Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Sunnuntai, 23. marraskuuta 2014 TASAVERTAINEN KORKEAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry.:n tavoitteet)

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Sunnuntai, 23. marraskuuta 2014 TASAVERTAINEN KORKEAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry.:n tavoitteet)"— Esityksen transkriptio:

1 sunnuntai, 23. marraskuuta 2014 TASAVERTAINEN KORKEAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry.:n tavoitteet)

2 sunnuntai, 23. marraskuuta 2014 Visio suomalaisesta ammattikorkeakoulutuksesta 2014 Suomessa on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja tunnustettu ammattikorkeakoulutus, joka mahdollistaa alueiden sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin kehittymisen Ammattikorkeakouluilla on vahva rooli työelämälähtöisen uuden tiedon tuottajana ja soveltajana sekä kaupallistamisen ja yrittäjyyden edistäjänä Ammattikorkeakoulu on arvostettu opiskelu- ja työpaikka

3 sunnuntai, 23. marraskuuta 2014 Korkeakoulutuksen tavoitteet (ARENE) Kehittämisessä koko korkeakoulujärjestelmää tulee tarkastella sekä alakohtaisesti että alueellisesti Palvelujen saatavuus tulee turvata tasavertaisesti koko maassa Jokaisessa maakunnassa oltava toimivat ja kilpailukykyiset korkeakoulujen toiminnot Duaalisuus ja omaleimaisuus näkyvät tutkintojen tavoitteissa ja sisällöissä Alueilla, joilla pienehköjä ammattikorkeakouluja ja yliopistoja tulee mahdollistaa uudentyyppisten korkeakoulujen syntyminen vahvempia liittoumia muodostamalla Yliopistokeskuksia tulee kehittää yhdessä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa hallinnollisesti yhtenäisiksi korkeakouluiksi Ammattikorkeakoulujen rahoitus 100%valtiolta ylläpitojärjestelmää muuttamatta

4 sunnuntai, 23. marraskuuta 2014 Perusta turvattava – uusi osaaminen varmistettava, ARENEn hallitusohjelmatavoitteet 2011-2015 (www.arene.fi/tietopankki/julkaisut ) I)Varmistamme yhteiskunnan perusosaamisen II)Kannamme vastuuta koko maasta III)Edistämme toiminta-alueidemme kansainvälistymistä IV)Selkeä rooli ja työnjako suomalaisen hyvinvoinnin edistämiseksi V)Innovatiivinen rakenteellinen kehittäminen varmistaa toiminnan ja tehokkuuden

5 sunnuntai, 23. marraskuuta 2014 Hallitusohjelmatavoitteet (2) VI) Strategialähtöinen TKI-toiminta turvattava VII) Malttia AMK-lain uudistamiseen VIII) Selkeään ja kannustavaan rahoitukseen IX) Osaamista vietävä, globaalia vastuuta kannettava X) Opiskelijaterveydenhuolto saatava kuntoon

6 sunnuntai, 23. marraskuuta 2014 Selvityshenkilöiden esitys 01.12.2010 (www.minedu.fi/OPM/Julkaisut) Tärkeimpiä esityksiä: 1)Ammattikorkeakoulut ja ylläpitäjät yhdistetään, muoto osakeyhtiö 2)Ammattikorkeakouluista muodostetaan itsenäisiä oikeushenkilöitä 3)Perusrahoitus 100% valtiolle (kunta-valtio –suhteen tasapaino kompensoidaan muualla); tuloksellisuusrahoitus nostetaan 40-50%:n tasolle 4)Kaikki ammattikorkeakoulut hakevat uutta toimilupaa 5)Tuloksellisuusmittareita tarkennetaan 6)Joitakin esityksiä uuteen ammattikorkeakoululainsäädäntöön 7)Kahden vuoden poissaolo-oikeuden poistaminen, maksullisen koulutusviennin esteiden poistaminen, palvelusetelien käyttöönotto TKI- ja palvelutoiminnassa pk-sektorin yrityksille

7 sunnuntai, 23. marraskuuta 2014 ARENEn lausunto 25.1.2011 www.arene.fi/tietopankki/lausunnot ja kannanotot www.arene.fi/tietopankki/lausunnot 1)Talouden ja hallinnon uudistusta ei tule käyttää välineenä ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoituksen leikkaamiseen 2)Itsenäinen oikeushenkilöasema tulee turvata selvityshenkilöiden esittämään tapaan (lainuudistuksessa ammattikorkeakoulujen autonominen asema on turvattava) 3)Toimilupien uusiminen ei ole perusteltua. Tasa-arvoperiaatteen mukaan ammattikorkeakoulut kirjattava lakiin kuten yliopistotkin 4)Rahoitusmallin tulee tukea kaikkien ammattikorkeakouluille asetettujen tavoitteiden toteuttamista (tutkintoon johtava koulutus, TKI-toiminta, elinikäisen oppimisen toteutukset, aluekehitystyö)

8 sunnuntai, 23. marraskuuta 2014 ARENEN LAUSUNNON YKSITYISKOHTAISET LINJAUKSET (1) 1)Perusrahoitus 100% valtiolle; rahoituksessa turvattava jatkuvuus; uuteen malliin siirrytään asteittain 2)Ammattikorkeakoulut itsenäisiksi oikeushenkilöiksi; juridinen muoto pääsääntöisesti osakeyhtiö; muutkin mahdollisia (tiivis yhteistyö yliopistojen kanssa on mahdollistettava) 3)Ammattikorkeakoulut kirjataan lakiin 4)Tuloksellisuusmittareita tulee kehittää (pääalueina suoritetut tutkinnot, TKI-toiminta, työllistyminen, amkin oman profiilin mukainen kehitys; ks. lausunnon rahoituksen uudistamista koskeva liite) 5)Ammattikorkeakoulussa juridisen muodon lainsäädännön edellyttämä hallitus sekä sisäisenä päätöksentekoelimenä kollegio, jossa mukana johto, henkilöstö ja opiskelijat

9 sunnuntai, 23. marraskuuta 2014 ARENEN LAUSUNNON YKSITYISKOHTAISET LINJAUKSET (2) 6 ) Opiskelijoiden 2 vuoden poissaolo-oikeutta muutetaan selvityshenkilöiden esittämään tapaan 7) Koulutusviennin esteet poistetaan 8) PK-yritysten palvelusetelijärjestelmä otetaan käyttöön (jakoperusteet tarkennetaan) 9) AMK-laki uudistetaan ensi hallituskaudella (valmistelussa vahvasti mukana ammattikorkea- koulujen edustus)

10 sunnuntai, 23. marraskuuta 2014


Lataa ppt "Sunnuntai, 23. marraskuuta 2014 TASAVERTAINEN KORKEAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry.:n tavoitteet)"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google