Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

H2020 avustussopimus Artiklat 17 - 23 Sopimuskoulutus 1.10.2014 Outi Kauppinen DM#1339200.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "H2020 avustussopimus Artiklat 17 - 23 Sopimuskoulutus 1.10.2014 Outi Kauppinen DM#1339200."— Esityksen transkriptio:

1 H2020 avustussopimus Artiklat 17 - 23 Sopimuskoulutus 1.10.2014 Outi Kauppinen DM#1339200

2 Art. 17 – Yleinen tiedottamisvelvoite Velvoite ilmoittaa komissiolle: Komissio pyytää tietoa (tilintarkastus, vaikuttavuuden arviointi jne.) Osallistujat ilmoittavat jos: –Organisaation perustiedot muuttuvat –Tieto seikoista, jotka voivat viivästyttää hanketta tai vaikuttaa EU:n taloudellisiin etuihin –Tieto seikoista, jotka vaikuttavat rahoituksen myöntämiseen tai konsortion kykyyn noudattaa avustussopimuksen vaatimuksia

3 Art. 18 - Kirjanpitovelvoite Avustuksensaajien on säilytettävä asiallinen ja riittävä aineisto osoittaakseen asianmukaisen projektin toteuttamisen –Asiallinen-> laatu –Riittävä - > määrä Kaiken aineiston tulee olla todennettavissa, tarkastettavissa ja käytettävissä kun komissio sitä pyytää Aineisto tulee säilyttää 5 vuotta hankkeen loppumaksun maksamisen jälkeen (tai kolme vuotta alle 60 000 €/hanke avustuksista) Sähköiset asiakirjat ok jos kansallinen lainsäädäntö sen sallii

4 Art. 18 - Kirjanpitovelvoite Huomioitavaa: –Organisaatio voi hakea keskimääräisten henkilöstökulujen laskennalle sertifikaattia (Certificate on the Methodology) etukäteen -> varmuus käytännöstä –Työajanseuranta vaaditaan Esimerkki kommentoidussa malliavustussopimuksessa UUTTA H2020: jos henkilö työskentelee saman H2020 hankkeen parissa kokopäiväisesti ja koko raportointikauden ajan, ei työajanseurantaa vaadita

5 Art. 19 – Raporttien lähettäminen Raportit (deliverables) tulee lähettää komissiolle liitteen 1 mukaisesti Raportit lähetetään sähköisesti osallistujaportaalin kautta Deliverable vs. milestone

6 Art. 20 – Raportointi – maksupyynnöt Väliraportti Tekninen väliraportti Yleiskatsaus tehdystä työstä Yleiskatsaus työn etenemiseen Julkaistavissa oleva tiivistelmä Hyödyntämis- ja levittämissuunnitelma kysely Taloudellinen väliraportti Osallistujakohtaiset talousraportit Selvitys voimavarojen käytöstä Yhteenveto talousraporteista Loppuraportti Tekninen loppuraportti Yleiskatsaus tuloksiin ja niiden hyödyntämiseen ja levittämiseen Hankkeen päätelmät Hankkeen sosioekonominen vaikutus Taloudellinen loppuraportti Yhteenveto talousraporteista Tilintarkastustodistus (jos tarpeen) Toimitetaan 60 päivää raportointikauden/hankkeen päättymisen jälkeen.

7 Art. 20 – Raportointi – maksupyynnöt Tilintarkastus ainoastaan hankkeen lopussa jos osallistujan rahoitusosuus yli 325 000 € suorista kustannuksista (ei sisällä 25 % välillisiä kuluja) Tarkastuksen tekee organisaation oma tarkastaja, raportti lähetetään komissiolle

8 Art. 21 – Maksut ja maksuehdot Lähde: Euroopan komissio

9 Kassavirta ennakkomaksu Projektin kesto 36kk loppumaksu Art. 21 – Maksut ja maksuehdot Komissio arvioi, että ennakkomaksu olisi 100 % yhden raportointikauden rahoituksesta, mutta käytännössä voi olla vähemmän ja sovitaan aina hankekohtaisesti avustussopimuksessa

10 Art. 22 - Tarkastukset, selvitykset, tilintarkastukset, tutkimukset – löydöksien laajentaminen Tarkastukset: komissio tarkistaa raportit Annex 1:stä vastaan, plagiarismin tarkistukset, kysymykset tekijänoikeuksista Selvitykset (”reviews”): yleensä hankkeen tekninen arviointi, mutta mahdollisesti myös taloudellinen Tilintarkastukset: yleensä taloudellinen tarkastus Jos komissiolla on syytä epäillä petosta, European Anti-Fraud Office (OLAF) saattaa tutkia asiaa Löydöksien laajentaminen

11 Art. 23 – Vaikuttavuuden arviointi Komissio arvio miten H2020-hankkeilla päästään kohti ohjelmalle asetettuja tavoitteita (erityisohjelmassa määritellyt tunnusluvut, esim. patenttien määrä) Arvioinnit eivät vaikuta hankkeisiin ja niiden kulkuun Arviointi tehdään yleensä väliraportoinnissa täytettävään kyselyyn perustuen Arviointi voidaan aloittaa hankkeen aikana ja max viisi vuotta (max kolme vuotta vähäisten avustusten osalta) hankkeen loppumaksun maksamisen jälkeen


Lataa ppt "H2020 avustussopimus Artiklat 17 - 23 Sopimuskoulutus 1.10.2014 Outi Kauppinen DM#1339200."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google