Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Stressi.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Stressi."— Esityksen transkriptio:

1 Stressi

2

3 Stressitesti (suomenkielinen)

4

5 Hyvä, paha stressi

6 Stressi ja sen selättäminen lukiossa

7 STRESSI Elimistön reaktio uhkatilanteeseen (todelliseen tai kuviteltuun). Tila, jolloin yksilö kokee, etteivät hänen voimavaransa riitä vaikeasta tilanteesta tai olosuhteesta selviämiseen tai ettei hän kykene täyttämään joko itse asetettuja tai ympäristön asettamia vaatimuksia! on kielteistä ylikuormitusta, alun perin hyödyllinen lajin puolustuskeino; kuitenkin myös hyviä puolia: elimistö kykenee sopeutumaan äkillisiin ja muuttuviin tilanteisiin STRESSIN KOGNITIIVINEN ARVIOINTI Stressiä voivat aiheuttaa psyykkiset, fyysiset sekä ympäristötekijät (liian suuret vaatimukset, ihmissuhdeongelmat, saasteet, onnettomuudet, avioero, muutto, lapsen saaminen, lottovoitto…) >> Keskeistä on miten yksilö havaitsee ja tulkitsee näitä tekijöitä suhteessa elämäntilanteeseensa! Richard Lazarus; kognitiivinen arviointi on prosessia, jossa yksilö arvioi suhdettaan ympäristöönsä a) primaariarvio (ympäristön tai tilanteen arviointi; hyvä, ei olennainen, stressaava) b) sekundaariarvio (omien voimavarojen ja keinojen arviointi) >> stressin kokemukset ovat yhteydessä kognitiivisen arvioinnin lopputulokseen Muistiinpanoversio! 

8 Stressin fysiologinen reaktio voi syntyä myös ilman kognitiivista arviointia esim. hätätilanteessa
Tilanteen stressaavuuden arviointiin vaikuttavat sekä yksilöön, että tilanteeseen liittyvät tekijät: (älylliset, motivationaaliset ja persoonallisuuteen liittyvät tekijät) STRESSIREAKTIO Oireita: - Fysiologisia oireita: verenpaineen kohoaminen ja sydämen sykkeen nousu, rytmihäiriöt, säpsähdykset, vapina, vatsakivut, päänsärky, unettomuus… - Psyykkisiä oireita: jännitys, ahdistus, masennus, uupumus, epämukavuuden tunne, muistihäiriöt, ärsyyntyneisyys… - Sosiaalisia oireita: riippuvuus, takertuminen, eristäytyminen, kyvyttömyys ottaa toiset huomioon, vihamielisyys Stressireaktiossa elimistö virittyy ja valmistautuu puolustautumaan. Alussa kun stressaava tilanne syntyy tapahtuu autonomisen hermoston sympaattisen osan aktivoituminen (vapautuu stressihormoneja kortisolia ja adrenaliinia) ja elimistö valmistautuu taisteluun tai pakoon. Pitkään jatkuneen stressin seurauksia; mahahaava, uupumus, muistin heikkeneminen (kohonnut kortisolitaso voi johtaa hippokampuksen hermosolujen surkastumiseen), dementia

9 HALLINTA- JA PUOLUSTUSKEINOT
Se, miten stressi vaikuttaa yksilöön, on yhteydessä siihen, millaisia hallintakeinoja hän käyttää Tutkijat jakavat hallintakeinot ongelmanratkaisuun (ratkaisun ja toimintatapojen etsintä) ja emootioiden (negatiivisten tunteiden käsittely) käsittelyyn keskittyviin Yksilö voi pyrkiä selviytymään stressaavasta tilanteesta myös tiedostamattomalla tasolla defenssien avulla esim. kieltäminen STRESSINHALLINTA Rentoutuminen Ajattelutapojen muuttaminen Stressaavan tilanteen hallintaa edistävien taitojen harjoittaminen Stressiä ylläpitävän ympäristön muuttaminen Sosiaalinen vuorovaikutus Psyykkinen itsesäätely TRAUMAATTINEN STRESSIREAKTIO äkillisen, suuren kielteisen tapahtuman seurauksena STRESSILLÄ ON MYÖS MYÖNTEISIÄ VAIKUTUKSIA. MOTIVAATIOTUTKIMUKSISSA ON OSOITETTU, ETTÄ OPTIMAALINEN ELI SOPIVA MÄÄRÄ STRESSIÄ PARANTAA SUORITUSTA. SEN SIJAAN HYVIN VOIMAKAS STRESSI JA STRESSIN PUUTTUMINEN HEIKENTÄVÄT SUORITUSTA. OPTIMAALISEN STRESSITASON ARVIONTI YKSILÖTASOLLA MAHDOTONTA.

10 Oletko stressaantunut? Laske stressipisteesi T. Holmes & R.Rahe
< 150 vuodessa normaali n. 200 lievä stressi, > 300 erittäin suuri

11


Lataa ppt "Stressi."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google