Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

H2020 avustussopimus Artiklat 32 - 40 Sopimuskoulutus 1.10.2014 Outi Kauppinen DM#1279471.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "H2020 avustussopimus Artiklat 32 - 40 Sopimuskoulutus 1.10.2014 Outi Kauppinen DM#1279471."— Esityksen transkriptio:

1 H2020 avustussopimus Artiklat 32 - 40 Sopimuskoulutus 1.10.2014 Outi Kauppinen DM#1279471

2 Art. 32 – Tutkijoiden rekrytointi ja työolot Osallistujien tulee tehdä parhaansa soveltaakseen seuraavia: –European Charter for Researchers Hyviä käytäntöjä ja ohjeita tutkijoiden toimintaan ja urakehitykseen velvoitteita tutkijoille, työnantajille ja rahoittajille –Code of Conduct for their Recruitment Periaatteet työhönottomenettelyiden avoimuuteen ja nimittämiseen velvoitteita työnantajille ja rahoittajille Säilytettävä asiakirjat joista käy ilmi miten näitä on toteutettu

3 Art. 33 – Sukupuolten tasa-arvo Osallistujat tekevät parhaansa taatakseen sukupuolten tasa-arvon hankkeissa –Pyrkimys tukea naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia hankkeen toteutuksessa

4 Art. 34 – Eettiset periaatteet Hankkeet toteutetaan eettisten periaatteiden sekä kansallisen ja EU:n lainsäädännön mukaisesti European Code of Conduct for Research Integrity Komissio tekee hankearviontien yhteydessä eettisen arvioinnin, ja voi tehdä lisävaatimuksia hankkeelle –Eettinen kysymyksiä voi nousta esim. potilaiden, vapaaehtoisten tai lasten osallistumisesta, kantasolututkimuksesta, henkilötietojen keräämisestä, koe-eläimistä jne. –Komissio voi ehdottaa eettisen neuvonantajan tai eettisen lautakunnan lisäämistä projektille

5 Art. 35 – Eturistiriidat Vältettävä eturistiriitoja! Taloudelliset –yliopisto alihankkii omalta spin-off –yritykseltä vaikka paras hintalaatu- suhde ei toteudu Poliittiset/kansalliset –Valitaan hankkeen demon paikan fyysisen sijainnin, ei ansioiden mukaan Perhesiteet –Hankkeeseen osallistuvan organisaation työntekijä alihankkii vaimonsa yritykseltä

6 Art. 36 – Luottamuksellisuus Luottamukselliseksi määritelty aineisto on luottamuksellista hankkeen aikana ja neljä vuotta sen päättymisen jälkeen (minimivaatimus) Hankkeen osapuolet voivat sopia pidemmistä ajoista tai lisävelvoitteista

7 Art. 37 – Turvallisuusliitännäiset velvoitteet OPTIO Käytetään vain kun tietyt työohjelmat sitä vaativat

8 Art. 38 – Tiedotus ja viestintä Hankkeesta täytyy tiedottaa ja yhteisön rahoitustuki täytyy tuoda näkyvästi esille Kohdennettua tietoa eri yleisöille EU-tunnus ja teksti –”this project has received funding from European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement xx” Komissio voi käyttää hankeen julkista materiaalia (esim. tiivistelmät) omassa viestinnässään

9 Art. 39 – Henkilötietojen käsittely Avustussopimukseen sisältyviä henkilötietoja käsitellään yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaisesti. Henkilötietoja käsitellään ainoastaan hankkeen toteuttamiseen, hallintaan ja seurantaan liittyvissä asioissa (esim. hyväksyttävät kustannukset)

10 Art. 40 - Maksuvaatimuksen siirtäminen Yksikään osallistuja ei voi siirtää kolmannelle oikeuttaan vaatia rahoitusta komissiolta


Lataa ppt "H2020 avustussopimus Artiklat 32 - 40 Sopimuskoulutus 1.10.2014 Outi Kauppinen DM#1279471."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google