Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 1 Suomen talouden näkymät 2007-2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.10.2007.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 1 Suomen talouden näkymät 2007-2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.10.2007."— Esityksen transkriptio:

1 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 1 Suomen talouden näkymät 2007-2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.10.2007

2 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 2 Kansainvälinen talouskasvu

3 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 3 Vakuudellisen ja vakuudettoman pankkien välisen luoton korkoero euroalueella 3 kk:n maturiteetissa

4 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 4 Pörssiosakkeiden hinnat euroalueella

5 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 5 Eurojärjestelmän korkopolitiikka

6 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 6 Suomen bruttokansantuote

7 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 7 Yksityinen kulutus ja asuntoinvestoinnit

8 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 8 Yksityiset tuotannolliset investoinnit

9 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 9 Ulkomaankauppa

10 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 10 Metalliteollisuuden vaikutus viennin arvoon

11 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 11 Vaihtosuhteen heikkeneminen vähentää BKT:n ostovoimaa

12 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 12 BKT:n kasvu osatekijät

13 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 13 Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi (YKHI)

14 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 14 Inflaatio

15 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 15 Ansiotaso ja yksikkötyökustannukset

16 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 16 Palkkaratkaisujen kokonaistaloudelliset vaikutukset – laskelmia Suomen Pankin Aino-mallilla 1  Aino − kokonaistaloudellinen malli Suomen taloudesta –Systemaattinen kuvaus taloudenpitäjien käyttäytymisestä koko talouden tasolla –Käytetään Suomen Pankissa talousennusteiden laadintaan ja vaihtoehtoislaskelmiin  Kaksi laskelmaa palkoista ja yleisestä talouskehityksestä –Kummassakin laskelmassa palkkojen nousuvauhti nopeutuu tilapäisesti 2008−2009 ja on sen jälkeen perusuran mukainen –Taustalla oleva syy poikkeaa laskelmien välillä. –Laskelmat alkavat vuoden 2007 neljänneltä vuosineljännekseltä

17 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 17 Vaihtoehtoislaskelma 1 Työmarkkinoiden kilpailullisuus vähenee  Laskelma kuvaa tilannetta, jossa palkkojen nousuvauhti kiihtyy työmarkkinoiden toiminnan muutoksen takia –Pysyvä muutos työmarkkinoiden kilpailullisuuden asteessa –Ei muita muutoksia oletuksiin –Tulokset: ansiotason nousu kiihtyy BKT:n ja työllisyyden kustannuksella

18 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 18 Vaihtoehtoislaskelma 2 Suotuisa teknologiasokki  Laskelma kuvaa tilannetta, jossa tekninen kehitys kasvattaa työn tuottavuutta –Työn tuottavuuden kasvuvauhti nopeutuu tilapäisesti –Ei muita muutoksia oletuksiin –Tulokset: ansiotason nousu voi kiihtyä yhdessä suotuisan työllisyyskehityksen kanssa

19 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 19 Julkisen sektorin rahoitusjäämä 20791 Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.

20 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 20 Julkisen talouden haasteet  Ylijäämäinen valtiontalous vuonna 2008 hyvin perusteltua  Menokehysjärjestelmä hyödyllinen –Ensiarvoisen tärkeää, että menot pysyvät kehyksissä –Läpinäkyvyyden parantaminen lisäisi järjestelmän uskottavuutta ja hyödyllisyyttä  Haaste: mistä työvoiman tarjontaa ja työllisyyttä lisäävät toimenpiteet

21 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 21 Riskilaskelma: Venäjän puutullit  Venäjä nostanut raakapuun vientitulleja ja ilmoittanut tulevista lisänostoista  Jos vuoden 2009 alkuun kaavaillut nostot toteutuvat, loppuu tuonti Venäjältä loppuu lähes tyystin, ja metsäteollisuus menettää 20 % puuraaka-aineestaan  Osa saataneen korvattua kotimaasta ja muualta  Jos puolet saadaan korvattua, supistuu metsä- teollisuuden tuotanto noin 10 %, BKT noin ½ % ja työllisyys noin 8000 henkeä  Jos ei saada korvattua mitään, ovat vaikutukset yli kaksinkertaiset edellä mainittuihin verrattuna

22 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 22 Suomen talous: keskeiset ennusteluvut 20840

23 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 23 Kiitos

24 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 24 Reaalinen kauppapainoinen valuuttaindeksi 19924

25 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 25 Kotitalouksien inflaatio-odotukset

26 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 26 Kansallinen miinus yhdenmukaistettu inflaatio: osatekijät

27 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 27 Työttömyys

28 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 28 Ulkoinen tasapaino

29 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 29 Investointiasteet

30 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 30 Ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkenee

31 SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 31 Osakkeiden hintaindeksit


Lataa ppt "SUOMEN PANKKI | FINLANDS BANK | BANK OF FINLAND 1 Suomen talouden näkymät 2007-2009 Pääjohtaja Erkki Liikanen 8.10.2007."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google