Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Esittely latautuu. Ole hyvä ja odota

Pilotointiseminaari Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

Samankaltaiset esitykset


Esitys aiheesta: "Pilotointiseminaari Hallitusneuvos Tarja Hyvönen"— Esityksen transkriptio:

1 Pilotointiseminaari 12.8.2014 Hallitusneuvos Tarja Hyvönen

2

3 Velvollisuus käyntiasioinnin turvaamiseen
Perustuslain hyvän hallinnon periaate Pääsy hallinnon palveluihin turvattava myös niille, jotka eivät voi, osaa tai halua käyttää sähköisiä palveluja. Asiakkuusstrategia Asiakkaille tulee tarvittaessa järjestää mahdollisuus myös käyntiasiointiin.

4 Asiakaskäyntien määrä palveluntuottajien omissa toimipisteissä vuosina 2011 ja 2013 (tuhatta asiakasta / vuosi)

5 Valmiudet sähköisten palveluiden käyttöön
77 % kansalaisista pitää henkilökohtaista käyntiasiointia tärkeänä. Nuorimmille (15-24v) ja vanhimmille (50-79v) keskimääräistä useammin tärkeää. (Lähde: Asiakaspalvelu2014-hankkeessa syksyllä toteutettu kysely) Suomen aikuisväestöstä (16-65 v.) 30 %:lla eli noin miljoonalla aikuisella on puutteelliset tietotekniikkaa soveltavat ongelmanratkaisutaidot. Eniten ongelmia tietotekniikan kanssa yli 50-vuotiailla. (Lähde: Kansainvälinen aikuistutkimus, PIACC 2012)

6 Käyntiasioinnin ja viranomaisten oman toimipisteverkon kehittyminen
Sähköisen asioinnin arvioitu vähentävän käyntiasiointia vuosien aikana keskimäärin n. 54 %. Valtion viranomaisten omat toimipisteet vähenevät Viranomaisten suunnitelmien mukaan heidän toimipisteidensä määrä laskee vuosien aikana n. 385 toimipisteestä n. 250 toimipisteeseen. Käyntiasiointi on mahdollista turvata sitä edelleen tarvitseville asiakkaille kustannustehokkaasti yhdistämällä eri julkisen hallinnon toimijoiden asiakaspalvelut. (Lähde: Asiakaspalvelu2014-hankkeessa tehty selvitys)

7 Asiakaspalvelu2014 -hankkeen keskeiset tavoitteet
Asiakas saa julkisen hallinnon palvelut yhteisistä asiakaspalvelupisteistä (yhden luukun periaate). Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet sijaitsevat kohtuuetäisyydellä asukkaista. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet lisäävät hallinnon tehokkuutta ja taloudellisuutta.

8 Valmistelun peruslähtökohtia
Julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta säädetään lailla. Kunnat vastaavat yhteisten asiakaspalvelupisteiden perustamisesta ja ylläpitämisestä. Yhteisissä pisteissä tarjoavat palveluitaan Aina: poliisin lupahallinto, Verohallinto, maistraatit, TE-toimistot ja ylläpitäjäkunta Sopimuksen perusteella: Kansaneläkelaitos ja muut valtion viranomaiset.

9 Toimintamalli Asiakas saa yhteisissä asiakaspalvelupisteissä mukana olevien viranomaisten kattavat asiakaspalvelut. Asiakaspalvelua tarjoavat kunnan palveluksessa olevat palveluneuvojat. Kun palvelu edellyttää viranomaisen toimialan tuntemusta, palvelua antaa viranomaisen palveluksessa oleva asiantuntija joko etäyhteydellä tai paikan päällä.

10 Tietovirrat palvelutapahtumassa (asiakaspalvelujärjestelmää hyödyntäen)
1. Sähköinen palvelutapahtuma Asiakaspäätteellä (sähköinen asiointi) Asiakaspalvelupiste Palveluntuottaja Tiedot suoraan palveluntuottajan järjestelmään Palvelu tapahtuma kotona Palvelutapahtuman ohjeet Asiakas Palveluneuvoja 2. Etäpalvelutapahtuma etäpalvelulaitteistolla palveluneuvojan opastuksella Palvelutapahtuman tilatieto Tiedot suoraan palveluntuottajan järjestelmään Palvelutapahtuman ohjeet Asiakaspalvelu järjestelmä Tiedot suoraan palveluntuottajan järjestelmään palveluntuottajan toimesta Asiointili.fi Asiakas Palveluneuvoja palveluraportit Palveluntuottajan operatiivinen järjestelmä Palvelutapahtuman ohjeet 3. Palvelutapahtuma (Ei sähköistä palvelua tarjolla tai sitä ei voi käyttää) Paperi hakemus Tiedot postina (skannattuna / ) Palveluntuottajan järjestelmään palveluntuottajan toimesta Manuaalinen tallennus Palveluneuvoja Asiakas

11 Pilotointi syksystä 2014 alkaen
Pilotoinnin tavoitteena mm. Saada käytännön kokemustietoa asiakaspalvelupisteen käynnistämisestä ja sen projektoinnista. Testata soveltuvin osin toimintamalli ja toimintaympäristö (prosessit, käytänteet, laitteet sekä järjestelmät). Saada kokemuksia hallituksen esityksen jatkovalmistelua varten kysynnän suuntautumisesta yhteisessä asiakaspalvelussa ja rahoitusjärjestelmän toimivuudesta.

12 Piloteissa tarjottavat palvelut
Pilottikunnan omat asiakaspalvelut Seuraavien valtion palveluntuottajien asiakaspalvelut palveluneuvojan antamana / asiantuntijan antamana etäpalveluna tai paikan päällä Poliisin lupahallinto Verohallinto Maistraatit TE-toimistot mukaan lukien työvoiman palvelukeskukset Kela Mahdollisesti myös muita palveluntuottajia.

13 Pilotointiaikataulu Pilotointi-suunnitelman laadinta
Pilotoinnin valmistelu Pilotointi-suunnitelman hyväksyntä Kokemusten raportointi Pilottikuntien valinta Pisteet avautuvat asiakkaille Pisteet muuttuvat lakisääteisiksi pisteiksi tammikuu syyskuu kesäkuu

14 Hankkeen eteneminen Hankkeen jatkovalmisteluryhmän loppuraportti valmistunut Liitteenä luonnos hallituksen esitykseksi pohjautuen 144 kunnan palvelupisteverkkoon Hallituksen esitys laiksi julkisen hallinnon yhteisestä asiakaspalvelusta esitys eduskunnalle syksyllä 2015 ja laki voimaan vuonna 2016. Vaiheittainen siirtyminen maakunnittain vuosina

15 Ehdotus siirtymisestä yhteiseen asiakaspalveluun 2016-2019
Vuonna 2016 Keski-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Lappi Varsinais-Suomi Vuonna 2017 Pohjois-Savo Etelä-Savo Etelä-Pohjanmaa Pirkanmaa Satakunta Vuonna 2018 Uusimaa Keski-Pohjanmaa Kainuu Vuonna 2019 Kanta-Häme Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala Pohjanmaa Pohjois-Karjala

16 Lisätietoja


Lataa ppt "Pilotointiseminaari Hallitusneuvos Tarja Hyvönen"

Samankaltaiset esitykset


Iklan oleh Google