Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Pienkuntaseminaari Simo 12.4.2012 Kommenttipuheenvuoro kuntarakenneuudistuksesta.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Pienkuntaseminaari Simo 12.4.2012 Kommenttipuheenvuoro kuntarakenneuudistuksesta."— Esityksen transkriptio:

1 Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Pienkuntaseminaari Simo 12.4.2012 Kommenttipuheenvuoro kuntarakenneuudistuksesta

2 pp.kk.vvvv Osasto 30.1.2012 2 Kuntauudistuksen aikataulusuunnitelma 2011 20122013 Kunnallishallinnon rakennelaki Alue- kierros ja kun- takuu- lemiset Asiantuntija- kuulemiset Laki- esityksen laatiminen HE raken- nelaki Selvitys ja ehdotus kuntajako- selvitys- alueiksi Kuntalain kokonaisuudistus 2014 Uutta kuntarakennetta koskevat ratkaisut Erityiset kuntajakoselvitykset (6-12 kk) Halli- tuksen jatko- linjauk set uudis- tukses ta Raken- nelaki- työ- ryhmä: Kunnallishallin- non rakenne- työryhmä: Valtionosuusuudistus HE:n edus- kunta- käsit- tely Sote- rakenne- selvitys

3 pp.kk.vvvv Osasto 10.2.2012 3 Kartan selitteet Jaettava kunnan osa, esimerkiksi kylä Esityksen mukainen uuden kunnan raja Jaettava tai vaihtoehtoisesti suuntautuva kunta Kartan ja aluejaon lähde: Karttakeskus Oy

4 ||| Kuntien ja kuntahallinnon uudistuminen on välttämätöntä • Kunnilla keskeinen rooli prosessissa – uudistus toteutettava aidossa vuorovaikutuksessa kuntien kanssa – toinen lausuntokierros järjestettävä! • Keskeisenä tavoitteena vahvojen kuntien muodostaminen kunnallista itsehallintoa kunnioittaen, vapaaehtoiselta pohjalta. • Niillä alueilla joilla vahvaa peruskuntaa ei muodostu, tavoitteena tulee olla kuntien monialainen yhteistyö palveluissa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelussa joko monitoimialaisena kuntayhtymänä tai vastuukuntamallilla (piirikunta). 30.3.2012 Timo Kietäväinen

5 ||| Kuntien lausunnoille ja valmistelulle varattava riittävä aika seuraavasti: • 8.2. Rakennetyöryhmän raportti • 14.2.-21.3. Kuntakierros • 13.4. Kuntien alustava arvio/lausunto rakennetyöryhmän selvityksestä • Toukokuun loppu. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetyöryhmän esitys soten rakenneratkaisuksi (3 vaihtoehtoa) • Kesä- tai elokuu maan hallituksen linjaukset kuntauudistuksen jatkosta ja rakennelain sisällöstä (vahvan peruskunnan kriteerit, toteuttamistapa) • Kuntaliiton esitys: 15.9. mennessä tai myöhemmin, jos hallituksen linjaukset viivästyvät kunnille toinen lausuntokierros valmistelun kokonaisuudesta: »rakennetyöryhmän ehdotukset ja uudet vahvat kunnat »vahvan peruskunnan kriteerit, toteuttamistapa »sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteet, »opetuksen ja kulttuurin rakenteet »kuntien lausunto selvityshenkilöiden asettamisesta 30.3.2012 Timo Kietäväinen

6 ||| Ei sektorit edellä • Sektoreiden rakenteelliset uudistukset tulee tehdä hallitusohjelman mukaisesti kuntauudistuksen yhteydessä aikataulullisesti ja sisällöllisesti. Sosiaali – ja terveystoimen sekä ammatillisen peruskoulutuksen rakenteellinen kehittäminen tulee tapahtua kuntauudistukseen perustuen - ei erillisinä valmisteluina. Samoin rahoitusta koskevat uudistukset tulisi tehdä kaikilta osin osana valtionosuus- lainsäädännön uudistamista. • Syyskuun 15. päivä riittävä aika kuntien lausunnoille vain jos valtion linjaukset ovat kuntien tiedossa kesäkuun loppuun mennessä. Käsittely edellyttää kunnissa myös yhteistoimintalain mukaista menettelyä. 30.3.2012 Timo Kietäväinen

7 ||| Kuntalain uudistaminen • Kuntalain valmistelua varten asetettava parlamentaarinen komitea • Kuntalain uudistaminen toteutetaan vaiheittain • Vuonna 2015 alusta tarvittavat muutokset nykyisen kuntalain osittaisuudistuksina • Kuntalain kokonaisuudistus 2017 aloittavien valtuustojen käyttöön 30.3.2012 Timo Kietäväinen

8 ||| Ohjauskeinot • Yhdistymiset kuntien omaan päätöksentekoon perustuen • Kuntajakoselvitysten käytön edellytykset arvioitava kuntien syyskuussa hankkeesta ja selvityshenkilöistä antamien lausuntojen perusteella • Vapaaehtoisten yhdistymisten kannustamista jatkettava (vos-kompensaatio ym.) 30.3.2012 Timo Kietäväinen

9 |||  Edunvalvonta  Neuvontapalvelut  Verkostotuki  Koulutus ja konsultointi  Tutkimukset ja oppaat  Sähköiset uutiskirjeet  www.kunnat.net KIITOS MIELENKIINNOSTA! Materiaalit: www.kunnat.net Kuntaliitto tukee kuntia muutoksessa 30.3.2012 Timo Kietäväinen


Lataa ppt "Timo Kietäväinen varatoimitusjohtaja Pienkuntaseminaari Simo 12.4.2012 Kommenttipuheenvuoro kuntarakenneuudistuksesta."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google