Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Tapani Heino.  Tänä vuonna Variassa 1137 aloituspaikkaa  Opiskelijoiden määrä n.3000  Ojahaantien sähköpuolen opiskelijoiden määrä n.400  Sähköpuolella.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Tapani Heino.  Tänä vuonna Variassa 1137 aloituspaikkaa  Opiskelijoiden määrä n.3000  Ojahaantien sähköpuolen opiskelijoiden määrä n.400  Sähköpuolella."— Esityksen transkriptio:

1 Tapani Heino

2  Tänä vuonna Variassa 1137 aloituspaikkaa  Opiskelijoiden määrä n.3000  Ojahaantien sähköpuolen opiskelijoiden määrä n.400  Sähköpuolella suoritettavia tutkintoja ovat sähköasentaja, elektroniikka-asentaja ja hienomekanikko  Valmistumisprosentti n.40-45%

3  Sähköpuolen opiskelijoille alettiin teettämään 2006 syksystä lähtien  Määrärahojen turvin tukitoimia lisätty vuosittain

4

5  Opetusalajohtaja  Team leaderit  Opinto-ohjaaja  Erityisopettajat  Paikkaritiimin opettajat  Ryhmänopettajat  Aineenopettajat  Kuraattori  Psykologi  Ammattistartin opettaja

6  Ensimmäisen vuoden opiskelijoille pidetään koulun alussa ryhmäytysviikko  Tällöin ei järjestetä normaaliopetusta eikä vanhemmat oppilaat ole talossa  Ryhmäytysviikolla on tarkoituksena tutustuttaa ihmiset toisiinsa, esitellä koulu, ryhmänohjaajan haastatella opiskelijat ja erityisopettajan tehdä alkukartoitukset

7  Ensimmäinen oppilashuoltoryhmän kokoontuminen luokittain. Jos alkukartoituksissa löytyi puutteita, tieto ryhmänohjaajalle. Mikäli vaikeita oppimisen esteitä -> hojks.  Hojks opiskelijoiden tukeminen ja seuranta. Mahdollisia tukitunteja aineenopettajan antamana. Aineenopettaja on ammattiaineissa usein ryhmänohjaaja  Tarpeen vaatiessa myös pienryhmäopetusta matematiikassa ja suomen kielessä

8  Jos oppilas saa hylätyn, on uusintakokeen/korvaavuuksien järjestäminen ensisijaisesti oppiaineen opettajan vastuulla.  Koulu järjestää myös yleisiä uusintatentti iltoja kerran n.kuukaudessa

9  Oma erillinen luokkahuone jossa voidaan suorittaa ammattiaineista saatuja hylättyjä.  Paikkari on auki noin neljä tuntia päivässä, paikalla sähköpuolen erityisopettaja.  Opettajat voivat viedä paikkariin kokeita, harjoituksia jne. korvaavuuksia  Paikkarissa on myös mahdollisuus suorittaa kokonaisia kursseja, löytyy valmiita materiaaleja ja harjoituksia.

10  Sisältää osastonjohtajan, opon, matematiikan erityisopettajan sekä opettajat tietotekniikasta, tietoliikenteestä, elektroniikasta, sähkötekniikasta ja hienomekaniikasta. Eli tiimissä on yhdeksän jäsentä  Jokaisella tiimissä olevalla opettajalla on oma vastuualueensa ja erityisopettajan oikeudet

11  Paikkaritiimin opetus kohdistuu enimmäkseen jatkaviin luokkiin ja ensisijaisesti hojksilaisiin  Tukiopetukselle varattu koko koululle tyhjä reikä lukkariin torstai aamuihin sitä varten

12  Kartoittaa ryhmien tilannetta  Vähintään kaksi kartoitusta vuodessa kutakin luokkaa kohden, seurataan mm. luokan kokonaistilannetta, hojksien ajantasaisuutta jne.  Ryhmään kuuluvat team leaderit, opinto- ohjaaja, erityisopettaja, kuraattori, psykologi. Luokan kartoitustilanteeseen osallistuu mös aina ryhmänohjaaja

13

14  Ensimmäiset hojksilaiset ovat valmistuneet  Matematiikan erityisopettajan kolmas vuosi  Paikkaritiimin toinen vuosi  Psykologin toinen vuosi

15  Kontakteja ja yhteistyötä vahvistettu muihin oppilaitoksiin, organisaatioihin ja työharjoitteluyrityksiin. Saatu mm. tukea ja neuvoja erilaisten opiskelijoiden kohtaamiseen, Kelan tukea hyvin vaikeiden hojksilaisten koulunjälkeiseen elämään siirtymiseen ja työelämän yhteistyön kehittämistä hyvin pitkälle näyttöjen osalta.

16  Talossa vakituinen sijainen paikalla tuuraamassa eri aineiden opettajia.  Vuosi kokeiltu, määrää jouduttu hieman rajoittamaan taloustilanteen takia  Myös apuopettajan virasta jouduttiin luopumaan jo vuoden jälkeen taloustilanteen takia, tarkoitus hankkia takaisin.

17  Tarkoituksena lisätä ryhmäytyksen määrää järjestelemällä koko koululle yhteisiä teemapäiviä, kilpailuja yms.  Myös luokkakohtaisia teemapäiviä järjestetään jonkin verran

18  Opetuksen joustaminen ja kehittyminen. Tarkoituksena on kehittää uusia nykyaikaisempia tapoja kurssien läpikäymiseen ja suorittamiseen  Puhuttu mm. kurssien vaihtoehtoisista suoritustavoista  Osaamisen tunnustaminen, rästien korvaaminen.

19  Eräällä luokalle järjestettiin extraopetusta syyslomaksi  Tässä jaksossa menossa kokeilu ammattiaineen opetuksesta haastavalle luokalle kahden opettajan voimin


Lataa ppt "Tapani Heino.  Tänä vuonna Variassa 1137 aloituspaikkaa  Opiskelijoiden määrä n.3000  Ojahaantien sähköpuolen opiskelijoiden määrä n.400  Sähköpuolella."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google