Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

MUUTOKSIA VEROTUKSESSA 2013 Vuoden vaihteessa astui voimaan poikkeuksellisen suuri joukko verotusta koskevia muutoksia. Tässä tiivistetty esitys keskeisimmistä.

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "MUUTOKSIA VEROTUKSESSA 2013 Vuoden vaihteessa astui voimaan poikkeuksellisen suuri joukko verotusta koskevia muutoksia. Tässä tiivistetty esitys keskeisimmistä."— Esityksen transkriptio:

1 MUUTOKSIA VEROTUKSESSA 2013 Vuoden vaihteessa astui voimaan poikkeuksellisen suuri joukko verotusta koskevia muutoksia. Tässä tiivistetty esitys keskeisimmistä muutoksista.

2 • Ansiotulojen verotus – Lisätään väliaikaisesti uusi veroluokka yli 100 000 € / vuosi ansaitseville, tarkoituksena toteuttaa vuosiksi 2013 – 2015 – Yli 45 000 e eläketulolle lisävero • Perintö- ja lahjaverotus -Väliaikaisesti otetaan käyttöön uusi veroporras yli 1 milj. € perinnöille ja lahjoille – I-veroluokassa 19 % ja II-luokassa 35 % – Veron määrä 1 milj. € kohdalla I-luokassa perintöveroasteikon mukaan 149 700 € ja lahjaveroasteikon mukaan 151 810 € – Sovelletaan vuosina 2013 – 2015

3 • Ns. vakuutuslahjoihin sisältyvästä 8 500 € verovapaudesta luovutaan – Aiemmin vakuutuksesta edunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saatu vakuutuskorvaus oli lahjaverovapaa 8 500 € määrään asti (PerVL 18 a §) • Varainsiirtovero nousee – Asunto-osakkeiden ja kiinteistöyhtiöiden varainsiirtovero nousee 1,6 %:sta 2 %:iin – Lisäksi kiinteistöyhtiöiden velkaosuus lisätään varainsiirtoveron veropohjaan – Huom! Vasta 1.3.2013 alkaen

4 • Vapaaehtoiset yksilölliset eläkevakuutukset, PS-tilit ja kollektiivisen lisäeläketurvan maksut – Vähennyskelpoisuuden edellytyksenä oleva ikäraja korotetaan lykättyyn vanhuuseläkkeeseen oikeuttavaan ikään (68v.) • Asuntolainojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamista jatketaan – Vuonna 2013 voi vähentää 80 % koroista • Kotitalousvähennyksen käyttöala laajenee - Vähennyksen saa myös ulkomaiselle yritykselle ulkomailla tehdystä työstä maksetusta työkorvauksesta - Yrityksen oltava Suomen ennakkoperintärekisterissä tai vastaavassa oman sijaintivaltionsa rekisterissä / esitettävä selvitys siitä, että yritys on maksanut veronsa ja antanut säädetyt veroilmoitukset

5 • Kaikkia alv-kantoja nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä -Uudet verokannat 10 %, 14 %, 24 % -Myös vakuutusmaksuvero nousee vastaavasti 24 % • Yleisradiovero televisiomaksun tilalle – Yhteisöt ja 18v. täyttäneet henkilöt (henkilöyhtiöt ei erikseen verovelvollisia) – Yhteisöt, joiden verotettava tulo väh. 50 000 € – Vero on 140 € + 0,35 % 50 000 €:n ylittävä osa, kuitenkin enintään 1 400 € – Henkilöiden osalta 0,68 % puhtaan ansio- ja pääomatulon yhteismäärästä, kuitenkin enintään 142 € (alle 50 € veroa ei peritä)

6 • Jäteveroa ja turpeen veroa korotetaan • Uusi pankkivero otetaan käyttöön • Kilometrikorvausta leikataan, määrä edelleen 45 senttiä – Korvauksen suuruus 95 % Valtion työmarkkinalaitoksen laskemasta ka. kilometrikustannuksesta – Vuodelle 2014 suunnitteilla suurempi leikkaus: yli 15 000 km / vuosi korvaus laskee 22 senttiin

7 Erityisesti yrityksiä koskevat muutokset • Tuotannollisten investointien korotetut poistot – 2 x poistot enintään kahtena verovuotena – Vuosina 2013 – 2015 hankitut ja käyttöönotetut hyödykkeet • Tuotannollisessa toiminnassa käytettävät (rakennus, rakentamisen aloittaminen, koneet ja laitteet) • Rakennusalan valvontaa tehostetaan -Lokakuusta lähtien pääurakoitsijan / rakennuttajan annettava Verohallinnolle tiedot kuukausittain työmaalla työskennelleistä -Tilaajan annettava lisäksi kuukausittain tiedot tilaajalle rakentamispalvelua suorittavista yrityksistä

8 • T&K-kannustin – Tutkimus- ja kehitystoiminnan menoihin perustuva lisävähennys vuosille 2013 – 2015 – Osakeyhtiöille ja osuuskunnille – Elinkeinotoiminnan tulosta tehtävä lisävähennys – 100 % yrityksen T&K-toiminnan hankkeisiin kohdistuvista palkoista • Alaraja 15 000 e ja enimmäismäärä 400 000 e verovuonna (jolloin palkat 10 700 e tai 285 700 e) • Luotettava selvitys palkkamenoista

9 • Bisnesenkelivähennys eli sijoitukset listaamattomiin kasvuyrityksiin 2013 – 2015 – Yksityisille sijoittajille 50 % verovähennys ko. sijoituksista • Omistusosuus alle 50 % yrityksestä, oltava uusi sijoittaja – Vähennys 5 000 – 75 000e • (käytännössä sijoitus 10 000 – 150 000 euroa) – Voi sijoittaa useampiin yhtiöihin, jolloin vähennys 150 000e ja sijoitukset 300 000e – Yhtiö voi vastaanottaa sijoituksia 2 500 000e / vuosi – Ellei voi vähentää sijoituksen tekovuonna, 3 seuraavana – Sijoitus pieneen, pääomaa tarvitsevaan yritykseen • Max. 50 työntekijää + taseen loppusumma ja liikevaihto alle 10 milj. – Ei ole lopullinen vähennys: palautetaan sijoittajan tuloon myöhemmin osakkeita luovutettaessa + exit tax – Edellyttää komission hyväksyntää

10 • Yritysten maksamien korkojen vähennysoikeutta rajoitetaan – Uusi EVL 18 a § (siis vain elinkeinotulolähteessä) – Korkotuloja vastaavat korkomenot saa vähentää – Nettokorkomenojen ylittäviltä osin voi vähentää 500 000 euroon asti – Rajan ylittäviltä osin vähennyskelpoista 30 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta – Vähennyskelvotonta kuitenkin enintään etuyhteydessä olevien välillä maksettuja nettokorkomenoja vastaava määrä • Etuyhteys VML 31 § mukaisesti – Ns. konsernitasetesti vapautussäännöksenä – Carry forward –mahdollisuus vähennyskelvottomien osalta – Sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa

11 Lisätietoja veromuutoksista: Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy Bulevardi 46, 00120 Helsinki p. (09) 696 222 20 www.heikkilalaw.fi


Lataa ppt "MUUTOKSIA VEROTUKSESSA 2013 Vuoden vaihteessa astui voimaan poikkeuksellisen suuri joukko verotusta koskevia muutoksia. Tässä tiivistetty esitys keskeisimmistä."

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google