella: yo-tutkinto ja jatko-opinnot, kesälukiomahdollisuudet kirjoitusten suunnittelun tukena Koulun palautekyselyyn vastaaminen.


Lataa ppt "Opiskelijan tukeminen yhteistyössä Itsesäätelyn kehittymisestä"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google